Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Mẫu đánh giá chính quyền điện tử 2018
False 13685Ngày cập nhật 22/10/2018

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành báo cáo mức độ chính quyền điện tử năm 2018 về Văn phòng HĐND và UBND huyện trước ngày 30/10/2018 để tiến hành xếp chỉ số.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.477.594
Truy cập hiện tại 2.070