Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hệ thống biểu mẫu đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
False 6371Ngày cập nhật 24/09/2021

Ngày 02/7/2021, UBND huyện đã ban hành Công văn số 822/UBND-NV về việc thực hiện Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 12/4/2021 của UBND tỉnh về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Tập tin đính kèm:
Lê Thị Cẩm Hòa - Phòng Nội vụ huyện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.776.002
Truy cập hiện tại 3.468