Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Các biểu mẫu báo cáo theo Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31/8/2015 của Bộ Tư pháp
False 6402Ngày cập nhật 29/08/2020

Ngày 31/8/2015, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 10/2015/TT-BTP quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thì hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Theo đó: Trong quản lý công tác thì hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính có Đề cương báo cáo  và 05 biểu mẫu.

Trong theo dõi tình hình thi hành pháp luật có Đề cương báo cáo và 05 biểu mẫu.

Tập tin đính kèm:
Hồ Thị Tuyết - Phòng Tư pháp
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.675.175
Truy cập hiện tại 4.317