Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Biểu mẫu đánh giá tình hình thực hiện kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh thời kỳ 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ thời kỳ 2021-2025
False 17298Ngày cập nhật 15/08/2019

Ngày 15 tháng 8 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành văn bản số 738/UBND-TCKH về việc đánh giá tình hình thực hiện kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh thời kỳ 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ thời kỳ 2021-2025.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện, để có cơ sở đánh giá tình hình thực hiện kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh thời kỳ 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ thời kỳ 2021-2025 báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020, UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo một số nội dung sau:

1. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ thời kỳ 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ thời kỳ 2021-2025 thuộc lĩnh vực mình quản lý.

2. Đối với các đơn vị: Chi cục Thống kê, Chi cục Thuế, Trung tâm Y tế, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Y tế; Phòng Văn hoá và Thông tin; Phòng Tài nguyên và Môi trường ngoài báo cáo đánh giá, đề nghị cung cấp số liệu các chỉ tiêu thuộc ngành mình quản lý theo biểu mẫu quy định (Các biểu mẫu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của UBND huyện tại địa chỉ https://namdong.thuathienhue.gov.vn, trương mục: Biểu mẫu điện tử).

3. Đối với Chi nhánh các ngân hàng tại huyện: Báo cáo đánh giá tỷ lệ tăng trưởng tín dụng bình quân hằng năm thời kỳ 2016-2020, kế hoạch thời kỳ 2021-2025 và các số liệu về dư nợ vay, nợ xấu, tiền gửi tiết kiệm dân cư ước đến 31/12/2020.

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo về UBND huyện qua Phòng Tài chính - Kế hoạch trước ngày 16 tháng 9 năm 2019. Ngoài báo cáo chính thức bằng văn bản, đề nghị gửi báo cáo bằng file điện tử theo địa chỉ: tckh.namdong@thuathienhue.gov.vn./.

Tập tin đính kèm:
TCKH
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.110.339
Truy cập hiện tại 6.543