Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường quý I năm 2019
False 10913Ngày cập nhật 25/04/2019

BÁO CÁO

 An toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường quý I năm 2019

 

            Thực hiện Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 13/8/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ chính quyền điện tử các cấp tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Để phục vụ cho việc đánh giá mức độ chính quyền điện tử năm 2019. Ủy ban nhân dân huyện báo cáo lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường quý I năm 2019 với nội dung như sau:

          I. Công tác triển khai thực hiện

          - Tiếp tục thực hiện tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm theo Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Chính phủ.

          - Triển khai Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

          - Thực hiện Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 27/12/2018 của UBND huyện về triển khai công tác bảo đảm ATTP Tết Nguyên đán Kỷ hợi và Lễ hội xuân 2019  và Kế hoạch số 01/KH-PYT ngày 10/01/2019 của UBND huyện về triển khai công tác thanh tra, kiểm tra trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ hợi và Lễ hội xuân năm 2019. Đoàn Kiểm tra liên ngành VSATTP huyện tiến hành kiểm tra tại các cơ sở thực phẩm trên địa bàn huyện từ ngày 17/01/2019 - 23/01/2019.

          - Thực hiện Kế hoạch số 524/KH-BCĐ ngày 20/3/2019 của Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh và Công văn 1659/UBND-VH ngày 25/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019;

          - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo đảm VSATTP phòng chống ngộ độc thực phẩm, bệnh lây truyền qua thực phẩm: tiêu chảy cấp, thương hàn, ngộ độc thực phẩm… trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

          - Tăng cường giám sát ngộ độc thực phẩm, các bệnh truyền qua thực phẩm và giám sát các mối nguy ô nhiễm thực phẩm trên địa bàn nhằm góp phần hạn chế ngộ độc thực phẩm trong cộng đồng.

          - Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 19/2/2019 của UBND huyện về Bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất nông nghiệp năm 2019 và Công văn số 09/NNPTNT ngày 28/2/2019 của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện về việc rà soát các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản.

          - Ban hành Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 của UBND huyện về việc thành lập Đoàn Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật bảo vệ môi trường và hoạt động khoáng sản năm 2019 trên địa bàn huyện; Công văn số 217/UBND-TNMT 28/3/2019 của UBND về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong phòng chống dịch tả lợn Châu Phi; Kế hoạch số 64/KH-UBND      ngày 25/03/2019 của UBND huyện về việc kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật bảo vệ môi trường và hoạt động khoáng sản năm 2019 trên địa bàn huyện; Công văn số 101/UBND-TNMT ngày 20/02/2019 của UBND huyện về việc tăng cường hoạt động bảo vệ động vật hoang dã và không phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại vào môi trường, …

          II. Kết quả thực hiện

          1. An toàn vệ sinh thực phẩm

- Triển khai công tác kiểm tra liên ngành vệ sinh ATTP trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ hợi với tổng số cơ sở được kiểm tra 72 cơ sở, trong đó số cơ sở đạt 64 cơ sở chiếm 88.88%, số cơ sở vi phạm 08 cơ sở chiếm 11.1%; Trong đó, vi phạm chủ yếu là thực phẩm hết hạn sử dụng và thực phẩm kém chất lượng. Đoàn liên ngành tiến hành lập biên bản nhắc nhỡ và tiêu hủy các loại thực phẩm đó là: Sữa bò 180ml  (15 bịch) 110ml (11 bịch),  Bột chiên giòn 03 gói, nước Pepsi 390ml 07 chai, nước ngô ngọt 01 lon, rong biển 03 bì, bánh khoai tây 01 hộp, bánh mì lưới 19 bì, mì hộp Moden 02 hộp, nước ngọt C+ 350ml 01 chai.

- Công tác thanh tra, kiểm tra tập trung vào những thực phẩm được sử dụng nhiều trong các dịp Tết Nguyên đán, trong đó đặc biệt chú trọng các sản phẩm được chế biến thủ công, theo mùa vụ, các mặt hàng thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn. Kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Trong quá trình thanh tra lồng ghép công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm cũng như các kiến thức trong lựa chọn, bảo quản, chế biến và tiêu dùng thực phẩm đến người dân.

- Kết quả ký cam kết các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ năm 2018:

TT

Đơn vị

Tổng lũy kế số cơ sở ký cam kết năm 2017  (hộ)

Tổng số hộ cam kết  năm 2018

Trong đó

Kiểm tra việc thực hiện cam kết năm 2017 (đoàn)

Số hộ được kiểm tra việc thực hiện cam kết (hộ)

Kết quả hộ vi phạm

Chăn nuôi

Trồng trọt

NTTS

KTTS

1

Huyện Nam Đông

30

30

60

0

0

0

0

0

0

 

Tổng cộng:

30

 

 

 

 

 

 

 

 

        - Trong quý I năm 2019 tiếp tục triển khai hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương rà soát, các cơ sở sản xuất kinh doanh tổ chức ký cam kết sản xuất an toàn theo Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT. Việc triển khai thực hiện Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT giúp người dân biết và thực hiện sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản theo đúng quy định của Pháp luật.

        2. Môi trường

- Hướng dẫn các hoạt động VSMT Mừng Đảng – Mừng Xuân 2019; Chỉ đạo tăng cường công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác trong dịp Tết Nguyên đán; Phân bổ thùng rác (100 thùng) và kiểm tra các điểm phân bố rác trên địa bàn.

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH năm 2019; Tăng cường kiểm tra, giám sát, tổ chức nghiệm thu vận chuyển, xử lý chôn lấp rác theo quy định.

III. Tồn tại và hạn chế

- Hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ không kiểm soát được độ an toàn vẫn còn, việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm còn nhiều khó khăn.

        - Công tác truyền truyền, giáo dục phổ biến kiến thức an toàn thực phẩm trong nông nghiệp chưa được thường xuyên.

        - Các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản có quy mô nhỏ lẻ nên khó kiểm tra, giám sát và quản lý.

        - Các địa phương tổ chức rà soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm sản còn chậm.

IV. Nhiệm vụ Quý II năm 2019

Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành việc chấp hành các quy định pháp luật bảo vệ môi trường và hoạt động khoáng sản của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và dự án. Hướng dẫn các hoạt động Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 05/6.

Công khai Phương án chuyển đổi chợ Khe Tre và thẩm định, công khai Phương án chợ Nam Đông. Duy trì hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường, phòng chống cháy nổ và vệ sinh an toàn thực phẩm. Kiểm tra an toàn thực phẩm, tháng hành động về an toàn thực phẩm, kiểm tra các cơ sở sản xuất chế biến từ bột, tinh bột và các sản phẩm khác. Kiểm tra hoạt động an toàn điện, cung cấp điện và cung cấp nước sạch; tuyên truyền công tác tiết kiệm điện trong các cơ quan, trường học và nhân dân trên địa bàn. Tổ chức tuyển chọn, xét duyệt các đề tài, dự án KHCN năm 2019.

Trên đây là Báo cáo công tác An toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2019 của UBND huyện./.

 

Tập tin đính kèm:
Phan Anh Hải
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.696.243
Truy cập hiện tại 2.013