Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, QPAN quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019
False 11528Ngày cập nhật 17/04/2019

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh quý I năm 2019 với thuận lợi đó là sự quyết tâm của toàn Đảng bộ, của các cấp, các ngành, các địa phương và toàn thể nhân dân trên địa bàn; tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn gặp những khó khăn, bất lợi như giá cả một số mặt hàng chủ lực chưa tăng mạnh, thời tiết nắng nóng kéo dài gây thiếu nước sản xuất và xuất hiện sâu bệnh, dịch bệnh ở một số địa phương,… Nhưng với sự hỗ trợ của tỉnh cùng với sự lãnh chỉ đạo kịp thời của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện, tinh thần nỗ lực quyết tâm vượt qua khó khăn của các cấp chính quyền, ban ngành và nhân dân huyện nhà nên nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2019 vẫn giữ được mức tăng trưởng ổn định, giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp tiếp tục tăng, thu ngân sách đạt khá, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân được ổn định, nhân dân đón Xuân, ăn Tết vui vẻ, đầy đủ hơn mọi năm, kết quả cụ thể trên các lĩnh vực sau:

 

A. HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND HUYỆN

1. Hoạt động điều hành của Uỷ ban nhân dân huyện

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019, UBND huyện ban hành chương trình công tác các tháng, đồng thời phân công nhiệm vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo từng nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, nên việc thực hiện chương trình công tác đảm bảo kế hoạch, tiến độ. Trong quý I, UBND huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch đã có 32 ý kiến chỉ đạo có thời hạn, đến nay đã thực hiện được 02 ý kiến (còn 30 ý kiến chưa thực hiện trong hạn). Bên cạnh các đơn vị thực hiện tốt các kết luận, ý kiến chỉ đạo của UBND huyện vẫn còn một số ngành, địa phương vẫn chưa bám sát kế hoạch, chương trình công tác nên đến nay vẫn còn một số nhiệm vụ, kế hoạch chưa thực hiện; một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa áp dụng tốt các phần mềm tác nghiệp đa cấp, xử lý văn bản trong hồ sơ công việc, áp dụng chữ ký số, đăng tin bài trên trang thông tin điện tử và xử lý hồ sơ tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

2. Công tác tiếp nhận và ban hành các văn bản của UBND huyện

Trong quý I, UBND huyện đã tiếp nhận 1.923 văn bản gồm các Nghị quyết, nghị định, chỉ thị, báo cáo, công văn của Chính phủ, các bộ ngành Trung ương, UBND tỉnh, các Sở ban ngành cấp tỉnh, các phòng, ban cấp huyện, các xã, thị trấn gửi đến. Hội đồng nhân dân, UBND huyện đã ban hành 686 văn bản các loại (trong đó có 03 văn bản mật). Nhìn chung, việc tham mưu văn bản của các ngành, đơn vị chuẩn bị khá chu đáo bảo đảm quy trình; chất lượng, nội dung, tính chính xác của các văn bản được nâng cao.        

 

B. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI QUÝ I

I. Lĩnh vực Kinh tế

1. Sản xuất Nông lâm nghiệp

a) Trồng trọt

- Cây lúa nước: Vụ Đông Xuân năm 2018 - 2019 đã gieo cấy 355/355 ha (đạt 100% KH); tỷ lệ giống lúa xác nhận đạt 95%; đến nay bón thúc đòng 291 ha, lúa trổ 04 ha, tình hình lúa sinh trưởng và phát triển bình thường. Bệnh hại lúa Ốc bươu vàng diện tích nhiễm 1,5 ha, mật độ nơi cao từ 3-5 con/m2; Chuột gây hại rãi rác ở những vùng ven đồi, tỷ lệ gây hại thấp; Đạo ôn lá rãi rác, cấp bệnh và tỷ lệ bệnh thấp; các đối tượng sinh vật gây hại khác như Đốm nâu, nghẹt rễ sinh lý, sâu cuốn lá nhỏ mật độ tỷ lệ bệnh thấp. Tổ chức tuyên truyền bán phân lưu động đợt 1 tại các xã, tổng số phân bán được là 23,1 tấn phân NPK. Thực hiện hoàn thành nạo vét, khơi thông đập đầu mối và kênh mương các xã; triển khai thực hiện các giải pháp chống hạn vụ Đông Xuân; hiện nay có khoảng 20,5 ha ruộng lúa thiếu nước, trong đó có 17,5 ha là các vùng không có hệ thống thủy lợi và 03 ha rãi rác ở các vùng ruộng cuối kênh mương ở các xã.

- Các loại cây ngắn ngày: Đến nay, diện tích cây ngắn ngày đã trồng cụ thể như sau: Ngô 95/173 ha (đạt 54,9% KH); Rau các loại 93/190 ha (đạt 48,9% KH); Khoai lang 37/65 ha (đạt 56,9% KH); Khoai khác 22/30 ha (đạt 73,3% KH); Sắn 360/600 ha (đạt 60,0% KH); Đậu các loại 61/80 ha (đạt 76,3% KH); Ớt 1,6/15 ha (đạt 10,7% KH).

- Kinh tế vườn: Triển khai Kế hoạch thực hiện làm vườn năm 2019, Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm trong nông nghiệp. Kiểm tra, hướng dẫn chỉ đạo nhân dân chăm sóc, bón phân, phòng trừ bệnh hại cho cây Cam và các loại cây trồng khác. Triển khai chỉ đạo trồng cam, đến nay đã chỉ đạo trồng 4,5 ha cam tại xã Hương Hòa và Hương Sơn; thực hiện hoàn thành nhà lưới trồng cây cam giống S0, cây cam giống S1, cam chín sớm CS1 và 01 ha Bưởi, thanh trà; 3200 cây chuối các loại; 08 ha ổi.

- Cây cao su: Thông báo UBND các xã và các hộ dân lịch ngừng khai thác mủ cao su. Theo dõi tình hình sinh trưởng, phát triển lá để vận động nhân dân chăm sóc, bón phân phục hồi cây chuẩn bị khai thác.

b) Chăn nuôi - Thú y, Thủy sản: Tiêm phòng Tụ huyết trùng cho trâu, bò được 1.410/3.150 liều (đạt 44,7% KH); Tam liên lợn được 2.080/3.100 liều (đạt 67,1% KH). Ban hành chỉ thị phòng chống dịch bệnh; thực hiện các biện pháp kiểm soát để ngăn ngừa các dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm vào địa bàn huyện. Triển khai các giải pháp phòng chống, ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện. Trong dịp tết Nguyên đán nhân dân đã tự giết mổ 09 con trâu, 64 con bò, 697 con lợn và 19.330 con gia cầm; kiểm soát giết mổ tại lò mổ Hương Hòa 104 con trâu, bò và 799 con lợn. Chỉ đạo đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, tái đàn gia súc, gia cầm. Thông báo lịch thời vụ thả nuôi cá và tuyên truyền hướng dẫn các hộ thả nuôi trên các ao hồ ở các xã.

c) Lâm nghiệp: Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 65/2015/CT-UBND ngày 04/12/2015 của UBND tỉnh về tăng cường quản lý đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và tổ chức các đợt truy quét để phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, đặc biệt là trước, trong và sau dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Phát động phong trào Tết trồng cây được đông đảo cán bộ và nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng tham gia.

Trong quý I đã tổ chức kiểm tra 21 vị trí, phát hiện rừng tự nhiên bị chặt phá 07 vị trí với diện tích 1,64 ha; Bắt giữ và xử lý 12 vụ vi phạm khai thác và vận chuyển gỗ trái phép (tăng 04 vụ so với cùng kỳ), trong đó xử phạt vi phạm hành chính 10 vụ, xử lý tang vật VPHC vắng chủ 02 vụ, với số tiền phạt là 73.568.000 đồng, tịch thu 12,818 m3 gỗ xẻ các loại.

2. Tài nguyên và Môi trường

- Quản lý đất đai: Phê duyệt và công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện; hoàn thành thống kê đất đai 2018. Thông báo hủy bỏ Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng cho từng công trình, dự án trên địa bàn huyện. Chuyển mục đích sử dụng đất diện tích 1.384 m2 cho 02 hộ, thu hồi đất diện tích 7.050,3 m2 đất. Thông báo chủ trương thu hồi đất để GPMB thực hiện công trình: Kè chống sạt lở bờ sông Tả Trạch đoạn từ cầu Khe Tre đến nhà ông Dinh; Mở rộng đường trục chính trung tâm xã Thượng Nhật. Thẩm định, phê duyệt điều kiện bồi thường về đất cho hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất thuộc công trình: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường La Sơn - Nam Đông TL14B (giai đoạn II) thuộc địa phận xã Hương Hữu; thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất công trình Đường gom dân sinh Tổ dân phố 4. Tính đến 18/3/2019, trên địa bàn huyện tỷ lệ diện tích đất đã được cấp mới là 96,20% (KH năm 2019: 96%) và tỷ lệ số giấy chứng nhận đã được cấp đổi là 50,98% (KH năm 2019: 70%).

- Tài nguyên, khoáng sản; môi trường: Hướng dẫn các hoạt động vệ sinh môi trường Mừng Đảng - Mừng Xuân 2019; chỉ đạo tăng cường công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác trong dịp Tết Nguyên đán; phân bổ 100 thùng rác cho các xã, thị trấn. Xây dựng Kế hoạch thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt năm 2019; tăng cường kiểm tra, giám sát, tổ chức nghiệm thu vận chuyển, xử lý chôn lấp rác theo quy định. Đề xuất phương án quản lý, bảo vệ bãi rác Hương Phú. Ban hành Chỉ thị tăng cường QLNN đối với hoạt động khai thác, vận chuyển cát, sỏi trên địa bàn huyện và theo dõi, nắm bắt thông tin hoạt động khoáng sản.

3. Công nghiệp - TTCN và Xây dựng cơ bản

Giá trị sản xuất CN-TTCN (theo giá hiện hành) đạt: 27,5 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2018 (trong đó: Quốc doanh: 2,7 tỷ đồng; ngoài quốc doanh: 24,8 tỷ đồng). Tình hình sản xuất, chế biến kinh doanh tại các doanh nghiệp, cơ sở nhìn chung duy trì ổn định, tuy nhiên do nằm trong dịp nghỉ tết Nguyên đán và tính chất mùa vụ của một số ngành sản xuất chính nên giá trị sản xuất Công nghiệp, TTCN trong quý giảm. Sản lượng một số sản phẩm chính ổn định, đạt khá so với cùng kỳ: Chế biến mủ cao su đạt 30 tấn; may công nghiệp, may gia công ổn định với hơn 300 lao động. Ngành nghề nông thôn như sửa chữa máy, cơ khí phục vụ sản xuất nông nghiệp, xây dựng, sản xuất vật liệu không nung được duy trì. Hoạt động cung cấp điện, cung cấp nước sạch ổn định.

Bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp Hương Phú, huyện Nam Đông vào Quy hoạch tổng thể cụm công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015 định hướng đến năm 2020. Xây dựng kế hoạch triển khai Kế hoạch số 96-KH/HU ngày 08/3/2019 của Huyện ủy về việc thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW, ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Thương mại, dịch vụ và du lịch, quản lý đô thị, giao thông: Tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường trước, trong và sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, qua kiểm tra hầu hết các hộ kinh doanh đều chấp hành đúng niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; sức mua tăng cao nhưng nhìn chung thị trường ổn định. Triển khai kế hoạch tuyên truyền, hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam 2019. Xây dựng và triển khai Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý chợ năm 2019. Thẩm định Phương án chợ Nam Đông, xã Hương Giang và phê duyệt Phương án chuyển đổi chợ Khe Tre. Trong quý I đã cấp 08 giấy phép xây dựng nhà ở đô thị; ban hành quy chế phối hợp về quản lý xây dựng và trật tự đô thị trên địa bàn huyện.

- Khoa học công nghệ: Xây dựng Kế hoạch thực hiện phát triển KHCN trên địa bàn huyện và đôn đốc các đơn vị, cá nhân đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2019.

- Xây dựng cơ bản: Nhìn chung, việc triển khai công tác XDCB năm 2019 được các ngành tham mưu, triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định; các chủ đầu tư bám sát quy trình, thủ tục XDCB để thực hiện, việc triển khai thi công thực hiện đảm bảo tiến độ. Công trình chuyển tiếp vốn ngân sách tỉnh gồm 05 công trình, tổng mức đầu tư là 54,35 tỷ đồng, vốn bố trí năm 2019 là 14,0 tỷ đồng, giải ngân 1,97 tỷ đồng (đạt 14,1% KH vốn); Công trình chuyển tiếp vốn ngân sách huyện gồm 04 công trình chưa giải ngân, tổng mức đầu tư 11,39 tỷ đồng, vốn bố trí năm 2019 là 1,521 tỷ đồng; Công trình chuyển tiếp vốn Chương trình MTQG gồm 04 công trình, tổng mức đầu tư là 21,28 tỷ đồng, vốn bố trí năm 2019 là 5,30 tỷ đồng, giải ngân 0,5 tỷ đồng (đạt 9,5% kế hoạch vốn). Các công trình khởi công năm 2019: Ngân sách tỉnh gồm 04 công trình, tổng mức đầu tư là 24,019 tỷ đồng, vốn bố trí 7,8 tỷ đồng, chưa giải ngân, đang lập hồ sơ mời thầu; Ngân sách huyện gồm 08 công trình, tổng mức đầu tư 13,31 tỷ đồng, vốn bố trí 9,32 tỷ đồng, chưa giải ngân (bao gồm 04 công trình đã phê duyệt báo cáo KT-KT và 04 công trình đang lập báo cáo KT-KT); Chương trình MTQG gồm 07 công trình, tổng mức đầu tư 27,5 tỷ đồng, vốn bố trí 10,0 tỷ đồng, đang lập hồ sơ mời thầu. Đang lập hồ sơ quyết toán cho 06 công trình.

4. Tài chính ngân sách

Ước thu ngân sách quý I là 4.731,9 triệu đồng, đạt 18,17% so với kế hoạch. Trong đó thu ngoài quốc doanh đạt 3.090 triệu đồng; thu cấp quyền sử dụng đất 206,8 triệu đồng; thu phí, lệ phí 742,7 triệu đồng. Đã thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc chống thất thu thuế trên địa bàn huyện.

Ước chi ngân sách huyện quý I là 53.445 triệu đồng, trong đó giải ngân xây dựng cơ bản là 3.500 triệu đồng, đạt 22,6% kế hoạch HĐND huyện giao. Tính đến ngày 18/3, đã thẩm tra 16 công trình, giá trị thẩm tra 6.918 triệu đồng, từ chối quyết toán số tiền 0,4 triệu đồng. Đã duyệt quyết toán 18 đơn vị HCSN và 11 trường học.

* Tuy nhiên, trong lĩnh vực kinh tế vẫn còn một số hạn chế, đó là:

- Tổ chức thực hiện dự án trồng cam Nam Đông, phát triển kinh tế vườn đã được các ngành, các cấp, địa phương quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện, tuy nhiên tiến độ thực hiện vẫn còn chậm.

- Mặc dù huyện đã quyết liệt triển khai phong trào làm vườn, song một bộ phận bà con vẫn còn xem nhẹ phát triển kinh tế vườn, chưa hưởng ứng tích cực phong trào nên chất lượng vườn chưa cao; vườn tạp, vườn nhà chuyển trồng cây keo, vườn bỏ hoang vẫn còn nhiều đặc biệt là ở các xã định canh định cư. Vẫn còn tình trạng khô hạn thiếu nước sản xuất ở một vài địa phương và sâu bệnh hại cây trồng.

- Cao su là cây trồng chủ lực trong phát triển nông nghiệp của huyện, tuy nhiên, một số địa phương công tác đầu tư chăm sóc, bón phân cây cao su ít được người dân quan tâm, thậm chí có một số hộ dân đã chặt bán vườn cây cao su đang trong thời kỳ khai thác hoặc chặt vườn cây cao su để trồng keo.

- Trong chăn nuôi một bộ phận người dân vẫn còn chủ quan, xem nhẹ công tác tiêm phòng nên tỷ lệ tiêm phòng gia súc vụ Xuân nên chưa đạt so với kế hoạch, dễ gây phát sinh, lây lan dịch bệnh trong địa bàn; Chưa quy hoạch đầu tư trang trại, gia trại, trong khi nhân dân đang mở rộng quy mô chăn nuôi làm ảnh hưởng đến môi trường trong khu dân cư.

- Chưa hoàn chỉnh các tiêu chí để đề nghị công nhận xã Thượng Quảng đạt chuẩn nông thôn mới. Chỉ đạo sản xuất nông nghiệp ở cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu nhất là thực hiện các mô hình phát triển sản xuất.

- Giải phóng mặt bằng một số công trình còn chậm và vướng mắc như Khu du lịch sinh thái Thác Mơ, Thác Trượt; công tác đấu giá quyền sử dụng đất ở khu vực 1, thị trấn Khe Tre vẫn chưa được thực hiện.

II. Lĩnh vực Văn hoá - Xã hội

1. Giáo dục

Tổ chức hội nghị bàn giải pháp hạn chế học sinh bỏ học trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi; sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học và kiểm tra giữa học kỳ II cấp Tiểu học 2018 - 2019. Chỉ đạo thực hiện duy trì số lượng học sinh, đồng thời huy động học sinh bỏ học sau Tết trở lại trường. Từ đầu năm học đến ngày 19/3/2019, số lượng học sinh bỏ học là 57 (Học kỳ I có 17, sau Tết Nguyên đán 40), trong đó Tiểu học 01, THCS 46, THPT 10. Các xã bỏ học nhiều gồm: Thượng Quảng 14, Hương Hữu 12, Thượng Long 10, Hương Phú 6.

Kiểm tra đánh giá theo bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi. Tổ chức giao lưu Olympic Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tin học, vẽ tranh trên máy vi tính và giải Bơi truyền thống cho học sinh tiểu học. Tham gia thi sơ khảo hùng biện tiếng Anh bậc THCS và dự thi bài hát dân ca cho trẻ Mầm non cấp tỉnh. Tổ chức giải Cờ vua, Cờ tướng truyền thống học sinh Tiểu học cấp huyện và tham gia giải cấp tỉnh lần thứ IV. Tổ chức thi học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện và tham gia hội thi cấp tỉnh; tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng cấp huyện.

Xây dựng Đề án sáp nhập trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn; báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2017 - 2021”; tổng kết xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016 - 2018 và định hướng giai đoạn 2019 - 2025.

2. Y tế - Dân số GĐ - Trẻ em

Tình hình hoạt động y tế trên địa bàn ổn định, công tác phòng chống dịch bệnh thường xuyên được duy trì, các chương trình y tế quốc gia được triển khai thực hiện đảm bảo. Triển khai công tác kiểm tra liên ngành vệ sinh ATTP trong dịp Tết Nguyên đán với tổng số cơ sở được kiểm tra là 72 cơ sở, trong đó số cơ sở đạt là 64 cơ sở (chiếm 88.9%), số cơ sở vi phạm là 08 cơ sở (chiếm 11,1%). Tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch kiểm tra, công nhận loại trừ bệnh phong cấp và kiểm tra liên ngành hoạt động hành nghề Y Dược tư nhân trên địa bàn.

Tổng số trẻ sinh ra trong quý I là 114 trẻ, trường hợp sinh con thứ 3 trở lên là 18 trẻ; tổ chức hội nghị triển khai chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ và ký cam kết xây dựng mô hình “Cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên” năm 2019. Trong quý I tổng số bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại các Trạm Y tế cơ sở và Trung tâm Y tế huyện là 13.622 lượt, có 580 trường hợp chuyển tuyến trên.

3. Văn hóa, thông tin - Thể dục thể thao

Làm tốt công tác tuyên truyền trực quan các ngày lễ lớn của quê hương đất nước như: Mừng Đảng - Mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019, 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 72 năm ngày toàn quốc kháng chiến và ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12. Hướng dẫn các cơ quan, ban, ngành, trường học, các xã, thị trấn đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, thôn, tổ dân phố văn hóa năm 2019, đăng ký “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”.

Tổ chức thành công giải Việt dã truyền thống lần thứ XIX huyện năm 2019, có 20 đội tham gia với gần 400 vận động viên thi đấu. Thành lập đội tuyển Việt dã huyện tiến hành tập luyện và tham gia thi đấu giải Việt dã truyền thống cấp tỉnh lần thứ XXVII năm 2019.

Thành lập Ban Điều hành thực hiện Đề án Phát triển du lịch và xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển du lịch huyện Nam Đông giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030. Trong quý điểm du lịch cộng đồng thôn Dỗi đón 03 đoàn với 54 lượt khách, trong đó có 14 lượt khách quốc tế, ước doanh thu 3,5 triệu đồng và hiện vật. Khảo sát địa điểm đặt các biển chỉ dẫn du lịch và kêu gọi các nhà đầu tư hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch cộng đồng tại thôn Dỗi, các dự án đầu tư cho làng văn hóa Cơ Tu; hỗ trợ công ty Yeshue tổ chức thành công Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác dự án phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng trên địa bàn huyện Nam Đông.

Xây dựng và triển khai Kế hoạch hoạt động lĩnh vực Gia đình và Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2019. Tăng thời lượng tiếp âm, tiếp sóng của Đài TNVN, Đài THVN, TRT, VTV8 tại Đài huyện, trạm Long Quảng và hệ thống truyền thanh để đảm bảo phục vụ nhu cầu nghe nhìn của nhân dân trong dịp Tết cổ truyền với tổng thời lượng gần 10.000 giờ.

4. Công tác xã hội

Công tác giải quyết chế độ chính sách cho người có công đảm bảo đúng đối tượng; tổ chức chi trả trợ cấp cho các đối tượng có công, bệnh binh, học sinh, sinh viên... với tổng số tiền là 3.582.351.000 đồng và 29 lượt đối tượng hưởng chế độ học sinh, sinh viên, trợ cấp 01 lần mai táng phí, truy lĩnh tuất bệnh binh và trợ cấp thờ cúng liệt sỹ với tổng kinh phí là 165.789.000 đồng.

Kiểm tra tình hình đời sống nhân dân để có kế hoạch trợ cấp kịp thời cho những hộ khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách trong dịp Tết Nguyên đán không để xảy ra tình trạng thiếu lương thực, không có gạo ăn trong những ngày Tết cổ truyền. Phân phối quà của Trung ương, Tỉnh, Huyện, xã, các Doanh nghiệp và các tổ chức kịp thời, đúng đối tượng, tổng cộng có 5.154 suất quà với tổng số tiền là 1.642.695.000 đồng. Gia hạn và cấp mới 566 thẻ BHYT năm 2019 cho 566 đối tượng bảo trợ xã hội.

Phân loại hộ nghèo có chủ hộ là nữ và chủ hộ nữ là người dân tộc thiểu số có 123 hộ, chiếm tỷ lệ 24,77% (132/533 hộ) trong đó có 104 hộ là chủ hộ người DTTS, chiếm tỷ lệ 78,79% (104/132 hộ); tổ chức sinh hoạt cụm tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại xã Thượng Nhật.

* Tuy nhiên, lĩnh vực văn hóa – xã hộ ivẫn còn một số tồn tại, hạn chế:

- Việc triển khai thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử đối với các đại lý thu BHYT, BHXH, BHTN còn gặp nhiều khó khăn, nhất là việc giao dịch theo hộ gia đình tại các xã, thị trấn; tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN vẫn còn xảy ra.

- Tình trạng sinh con thứ 3 và học sinh bỏ học giữa chừng giảm, tuy nhiên vẫn còn cao (học sinh bỏ học 57 em, giảm 10 em so với cùng kỳ, số trẻ em là con thứ 3 trở lên là 08 em).

- Qua kiểm tra còn 08 cơ sở kinh doanh vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn (chiếm 11,1%).

III. Quốc phòng, An ninh

1. Quốc phòng: Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2019 đã giao 49 đồng chí đạt 100% kế hoạch; phê chuẩn kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quân sự năm 2019 cho các xã, thị trấn; tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2019. Xử lý 04 vụ vật liệu nổ còn sót sau chiến tranh.

2. An ninh, trật tự ATGT, PCCC: Triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Trong quý I tổ chức tuần tra, kiểm soát 188 lượt, phát hiện 204 trường hợp xe ô tô, mô tô vi phạm, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 104 trường hợp và nộp ngân sách nhà nước 39.055.000 đồng (còn 73 trường hợp chưa xử lý); xảy ra 02 vụ tai nạn đường bộ, 01 vụ chết đuối nước, 01 vụ cháy rừng tại xã Hương Lộc và bắt quả tang 01 vụ đánh bạc tại thôn Ka Tư, xã Hương Phú.

IV. Công tác Nội vụ, Thanh tra, Tư pháp

1. Nội vụ, cải cách hành chính

Trình Sở Nội vụ xem xét, thẩm định danh mục vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện; bổ nhiệm ngạch chính thức đối với 03 công chức; điều động 02 biên chế viên chức trong cơ quan hành chính sang đơn vị sự nghiệp; giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo quy định của Chính phủ đối với 01 trường hợp.

Ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp; điều động và bổ nhiệm 01 Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng và tương đương; bổ nhiệm lại 02 Trưởng phòng và cử 01 Phó Trưởng phòng phụ trách cơ quan; điều động và bổ nhiệm 02 Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở; giao biên chế công chức, viên chức và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2019 cho các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; cử 22 lượt cán bộ, công chức tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; chuyển đổi vị trí, chức danh đối với 02 công chức cấp xã; nghỉ hưu đối với 03 công chức, viên chức quản lý; nghỉ hưởng chính sách tinh giản biên chế đối với 01 công chức cấp xã.

Trình Sở Nội vụ xem xét, trình cơ quan có thẩm quyền tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với 01 tập thể, 01 cá nhân; công nhận tập thể lao động xuất sắc đối với 11 trường hợp và tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đối với 03 tập thể, 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác. Hội đồng Thi đua, khen thưởng và UBND huyện xem xét, quyết định công nhận 22 sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện, 35 tập thể lao động tiên tiến, 06 đơn vị tiên tiến, 19 Chiến sĩ thi đua cơ sở, 167 lao động tiên tiến, 39 chiến sĩ tiên tiến và tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện đối với 04 doanh nghiệp; 24 tập thể, 22 cá nhân; tặng thưởng đối với 11 tập thể và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình hoạt động các tôn giáo trên địa bàn.

Đầu tư hệ thống họp trực tuyến cấp xã cho 3 điểm: xã Hương Giang, Hương Hòa và thị trấn Khe Tre và đã tổ chức các cuộc họp trực tuyến về chuyên đề. Tổng số hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công quý I (từ ngày 15/12/2018 - 15/3/2019) là 536 hồ sơ (138 hồ sơ trực tuyến và 277 hồ sơ mới tiếp nhận trực tiếp bao gồm cả hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; theo dịch vụ công trực tuyến); trong đó hồ sơ đã giải quyết 484 hồ sơ, hồ sơ đúng hạn và trước hạn 481 hồ sơ đạt 99.4%; số hồ sơ giải quyết quá hạn 03 hồ sơ; hồ sơ chưa đến hẹn đang xử lý 52 hồ sơ, trong đó 51 hồ sơ chưa đến hạn.

2. Thanh Tra, Tiếp công dân

Tổ chức 01 đợt tập huấn với 323 người tham dự về trao đổi những vướng mắc trong công tác kê khai, minh bạch tài sản thu nhập cho các đối tượng thuộc diện kê khai TSTN trên địa bàn. Tiếp tục thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý ngân sách; đầu tư xây dựng cơ bản và thực hiện các quy định về phòng chống tham nhũng tại UBND xã Thượng Nhật; khảo sát, nắm tình hình mua sắm tài sản và xây dựng cơ bản tại các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn. Xây dựng đề cương, kế hoạch và Quyết định thành lập đoàn thanh tra việc giao đất và sử dụng đất tại xã Hương Lộc.

Tiếp dân định kỳ của lãnh đạo HĐND và UBND huyện tại các xã, thị trấn 05 cuộc, có 06 kiến nghị, phản ánh. UBND huyện đã ban hành Thông báo số 20/TB-UBND ngày 22/02/2019 để chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết, xử lý các kiến nghị, phản ánh.

Tiếp nhận 03 đơn đều không thuộc thẩm quyền UBND huyện, trong đó 02 đơn kiến nghị, 01 đơn tranh chấp thuộc lĩnh vực đất đai. Kết quả giải quyết đã trả lại đơn và hướng dẫn 01 đơn kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh; 01 đơn kiến nghị đất đai chuyển cho Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu, giải quyết theo thẩm quyền và 01 đơn tranh chấp đất đai đã được xã Hương Sơn hòa giải thành công.

Tiếp dân thường xuyên của lãnh đạo HĐND và UBND huyện 41 cuộc, có 11 kiến nghị, phản ánh (có 01 đơn do 15 người đứng tên ký). Trong đó đã tiếp nhận 01 kiến nghị của hộ dân trú tại Thôn 8 xã Hương Hòa, sau khi kiểm tra, xem xét đã chuyển Chủ tịch UBND xã Hương Hòa giải quyết theo thẩm quyền… Các kiến nghị đã được lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng tham mưu giải quyết kịp thời, đúng quy định.

3. Tư pháp

Tiếp nhận, thẩm định 01 văn bản về Quyết định xử lý vi phạm hành chính. Đã rà soát và ban hành Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 07/01/2019 công bố Danh mục các văn bản QPPL còn hiệu lực, hết hiệu lực toàn bộ do HĐND và UBND huyện ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018, bao gồm 44 văn bản, trong đó có 29 văn bản còn hiệu lực và 15 văn bản hết liệu lực toàn bộ.

 Tổ chức Hội nghị triển khai Luật An ninh mạng, Luật Tố cáo và Luật Lâm nghiệp với hơn 85 người tham dự; tổ chức tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý 15 cuộc với 1.100 lượt người tham dự, cấp phát miễn phí 4.400 các loại sách, tờ rơi pháp luật cho các xã, thị trấn. Hội nghị đánh giá công tác tư pháp năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2019 cho 11/11 xã, thị trấn; đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 của các xã, thị trấn; qua đánh giá có 10/11 xã, thị trấn đủ điều kiện đạt và 01 xã không đạt.

Trong quý I, đã tiếp nhận và giải quyết 551 trường hợp đăng ký các loại sự kiện hộ tịch theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; tiếp nhận và thực hiện chứng thực được 2.340 hồ sơ hợp đồng, giao dịch, chữ ký và bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản các loại.

V. Xây dựng nông thôn mới: Tổ chức lễ phát động phong trào xây dựng nông thôn mới, làm vườn năm 2019 tại xã Thượng Long. Tổng kết công tác xây dựng nông thôn mới năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Giao chỉ tiêu thực hiện xây dựng nông thôn mới cho các xã năm 2019; phân công các cơ quan phụ trách các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; đăng ký các hạng mục hỗ trợ PTSX các xã năm 2019.

C. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II NĂM 2019

Nhận định tình hình thời tiết trong thời gian đến diễn biến phức tạp, khả năng hạn hán, nguy cơ xảy ra dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, bệnh trên các loại cây trồng là khá lớn. Để thực hiện thắng lợi vụ Đông Xuân và Hè Thu năm 2019, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, trong quý II cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

I. Lĩnh vực Kinh tế

1. Sản xuất Nông lâm nghiệp

Tiếp tục chỉ đạo chăm sóc lúa, phòng trừ sâu bệnh, thăm đồng ước tính năng suất, sản lượng vụ Đông Xuân, đôn đốc thu hoạch lúa; tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất; chuẩn bị các điều kiện về phân, giống sản xuất vụ Hè Thu. Chỉ đạo gieo cấy vụ Hè Thu đúng khung lịch thời vụ, chuyển đổi cây trồng ở diện tích thiếu nước. Tập trung nâng cấp, sửa chữa, tổ chức nạo vét kênh mương, kiểm tra đê đập, tích trữ nước và điều tiết nước hợp lý để đảm bảo cho cây lúa sinh trưởng, phát triển, đề phòng nắng hạn xảy ra. Đẩy mạnh phong trào chăm sóc, lập vườn 2019, triển khai làm vườn vụ Hè, che tủ gốc.

Triển khai Kế hoạch chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCCOP); Kế hoạch hợp tác xã nông nghiệp; Kế hoạch chuổi giá trị sản phẩm; Kế hoạch thực hiện dự án trồng cam Nam Đông năm 2018 và chăm sóc cam các năm; Kế hoạch triển khai Đề án LSNG; Kế hoạch quản lý và phát triển nguồn lợi thủy sản; Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm trong nông nghiệp. Thông báo lịch thời vụ khai thác mủ cao su; tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật khai thác cao su cho nông dân, đặc biệt quan tâm đối với những hộ khai thác lần đầu.

Đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm và tiêm phòng dại chó năm 2019 đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; thực hiện kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn các loại dịch bệnh, nhất là tập trung chốt chặn không để dịch Tả lợn Châu Phi xảy ra trên địa bàn; vận động và hướng dẫn nông dân đẩy mạnh chăn nuôi, tái đàn gia súc, gia cầm.

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 65/2015/CT-UBND của UBND tỉnh; tập trung đôn đốc các đơn vị chủ rừng triển khai tuần tra bảo vệ rừng, truy quét các tụ điểm ngăn chặn các hành vi xâm hại đến rừng. Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng, kiên quyết không để xảy ra cháy rừng trên địa bàn; thường xuyên tổ chức tuần tra, truy quét hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng khai thác, vận chuyển, buôn bán lâm sản trái phép; xử lý nghiêm, đúng pháp luật các trường hợp vi phạm công tác quản lý, bảo vệ rừng.

2. Công nghiệp - TTCN, Thương mại và Xây dựng cơ bản

Tăng cường kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh của các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp để tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và có giải pháp hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển, mở rộng sản xuất. Tiếp tục triển khai chính sách Khuyến công; khảo sát tình hình các doanh nghiệp, cơ sở tham gia hỗ trợ khuyến công; phê duyệt nhiệm vụ, đề án khuyến công năm 2019. Triển khai Đề án “Phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025”; Xây dựng, triển khai Kế hoạch, tổ chức đăng ký và bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện năm 2019. Xây dựng Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp Hương Phú và hướng dẫn thủ tục xin đầu tư vào các cụm công nghiệp theo đúng quy định.

Công khai Phương án chuyển đổi chợ Khe Tre và thẩm định, công khai Phương án chợ Nam Đông. Duy trì hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường, phòng chống cháy nổ và vệ sinh an toàn thực phẩm. Kiểm tra an toàn thực phẩm, tháng hành động về an toàn thực phẩm, kiểm tra các cơ sở sản xuất chế biến từ bột, tinh bột và các sản phẩm khác. Kiểm tra hoạt động an toàn điện, cung cấp điện và cung cấp nước sạch; tuyên truyền công tác tiết kiệm điện trong các cơ quan, trường học và nhân dân trên địa bàn. Tổ chức tuyển chọn, xét duyệt các đề tài, dự án KHCN năm 2019.

Hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch chung thị trấn Khe Tre để trình Sở Xây dựng thẩm định, phê duyệt. Duy trì thường xuyên công tác kiểm tra chất lượng và đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn; hoàn tất thủ tục để thi công các công trình xây dựng năm 2019 đảm bảo kế hoạch; Tiếp tục thẩm định thiết kế dự toán, cấp phép xây dựng, cấp chứng chỉ quy hoạch theo quy định.

3. Tài nguyên và Môi trường, giải phóng mặt bằng

 Thẩm định và phê duyệt Phương án bồi thường về đất, tài sản trên đất của các công trình dự án; tập trung giải quyết các kiến nghị, vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng các công trình trên địa bàn. Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành việc chấp hành các quy định pháp luật bảo vệ môi trường và hoạt động khoáng sản của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và dự án. Hướng dẫn các hoạt động Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 05/6.

4. Tài chính - Ngân sách

Quản lý chặt chẽ thu chi ngân sách trên địa bàn; đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác thu ngân sách đạt kế hoạch, chỉ tiêu đề ra; triển khai kế hoạch chống thất thu trên địa bàn.

 Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quyết toán và hoàn thành phê duyệt quyết toán năm 2018; thực hiện công tác tổng hợp quyết toán ngân sách, thẩm tra quyết toán các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn năm 2018; chuẩn bị và hoàn thành thủ tục cho các danh mục công trình xây dựng năm 2019 và danh mục công trình dự kiến xây dựng năm 2020.

II. Văn hóa - Xã hội

1. Giáo dục

Chỉ đạo các trường tập trung cho học kỳ II và kỳ thi tốt nghiệp các cấp đạt kết quả; triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng GD và ĐT học sinh dân tộc thiểu số” hè năm 2019. Tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, Nhi đồng cấp huyện và dự thi cấp tỉnh; tổ chức thi chọn đội tuyển học sinh giỏi khối 7, 8 năm học 2018 - 2019 chuẩn bị đội tuyển học sinh giỏi cấp huyện khối 8, 9 năm học 2019 – 2020. Dạy tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số mẫu giáo 4, 5 tuổi; ngành học phổ thông bồi dưỡng học sinh yếu, kém và chưa hoàn thành chương trình Tiểu học lần 1.

Chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch phát triển năm học 2019 - 2020, dự thảo kế hoạch năm học 2020 - 2021 và tổng kết năm học; bảo quản cơ sở trường lớp trong thời gian nghỉ hè. Thực hiện kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2019 -2025; hướng dẫn công tác tuyển sinh năm học 2019 – 2020.

2. Văn hóa thông tin

Hướng dẫn và chỉ đạo công tác tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể thao các ngày kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế; 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; ngày Quốc tế hạnh phúc; 44 năm ngày Chiến thắng 30/4 giải phóng Miền Nam, ngày Quốc tế Lao động 01/5 và Chào mừng kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Mở lớp truyền dạy cồng chiêng và nói lý, hát lý; tổ chức Ngày sách huyện Nam Đông lần thứ II năm 2019 tại trường tiểu học Thượng Nhật. Tổ chức Gian hàng ẩm thực truyền thống và Hội thi trình diễn cồng chiêng năm 2019; tổ chức đoàn Famtrip khảo sát các điểm đến và sản phẩm du lịch huyện.

Tổ chức Hội thi Gia đình thể thao huyện Nam Đông lần thứ I và Hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc các cấp huyện Nam Đông lần thứ I năm 2019. Chuẩn bị tốt các nội dung tham gia Đại hội thể dục, thể thao các dân tộc thiểu số lần thứ 13 diễn ra tại huyện A Lưới.

3. Y tế, Dân số

Tiếp tục triển khai các hoạt động các mô hình chăm sóc SKSS - KHHGĐ, đề án tại các xã, thị trấn và đăng ký mô hình cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên đối với các thôn đã vi phạm; tiếp tục triển khai đưa chính sách Dân số - KHHGĐ vào quy ước, hương ước làng thôn văn hóa. Tập trung chỉ đạo hoàn thành cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở 01/4 năm 2019 theo kế hoạch.

4. Công tác Xã hội

Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em; các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6; kế hoạch tổ chức kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7; kế hoạch cập nhật Cung lao động và điều tra nhu cầu học nghề năm 2019; kế hoạch tổ chức Tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động năm 2019.

Xây dựng và triển khai Kế hoạch hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ huyện năm 2019, Kế hoạch xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em, Kế hoạch Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2019; tăng cường tuyên truyền, vận động lao động tham gia đi làm việc có hợp đồng tại các nước. Triển khai thực hiện Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 thuộc Chương mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn năm 2016 - 2020.

 Hướng dẫn các xã có đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tổ chức Hội nghị liên tịch chọn cử đại biểu dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Nam Đông lần thứ III năm 2019; thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện lần thứ III theo Quyết định số 1062/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

III. Quốc phòng - An ninh, Nội chính, Thanh tra, Tư pháp

1. Quốc phòng: Duy trì trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng chống cháy rừng; Tuyên truyền luật Quốc phòng năm 2019. Thành lập Ban chỉ đạo, các bộ phận giúp việc, tổ chức diễn tập tại 02 xã Thượng Long và Thượng Nhật; huấn luyện đại trà lực lượng dân quân tự vệ; triệu tập 50 đồng chí thuộc lực lượng DB2 đi huấn luyện DB1; Huấn luyện, tập huấn cho 259 đồng chí dự bị huyện và triển khai công tác tuyển sinh quân sự năm 2019.

2. An ninh, trật tự an toàn giao thông: Tập trung, nắm tình hình trên các lĩnh vực và tiếp tục thực hiện kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn. Tăng cường tuần tra kiểm soát giao thông, xử lý xe ô tô hết hạn lưu hành, xe tự chế để giảm thiểu tai nạn giao thông.

3. Nội vụ, cải cách hành chính

Tiếp tục trình Sở Nội vụ xem xét, trình cơ quan có thẩm quyền giải quyết chế độ, chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và Đề án thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành giáo dục từ hạng IV lên hạng III.

Ban hành quy định đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động hàng năm của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn; triển khai thực hiện Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND tỉnh ban hành Quy định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của một số cơ quan, đơn vị. Xây dựng kế hoạch điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Thành lập các Đoàn Kiểm tra để tiến hành kiểm tra công tác Nội vụ, công tác cải cách hành chính, công tác thi đua, khen thưởng. Tăng cường kiểm tra kỷ luật kỷ cương hành chính.

Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã; thực hiện việc tiếp nhận và trả hồ sơ đúng hạn cho tổ chức và cá nhân đến giao dịch tại Trung tâm hành chính công huyện. Xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn huyện. Thành lập Tổ kiểm tra, giám sát và triển khai nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử trên địa bàn huyện và ban hành Quy chế hoạt động. Tăng cường họp trực tuyến cấp huyện - xã về các chuyên đề năm 2019.

4. Thanh tra: Ban hành Kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý ngân sách; đầu tư xây dựng cơ bản và thực hiện các quy định về phòng chống tham nhũng tại UBND xã Thượng Nhật. Báo cáo kết quả và kết luận thanh tra việc giao đất và sử dụng đất tại xã Hương Lộc; kết quả và kết luận kiểm tra đất ông Lê Hóa tại thị trấn Khe Tre. Tiến hành thanh tra đột xuất và kết luận tình hình giao đất, sử dụng đất đai tại sân bóng Mụ Nằm, thị trấn Khe Tre. Thanh tra trách nhiệm và chấp hành chính sách pháp luật về quản lý tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng và công tác phòng chống tham nhũng tại xã Thượng Long. Tổ chức tiếp dân định kỳ và lưu động theo kế hoạch để kịp thời giải quyết đơn thư, kiến nghị, phản ánh của công dân.

5. Tư pháp: Tiếp tục kiểm tra, rà soát các văn bản QPPL của HĐND và UBND huyện. Tổ chức Hội nghị tuyên truyền các Luật mới có hiệu lực; tổ chức trợ giúp pháp lý tại một số xã khó khăn, thôn nghèo. Triển khai Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, giai đoạn 2015 - 2020”. Tập huấn, bồi dưỡng công tác hòa giải ở cơ sở cho các xã, thị trấn; tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn Đề án 1259 và Hội nghị hòa giải về Luật Đất đai hiện hành.

IV. Xây dựng nông thôn mới

Chỉ đạo tập trung thực hiện Kế hoạch xây dựng NTM năm 2019; rà soát và đẩy nhanh hoàn thành các tiêu chí chưa đạt tại xã Thương Quảng để sớm đề xuất công nhận xã đạt chuẩn NTM. Đôn đốc các xã đã đạt chuẩn NTM duy trì và nâng cao các tiêu chí và tập trung xây dựng các thôn kiểu mẩu theo kế hoạch. Đôn đốc xã Thượng Lộ, Thượng Nhật rà soát và đẩy nhanh thực hiện các tiêu chí để đạt chuẩn theo kế hoạch. Tổ chức họp Ban chỉ đạo xây dựng NTM; sơ kết xây dựng NTM 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đẩy nhanh tiến độ các hạng mục phát triển sản xuất thuộc nguồn vốn xây dựng NTM./.

 

Tập tin đính kèm:
Phan Anh Hải
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.695.372
Truy cập hiện tại 1.525