Tìm kiếm
Đăng ký nhu cầu dự thi nâng ngạch nhân viên, cán sự lên chuyên viên và tương đương
False 2926Ngày cập nhật 08/04/2019

Thực hiện văn bản triển khai của Sở Nội vụ về đăng ký nhu cầu dự thi nâng ngạch nhân viên, cán sự lên chuyên viên và tương đương, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Công văn số 243/UBND-NV ngày 04/4/2019 về đăng ký nhu cầu dự thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự lên chuyên viên và tương đương năm 2019

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị có nhu cầu lập danh sách đăng ký dự thi nâng ngạch công chức gửi về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ huyện) trước ngày 05/5/2019 để tổng hợp báo cáo Sở Nội vụ tỉnh. (kèm theo nội dung công văn và biểu mẫu)

Đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức triển thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Phòng Nội vụ huyện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.607.307
Truy cập hiện tại 806