Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo công tác thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg về an toàn thực phẩm quí I năm 2019
False 11625Ngày cập nhật 18/03/2019

Thực hiện Công văn số 384/BCĐ-SYT ngày 5/3/2019 của Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh về việc báo cáo thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg quý I năm 2019. Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm huyện báo cáo công tác thực hiện Chỉ thị 13 quí I năm 2019.

1. Công tác chỉ đạo, điều hành triển khai chính sách pháp luật

          - Tiếp tục thực hiện tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm theo Chỉ thị 13/CT-TTg.

          - Triển khai Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

          - Thực hiện Kế hoạch 157/KH-UBND ngày 27/12/2018 về triển khai công tác bảo đảm ATTP Tết Nguyên đán Kỷ hợi và Lễ hội xuân 2019  và kế hoạch 01/KH-PYT ngày 10/01/2019 về triển khai công tác thanh tra, kiểm tra trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ hợi và Lễ hội xuân năm 2019. Đoàn Kiểm tra liên ngành VSATTP huyện tiến hành kiểm tra tại các cơ sở thực phẩm trên địa bàn huyện từ ngày 17/01/2019 - 23/01/2019.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo đảm VSATTP phòng chống ngộ độc thực phẩm, bệnh lây truyền qua thực phẩm: tiêu chảy cấp, thương hàn, ngộ độc thực phẩm… trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

          - Tăng cường giám sát ngộ độc thực phẩm, các bệnh truyền qua thực phẩm và giám sát các mối nguy ô nhiễm thực phẩm trên địa bàn nhằm góp phần hạn chế ngộ độc thực phẩm trong cộng đồng.

          - Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 19/2/2019 của UBND huyện về Bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất nông nghiệp năm 2019 và Công văn số 09/NNPTNT ngày 28/2/2019 của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Nam Đông về việc rà soát các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản.

          2. Kết quả thực hiện

          2.1. Lĩnh vực Y tế

- Triển khai công tác kiểm tra liên ngành vệ sinh ATTP trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ hợi với tổng số cơ sở được kiểm tra 72 cơ sở, trong đó số cơ sở đạt 64 cơ sở chiếm 88.88%, số cơ sở vi phạm 10 cơ sở chiếm 13.8%; Trong đó vi phạm chủ yếu là thực phẩm hết hạn sử dụng và thực phẩm kém chất lượng. Đoàn liên ngành tiến hành lập biên bản nhắc nhỡ và tiêu hủy các loại thực phẩm đó là: Sữa bò 180ml  (15 bịch) 110ml (11 bịch),  Bột chiên giòn 03 gói, nước pesi 390ml 07 chai, ngô ngọt 01 long, rong biển 03 bì, bánh khoai tây 01 hộp, bánh mì lưới 19 bì, mì hộp Moden 02 hộp, nước ngọt C+ 350ml 01 chai.

- Công tác thanh tra, kiểm tra tập trung vào những thực phẩm được sử dụng nhiều trong các dịp Tết Nguyên đán, trong đó đặc biệt chú trọng các sản phẩm được chế biến thủ công, theo mùa vụ, các mặt hàng thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn. Kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Trong quá trình thanh tra lồng ghép công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm cũng như các kiến thức trong lựa chọn, bảo quản, chế biến và tiêu dùng thực phẩm đến người dân. Tuy nhiên, còn một số khó khăn trong công tác thanh tra, kiểm tra đó là hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ không kiểm soát được độ an toàn vẫn còn, việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm còn nhiều khó khăn.

        2.2. Lĩnh vực Nông nghiệp

- Kết quả ký cam kết các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ năm 2018:

TT

Đơn vị

Tổng lũy kế số cơ sở ký cam kết năm 2017  (hộ)

Tổng số hộ cam kết  năm 2018

Trong đó

Kiểm tra việc thực hiện cam kết năm 2017 (đoàn)

Số hộ được kiểm tra việc thực hiện cam kết (hộ)

Kết quả hộ vi phạm

Chăn nuôi

Trồng trọt

NTTS

KTTS

1

Huyện Nam Đông

30

30

60

0

0

0

0

0

0

 

Tổng cộng:

30

 

 

 

 

 

 

 

 

        - Trong quý I năm 2019 tiếp tục triển khai hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương rà soát, các cơ sở sản xuất kinh doanh tổ chức ký cam kết sản xuất an toàn theo Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT.

        - Việc triển khai thực hiện Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT giúp người dân biết và thực hiện sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản theo đúng quy định của Pháp luật. Tuy nhiên còn có một số tồn tại đó là:        + Công tác truyền truyền, giáo dục phổ biến kiến thức an toàn thực phẩm trong nông nghiệp chưa được thường xuyên.

        + Các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản có quy mô nhỏ lẻ nên khó kiểm tra, giám sát và quản lý.

        + Các địa phương tổ chức rà soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm sản còn chậm.

        2.3. Lĩnh vực Kinh tế

        - Xây dựng Kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường trong năm 2019; Chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo ATTP trong dịp Tết Nguyên Đán và Lễ hội Xuân năm 2019; xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các quy định về ATTP thuộc ngành Công thương. Phối hợp cùng đoàn liên ngành kiểm tra kiểm soát, thị trường dịp lễ tết.

        - Tiếp tục thực hiện tốt các thủ tục hành chính liên quan như: thẩm định, cấp Giấy xác nhận kiến thức về ATTP; ký cam kết bảo đảm ATVSTP đối với các cơ sở sản xuất, chế biến thực thẩm; phối hợp Sở Công Thương thẩm định điều kiện về ATTP đối với các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm.

 

Tập tin đính kèm:
Phòng Y tế
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.695.592
Truy cập hiện tại 1.638