Tìm kiếm
Báo cáo thống kê thực trạng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ
False 2948Ngày cập nhật 26/02/2019

Ngày 25 tháng 02 năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Công văn số 108/UBND-NV về việc báo cáo thống kê thực trạng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ.

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn báo cáo các số liệu (theo biểu mẫu đính kèm)./.

Tập tin đính kèm:
Phòng Nội vụ huyện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.607.307
Truy cập hiện tại 812