Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

báo cáo y tế, dân số quý II năm 2018
False 6025Ngày cập nhật 16/10/2018

- Tổng số sinh từ đầu năm đến nay là 257 trẻ (nữ 140) so với cùng kỳ tăng 40 trẻ, con thứ 3 trở lên 57 trẻ so với cùng kỳ tăng 27 trẻ, chiếm tỷ lệ 22,2% tăng 8,4% so với cùng kỳ.

- Có 7 đơn vị có tỷ lệ sinh con thứ 3  tăng so với cùng kỳ năm 2017 là: Thị trấn Khe Tre, Hương Lộc, Hương Hòa, Thượng Lộ, Thượng Nhật, Thượng Long, Thượng Quảng.

- 3 đơn vị có tỷ lệ con thứ 3 giảm là: Hương Phú, Hương Giang và Hương Hữu

- 1 đơn vị chưa có trường hợp sinh con thứ 3 trở lên Hương Giang

* Tỷ số giới tính khi sinh toàn huyện: 117 nam/140 nữ = 84

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.139.860
Truy cập hiện tại 4.764