Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu 3 tháng cuối năm 2018
False 10840Ngày cập nhật 19/10/2018

Thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2018 đạt được những kết quả khả quan nhưng còn nhiều khó khăn, thử thách. Vì vậy, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm đòi hỏi Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân huyện nhà nỗ lực phấn đấu, chỉ đạo quyết liệt, khắc phục những khó khăn để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Huyện ủy, Nghị quyết HĐND huyện đã đề ra./.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.696.826
Truy cập hiện tại 2.379