Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 12 năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 01 năm 2018
False 8701Ngày cập nhật 11/10/2018

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

tháng 12 năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 01 năm 2018

 

A. Hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện

1. Hoạt động điều hành của Ủy ban nhân dân huyện

Trong tháng 12, UBND huyện tiếp tục thực hiện công tác chỉ đạo điều hành trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, QPAN đã đề ra của năm 2017, trong đó tập trung chỉ đạo rà soát, đôn đốc thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong thời gian còn lại của năm 2017; chỉ đạo tham mưu, tổ chức hoàn thành kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa VI. Trong tháng, UBND huyện, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch đã có 31 ý kiến chỉ đạo, đã thực hiện được 28 ý kiến, các ý kiến còn lại đang thực hiện. Tuy nhiên, qua theo dõi trên phần mềm lũy kế đến nay còn 02 ý kiến quá hạn chưa thực hiện.

2. Công tác tiếp nhận và ban hành các văn bản của UBND huyện

Ủy ban nhân dân huyện đã tiếp nhận 551 văn bản của Chính phủ, các bộ ngành Trung ương, UBND tỉnh, các Sở ban ngành cấp tỉnh, các phòng, ban cấp huyện, các xã, thị trấn. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành 259 văn bản các loại với nội dung nhằm thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, các kết luận và ý kiến chỉ đạo của UBND huyện, của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện.  

B. Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, QP-AN tháng 12/2017

I. Lĩnh vực kinh tế

1. Sản xuất nông nghiệp

a) Trồng trọt:

- Cây lúa: Thông báo hướng dẫn lịch thời vụ gieo trồng và đôn đốc các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2017-2018. Vận động nhân dân mua giống lúa xác nhận và đẩy mạnh công tác làm đất gieo cấy; trong tháng nhân dân đã mua được 14 tấn lúa giống; làm đất được 60 ha/370 ha kế hoạch. Khắc phục các tuyến kênh mương, đập đầu mối bị mưa lũ làm hư hỏng, nạo vét khơi thông dòng chảy các tuyến kênh mương đảm bảo đủ nước tưới phục vụ làm đất các xã.

- Các loại cây ngắn ngày: Đã thu hoạch hoàn thành các loại cây vụ Hè Thu.

- Kinh tế vườn: Chỉ đạo các mô hình phát triển sản xuất thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, bao gồm: Trồng Chuối đặc sản, Gấc, Dứa, Ớt tiêu, Bưởi,...; hướng dẫn chăm sóc, phòng trừ bệnh cây cam trong mùa mưa và làm đất để trồng cam đợt 2; đăng ký diện tích trồng cam năm 2018 và giai đoạn 2018-2020; tổ chức 01 lớp với 25 lượt người tham gia về kỹ thuật trồng và chăm sóc chuối; hướng dẫn tại hiện trường được 17 nhóm với 68 hộ dân tham gia về kỹ thuật nuôi trồng, chăm sóc các loại cây trồng, vật nuôi.

- Cây cao su: Công tác dự tính, dự báo bệnh trên cây cao su luôn được theo dõi và hướng dẫn các biện pháp phòng trừ bệnh cao su trong mùa mưa.

b) Chăn nuôi - Thú y: Tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn ổn định, không có dịch bệnh xảy ra; đã tiêm phòng LMLM lần 2 cho trâu bò được 4.050 liều. Kiểm tra đôn đốc, chỉ đạo các xã chống rét cho đàn gia súc; vận động nhân dân tu sửa chuồng trại, chủ động dự trữ thức ăn, trong tháng đã có 9 hộ làm chuồng tạm thành chuồng kiên cố, 25 hộ không có chuồng đã làm chuồng.

c) Lâm nghiệp: Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và tổ chức các đợt truy quét theo Chỉ thị 12 của Thủ tướng Chính phủ để phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm; duy trì công tác kiểm tra ngăn chặn tình trạng phá rừng trái phép để lấy đất sản xuất. Trong tháng trên địa bàn huyện không xảy ra tình trạng phá rừng, buôn bán vận chuyển lâm sản trái phép.

2. Tài nguyên và Môi trường

a) Lĩnh vực quản lý đất đai:

Trong tháng đã cấp đổi giấy CNQSD đất cho 12 hộ/12 giấy tại các xã, thị trấn; Cấp giấy CNQSD đất ở và đất trồng cây lâm nghiệp diện tích 1.036,3 m2 cho 01 hộ tại xã Hương Hòa; Cấp giấy CNQSDĐ đất trồng cây lâm nghiệp cho 4 hộ tại các xã Hương Hòa, Hương Giang với diện tích 8.384,8 m2; Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nuôi trồng thủy sản và đất trồng cây lâm nghiệp sang đất ở đô thị tại thị trấn diện tích 250 m2; Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở nông thôn với diện tích 350 m2 cho 01 hộ tại xã Thượng Quảng.

Phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất cho các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Đường La Sơn - Nam Đông, Đường Cam Lộ - Túy Loan, công trình Kè chống sạt bờ sông Tả Trạch đoạn từ chợ Hương Giang đến cầu C9 với tổng giá trị bồi thường là 200.861.000 đồng/31 hộ gia đình, cá nhân; Thu hồi đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 03 hộ gia đình, cá nhân để chỉnh lý biến động  diện tích 6.555,4 m2.

Đề nghị xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2018 trên địa bàn huyện và thống nhất vị trí xây dựng công trình Nhà máy xử lý nước sạch 5 xã vùng trên.

b) Lĩnh vực Môi trường, tài nguyên Nước và Khoáng sản: Kiểm tra môi trường các cơ sở chăn nuôi, công ty Cổ phần Cao su, các bãi rác tại xã Thượng Nhật, Hương Phú và lấy mẫu nước thải tại công ty Thạch Phú Hưng.

3. Công nghiệp – TTCN, Thương mại – Dịch vụ và Xây dựng

a) Công nghiệp - TTCN: Giá trị sản xuất CN-TTCN (theo giá hiện hành) tháng 12 đạt 11.200 triệu đồng (trong đó Quốc doanh: 1.000 triệu đồng; ngoài Quốc doanh: 10.200 triệu đồng). Kết quả sản xuất một số sản phẩm chính như sau: chế biến đá Granite 750 m2; mủ cốm cao su 22 tấn; may công nghiệp giá trị sản xuất đạt khoảng 500 triệu đồng; chế biến cau khô ước đạt 15 tấn, ước tính đến nay đạt 210 tấn. Xây dựng Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2018 và triển khai, hướng dẫn các cơ sở triển khai đề án khuyến công địa phương nguồn vốn tỉnh năm 2017 đã được phê duyệt.

b) Thương mại, dịch vụ: Hoạt động kinh doanh, mua bán và giá cả của hầu hết các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu đều duy trì ổn định; đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng chợ văn minh thương mại và Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra.

c) Xây dựng, giao thông: Xử lý các vướng mắc trong quá trình thi công Kè C9 và thẩm định, phê duyệt Quy chế quản lý xây dựng theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hương Giang; rà soát nhà ở nông thôn xã Thượng Quảng. Kiểm tra, nạo vét mương thoát nước thị trấn Khe Tre, xã Hương Phú; giải quyết các vấn đề còn vướng mắc và các đơn kiến nghị của dự án đường La Sơn - Nam Đông, La Sơn - Túy Loan.

d) Công tác triển khai thực hiện các dự án XDCB:

- Tính đến cuối năm 2017, các công trình chuyển tiếp vốn ngân sách tỉnh đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng 04 công trình (bao gồm: Trung tâm văn hóa thanh thiếu niên huyện, Bãi chôn lấp rác xã Hương Phú, Nâng cấp sửa chữa đập Ba Hồ và đường Khe Tre – Hương Hòa tuyến 2); còn 02 công trình chuyển tiếp năm 2018 (bao gồm: Kè chống sạt lở bờ sông Tả Trạch đoàn từ cầu ông Thụy đến cầu Khe Tre và Đường vào ngầm tràn khe Cha Moong xã Thượng Lộ).

- Các công trình khởi công năm 2017: Đường vào khu sản xuất Cha Moong xã Thượng Lộ khối lượng ước đạt 45% giá trị hợp đồng; Kè chống sạt lở bờ sông Tả Trạch, xã Hương Giang thi công 25% khối lượng. Các công trình NS huyện đã hoàn thành 07 công trình, còn lại 03 công trình chuyển tiếp qua năm 2018 (bao gồm: Trường Mầm non Thượng Lộ ước đạt 75% khối lượng, Trường Tiểu học Hương Lộc hạng mục 07 phòng học thi công 30% khối lượng, Nâng cấp mở rộng đường nội thị khu vực 2, giai đoạn 2 ước 10% khối lượng).

- Các công trình nông thôn mới, bao gồm: Hệ thống nối mạng cấp nước sạch 02 xã Hương Hữu và Thượng Nhật; Đường sản xuất xã Thượng Quảng, Đường vào vùng sản xuất Cha Lai Thượng Nhật; Đường sản xuất đến thôn 4, xã Thượng Quảng; Nhà văn hóa xã Thượng Quảng đã hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

4. Tài chính ngân sách

Ước thu ngân sách tháng 12 trên địa bàn là 1.609 triệu đồng, lũy kế là 31.869,6 triệu đồng, đạt 115% kế hoạch. Trong đó, thu ngoài quốc doanh đạt 641,4 triệu đồng; thu cấp quyền sử dụng đất 55,4 triệu đồng; thu phí, lệ phí 60,6 triệu đồng.

Ước chi ngân sách huyện tháng 12 là 33.900 triệu đồng, ước lũy kế 12 tháng là 234,493 triệu đồng (Trong đó giải ngân xây dựng cơ bản là 25.000 triệu đồng), đạt 95,02% HĐND huyện giao.

Thực hiện công tác thẩm tra quyết toán các công trình XDCB năm 2016, tính từ đầu năm đến ngày 17/12 đã thẩm tra 27 công trình, giá trị thẩm tra 22.059 triệu đồng, từ chối quyết toán số tiền 84,47 triệu đồng.

II. Lĩnh vực văn hoá - xã hội

1. Giáo dục: Tăng cường công tác nắm tình hình ở các trường học để có giải pháp sớm ngăn chặn tình trạng bỏ học giữa chừng ở bậc Tiểu học, THCS và THPT (Tính từ đầu năm học đến nay có 22 học sinh bỏ học, trong đó: THCS 18 em, THPT 4 em; các trường có học sinh bỏ học nhiều là THCS Long Quảng 8 em, THCS Thượng Nhật 8 em; các xã có học sinh bỏ học nhiều Thượng Quảng 5 em, Thượng Nhật 7 em, Thượng Long 5 em). Tổ chức cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp huyện lần thứ II để chọn sản phẩm tham dự cuộc thi cấp tỉnh; phát động cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp huyện lần thứ III; hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp huyện ngành học Mầm non.

Chỉ đạo thi IOE và giải toán qua mạng internet học sinh THCS cấp trường và tổ chức thi hùng biện tiếng Anh học sinh THCS cấp huyện. Kiểm tra công tác tăng cường Tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số, công tác giáo dục trẻ khuyết tật ở các trường Mầm non. Tiếp tục thực hiện công tác kiểm định chất lượng về việc đánh giá ngoài trường Mầm non, Tiểu học và THCS; các trường trồng cây xanh, cây bóng mát, xây dựng cảnh quan môi trường nhà trường xanh, sạch, đẹp, an toàn; đề nghị UBND tỉnh kiểm tra công nhận lại trường Mầm non Hương Lộc đạt chuẩn quốc gia.

2. Y tế, Dân số, GĐ - Trẻ em: Công tác phòng chống, dịch bệnh tiếp tục được duy trì, các Chương trình y tế quốc gia được triển khai thực hiện đảm bảo; tổ chức khám sức khỏe sơ tuyển nghĩa vụ quân sự tại các xã. Trong tháng tổng số bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại các Trạm Y tế cơ sở và Trung tâm Y tế huyện là 5.125 lượt, trong đó có 07 cas ngộ độc thức ăn, 01 cas sốt xuất huyết và 14 trường hợp chuyển tuyến trên. Ban hành Kế hoạch triển khai đợt truyền thông cao điểm lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ nhân kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam 26/12 và thực hiện Tháng hành động quốc gia về Dân số.

Tổng số trẻ sinh ra trong tháng 35 trẻ, trong đó trường hợp sinh con thứ 3 trở lên là 04 trẻ, chiếm tỷ lệ 11,4% (Có 5/11 đơn vị có tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm so với cùng kỳ là: Hương Hòa, Hương Sơn, Thượng Lộ, Hương Giang, Thượng Long; có 6/11 đơn vị có tỷ lệ con thứ 3 trở lên tăng so với cùng kỳ là: Hương Phú, Hương Lộc, Thị trấn Khe Tre, Thượng Nhật, Hương Hữu, Thượng Quảng).

 3. Văn hóa, Thông tin, Thể dục thể thao: Thực hiện các hoạt động tuyên truyền trực quan chào mừng kỷ niệm 71 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1946-22/12/2017) và Tết dương lịch. Xây dựng Kế hoạch tổ chức kỷ niệm Mậu Thân năm 1968. Chuẩn bị công tác tổng kết hoạt động Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018; tổng kết Phòng trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2017, triển khai nhiệm vụ 2018; Tổng hợp Bộ chỉ số phòng chống bạo lực gia đình báo cáo sở Văn hóa.

4. Công tác xã hội: Thực hiện việc giải quyết chế độ chính sách có công đảm bảo đúng đối tượng, trong tháng đã tổ chức chi trả trợ cấp cho các đối tượng với tổng số tiền là 1.154.506.000 đồng. Chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát xác nhận danh sách đối tượng bảo trợ xã hội, có công và thân nhân người có công tham gia BHYT năm 2018.

Ban hành quyết định công nhận “Xã, thị trấn phù hợp với trẻ em” năm 2017 đối với 11 xã, thị trấn; đưa 08 em đi nhận học từ nhà tài trợ FPT tại Sở Lao động TB&XH tỉnh; Phối hợp với Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh  tổ chức ra mắt Ban vận động thành lập Hội bảo vệ quyền trẻ em huyện Nam Đông và trao 20 xuất học bổng “Cùng em đến trường” cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện với tổng kinh phí 10.000.000 đồng.

Hoàn thành công tác điều tra rà soát, hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn huyện năm 2017; tổ chức cấp phát 20 tấn gạo cho các hộ gia đình nghèo và hộ bị thiệt hại do cơn bão số 12 có nguy cơ thiếu lương thực; tổ chức tập huấn truyền thông giảm nghèo đối với công chức phụ trách Lao động – TB&XH và một số người dân của các xã thị trấn. Chỉ đạo UBND xã Hương Giang và Trường THPT Hương Giang tổ chức Tháng hành động Vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017 với hơn 300 người tham gia.

          Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh khảo sát tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại xã Hương Hữu; tổ chức tập huấn Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số cho thôn trưởng, người có uy tín, các hội đoàn thể của các xã Thượng Long và Hương Hữu; tổng kết Công tác Dân tộc và khen thưởng cho người có uy tín của 6 xã ĐCĐC.

ôi

 

III. Lĩnh vực Nội chính

1. Quốc phòng: Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình trong mùa mưa bão và bảo vệ địa bàn. Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2017 và triển khai công tác tuyển quân năm 2018; tổ chức diễn tập Chỉ huy tham mưu 1 bên 2 cấp đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, an toàn tuyệt đối về người và vũ khí. Hoàn chỉnh hồ sơ, tổ chức thâm nhập, giao quân cho các đơn vị. Triển khai tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 70 năm chiến thắng Việt Bắc – Thu Đông (1947-2017) và kỷ niệm 50 năm chiến thắng Xuân Mậu Thân (1968-2018) trong LLVT huyện.

2. An ninh chính trị, trật tự ATXH: Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên các lĩnh vực ổn định, nhất là dịp kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1946-22/12/2017). Lực lượng chức năng tổ chức tuần tra kiểm soát 38 lượt, phát hiện 48 trường hợp xe ô tô, môtô vi phạm, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 14 trường hợp, nộp ngân sách nhà nước 3.800.000 đồng (Còn 34 trường hợp chưa xử lý).

3. Công tác Nội vụ, Thanh tra, Tư pháp

a) Nội vụ, cải cách hành chính: Thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức và Ban Kiểm tra, sát hạch để tổ chức tuyển dụng viên chức ngành giáo dục; chuyển nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính từ Phòng Tư pháp sang Văn phòng HĐND và UBND huyện; quyết định công nhận Ban Vận động Hội bảo vệ quyền trẻ em huyện; điều động và bổ nhiệm 01 Hiệu trưởng, 02 Phó Hiệu trưởng các trường học; quyết định tặng Giấy khen đối với 13 tập thể và 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Ban hành kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2018;  kế hoạch triển khai đề án xây dựng Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã; hướng dẫn các cơ quan liên quan thực hiện việc chấm điểm chỉ số cải cách hành chính theo Quyết định số 2642/QĐ-UBND ngày 07/11/2017 của UBND tỉnh. Thực hiện báo cáo chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của huyện gửi UBND tỉnh.

Hoàn thành việc nâng bậc lương trước thời hạn, nâng bậc lương định kỳ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng lao động của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tiếp nhận, tổng hợp hồ sơ thi đua khen thưởng của các cơ quan, đơn vị, địa phương và thực hiện các quy trình công nhận các danh hiệu thi đua theo quy định.

b) Thanh Tra: Tiến hành thanh tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo hiểm cho người lao động và thực hiện nghĩa vụ nhà nước về thuế, phí tại công ty Cổ phần cao su Thừa Thiên Huế; Quyết định phê duyệt Chương trình, Kế hoạch thanh tra năm 2018; Tổ chức hướng dẫn việc kê khai, minh bạch tài sản, thu  nhập năm 2017 cho các đối tượng trên địa bàn huyện.

Thực hiện công tác tiếp dân thường xuyên tại Ban Tiếp công dân huyện và tổ chức 04 cuộc tiếp dân định kỳ cho lãnh đạo HĐND-UBND huyện. Trong tháng tại Ban Tiếp công dân huyện đã tiếp nhận 05 đơn (trong đó có 01 đơn khiếu nại của ông Lương Tranh – Trú tại thôn 8 xã Hương Hoà với nội dung tranh chấp đất đai và 04 đơn kiến nghị, PA liên quan đến các lĩnh vực khác), các đơn đã được UBND huyện xử lý chuyển cho các cơ quan chuyên môn kiểm tra, tham mưu giải quyết.

          c) Tư pháp: Thẩm định 11 văn bản, trong đó 03 văn bản QPPL và 08 hương ước, quy ước của xã Thượng Nhật và xã Thượng Lộ; tổ chức tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý tại 03 điểm với 450 lượt người tham dự. Tiếp nhận 17 hồ sơ chứng thực đã giải quyết đúng hẹn và trước hẹn.

IV. Xây dựng nông thôn mới

Giao chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới cho các xã theo Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện. Rà soát tình hình thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2017 và đăng ký danh mục các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, công trình hạ tầng năm 2018; tuyên truyền, tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng thực hiện xây dựng nông thôn mới cho Ban chỉ đạo, Ban quản lý cấp xã, Ban phát triển cấp thôn.

C. Một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2018

Trong tháng 01/2018, UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2018 và tập trung chỉ đạo thực hiện các hoạt động Mừng Đảng, Mừng Xuân Mậu Tuất 2018. Nhiệm vụ cụ thể trên các lĩnh vực như sau:

I. Lĩnh vực kinh tế

1. Sản xuất nông nghiệp: Vận động nhân dân tiếp tục mua giống lúa xác nhận đạt chỉ tiêu, kế hoạch; đôn đốc các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ gieo cấy đúng khung lịch thời vụ; khẩn trương triển khai nạo vét, sửa chữa kênh mương, đập đầu mối phục vụ gieo cấy; chỉ đạo làm đất, phân bón gieo trồng các loại cây vụ Đông Xuân và công tác bảo vệ cây trồng trong mùa mưa rét; hướng dẫn cách chăm sóc cam cho hộ trồng đợt 1 và các năm trước; tiếp tục triển khai kiểm tra, đăng ký trồng cam năm 2018 và các năm tiếp theo.

Kiểm tra các điểm dự trữ lương thực; chú trọng công tác làm chuồng trại, dữ trữ thức ăn cho đàn gia súc và thực hiện kế hoạch về quản lý nguồn lợi thủy sản theo Chỉ thị số 16 của UBND tỉnh. Ban hành thông báo thời gian hết khai thác mủ cây cao su; tiếp tục thực hiện và nghiệm thu thanh toán các hạng mục Đề án làm giàu rừng và phát triển lâm sản ngoài gỗ.

2. Công nghiệp - TTCN, TMDV và xây dựng: Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ phát triển CN-TTCN và dịch vụ năm 2018; kiểm tra việc triển khai hoạt động sản xuất năm 2018 của các doanh nghiệp trên địa bàn; tăng cường công tác quản lý, nắm tình hình để kịp thời hỗ trợ thúc đẩy các cơ sở, sản xuất kinh doanh trên đia bàn ổn định, từng bước mở rộng quy mô sản xuất; xây dựng kế hoạch, khảo sát, hướng dẫn đăng ký đề án khuyến công năm 2018 nguồn ngân sách huyện.

Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành các hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường nhân dịp cuối năm và Tết Nguyên Đán; tăng cường các hoạt động kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh các hàng hóa nhà nước hạn chế kinh doanh và kinh doanh hàng hóa có điều kiện; kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất và chế biến từ bột, tinh bột và các thực phẩm khác.

Kiểm tra hoạt động triển khai các công trình, dự án năm 2018, đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ các công trình; duy trì quản lý về trật tự, xây dựng đô thị; kiểm tra công tác duy tu bảo dưỡng đường giao thông nông thôn, vệ sinh vỉa hè trên các tuyến đường huyện, xã, công tác nạo vét mương thoát nước thị trấn Khe Tre, xã Hương Phú và các tuyến đường giao thông trong mùa mưa.

3. Tài nguyên và Môi trường: Thẩm định hồ sơ giao, thu hồi, thuê đất, chuyển quyền và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện. Thẩm định điều kiện bồi thường về đất và phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình, dự án; thực hiện công tác cấp đổi giấy CNQSDĐ. Thống kê đất đai năm 2017; xây dựng kế hoạch thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt năm 2018; theo dõi các hoạt động bảo vệ môi trường, khoáng sản và kiểm tra môi trường các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện.

4. Tài chính - Ngân sách: Duy trì công tác quản lý chặt chẽ thu chi ngân sách trên địa bàn, đôn đốc công tác thu chi, kiểm tra, chỉnh lý số liệu thu chi ngân sách năm 2017 trong thời gian chỉnh lý quyết toán; nhập dự toán cho các đơn vị, các xã, thị trấn kinh phí hoạt động năm 2018; bám sát thị trường để theo dõi biến động giá của các loại hàng hóa, nhất là giá các mặt hàng thiết yếu, thực hiện việc báo cáo giá vật liệu xây dựng để làm cơ sở cho việc lập dự toán các công trình năm 2018 và rà soát các hộ kinh doanh để cấp giấy chứng nhận đăng ký cho các hộ kinh doanh trên địa bàn theo Nghị định 02 của Chính phủ.

         II. Lĩnh vực văn hóa xã hội

1. Giáo dục: Chỉ đạo sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2017-2018; Tổng kết việc triển khai thực hiện chương trình trọng điểm năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Kiểm tra phong trào "xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". Kiểm tra công tác chỉ đạo mô hình xây dựng trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm; mô hình phòng chống suy dinh dưỡng, chuyên đề giáo dục phát triển vận động cho trẻ Mầm non, trẻ 5 tuổi làm quen với tiếng Anh.

Tham gia cuộc thi Nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp tỉnh và tham gia thi sơ khảo Hùng biện tiếng Anh THCS cấp tỉnh; Tổ chức và tham gia giải Cờ vua, Cờ tướng truyền thống học sinh Tiểu học cấp huyện, cấp tỉnh. Chỉ đạo các trường có giải pháp, phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành địa phương hạn chế học sinh bỏ học cuối học kỳ I,  trước, trong và sau Tết Nguyên Đán. Công tác bảo quản cơ sở vật chất trong thời gian nghỉ Tết.

2. Y tế, dân số: Tiếp tục triển khai các hoạt động các mô hình, đề án tại các xã, thị trấn. Triển khai đưa chính sách Dân số vào Hương ước, quy ước làng thôn văn hóa; đăng ký lại những cụm dân cư đã vỡ để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch.

3. Văn hóa thông tin: Tổ chức thực hiện các hoạt động tuyền truyền trực quan Mừng đảng, Mừng xuân Mậu Tuất năm 2018 và xây dựng Kế hoạch và tổ chức Chương trình văn nghệ đón Giao thừa tết Nguyên đán 2018. Triển khai Kế hoạch tổ chức kỷ niệm Mậu Thân năm 1968.

4. Công tác xã hội: Xây dựng Kế hoạch đào tạo nghề và giải quyết việc làm năm 2018;  Rà soát, lập hồ sơ các đối tượng có công đủ điều kiện theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Nghị định số 31, Thông tư số 05 và hồ sơ học sinh, sinh viên hưởng chế độ ưu đãi trong giáo dục. Tổng kết thực hiện chương trình, chính sách đầu tư hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc và miền núi năm 2017; tiếp tục xây dựng Kế hoạch tập huấn Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và triển khai tốt Chương trình theo Quyết định 54, 755 và các chương trình 133, 135; 102, Quyết định số 2085 của Thủ tướng Chính phủ; lập hồ sơ cho các đối tượng thuộc Nghị định 136, 28, 31 của Thủ tướng Chính phủ.

ôi

 

III. Lĩnh vực Nội chính

1. Quốc phòng, an ninh: Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết dương lịch, bảo vệ an toàn địa bàn. Hoàn chỉnh Kế hoạch quân sự quốc phòng huyện năm 2018 thông qua tại Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và phê duyệt kế hoạch Quân sự quốc phòng các đơn vị cơ sở; tổ chức tổng kết nhiệm vụ QP-AN, ký kết liên tịch và ký kết tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ QS-QP 2018; thông qua ý định diễn tập năm 2018; hợp đồng giao nhận quân cấp huyện; tổng kết Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở ATLC – SSCĐ; mở lớp bồi dưỡng đối tượng đảng cho thanh niên nhập ngũ năm 2018. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm chiến thắng Việt Bắc – Thu Đông (1947-2017) và kỷ niệm 50 năm chiến thắng Xuân Mậu Thân (1968-2018).

2. Nội vụ, cải cách hành chính: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Nội vụ năm 2017 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018; Ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức năm 2018; kế hoạch kiểm tra công tác Nội vụ và công tác cải cách hành chính đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương; kế hoạch thực hiện Chương trình trọng điểm về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn. Hội đồng Thi đua, khen thưởng huyện xét hồ sơ thi đua, khen thưởng công tác năm 2017, quyết định công nhận hoặc trình cấp có thẩm quyền công nhận các danh hiệu thi đua theo thẩm quyền.

3. Thanh tra: Kết thúc thanh tra và ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thuế, phí và bảo vệ môi trường tại Công ty Cổ phần cao su Thừa Thiên Huế. Thành lập Đoàn thanh tra xác minh nội dung đơn khiếu nại của ông Lương Tranh – Trú tại thôn 8 xã Hương Hòa, báo cáo kết quả thẩm tra xác minh, tham mưu Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định giải quyết theo quy định.

          4. Tư pháp: Tiếp tục kiểm tra, rà soát các văn bản QPPL theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý theo kế hoạch. Báo cáo công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018; tiếp tục đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật của các xã, thị trấn; Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống văn bản QPPL năm 2018; Kế hoạch thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018; Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018; Kế hoạch về công tác hòa giải ở cơ sở năm 2018.

          IV. Xây dựng nông thôn mới

Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc UBND các xã đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới chưa đạt chuẩn và tập huấn, hướng dẫn kế hoạch xã, kế hoạch thôn về xây dựng nông thôn mới. Đôn đốc các xã triển khai thực hiện các hạng mục PTSX thuộc nguồn vốn nông thôn mới do các xã làm chủ đầu tư và làm thủ tục thanh toán theo quy định.

Ngoài những nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo trên, các cấp, ngành, xã, thị trấn cần tổ chức thực hiện bảo đảm các chương trình, kế hoạch, đề án và các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018 đúng kế hoạch, tiến độ và hiệu quả./.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.697.172
Truy cập hiện tại 2.586