Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 11 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2017
False 10265Ngày cập nhật 11/10/2018

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

tháng 11 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2017

 

A. Hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện

1. Hoạt động điều hành của Ủy ban nhân dân huyện

Trong tháng 11, UBND huyện tiếp tục thực hiện công tác chỉ đạo điều hành trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, QPAN đã đề ra của năm 2017, trong đó tập trung chỉ đạo xem xét tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QPAN các xã, thị trấn năm 2017 và Kế hoạch năm 2018; tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018; chỉ đạo các địa phương triển khai phương án ứng phó và khắc phục thiệt hại đối với các cơn bão số 12, số 13. Trong tháng, UBND huyện, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch đã có 46 ý kiến chỉ đạo, đã thực hiện được 34 ý kiến, các ý kiến còn lại đang thực hiện. Tuy nhiên, qua theo dõi trên phần mềm lũy kế đến nay còn 5 ý kiến quá hạn chưa thực hiện.

2. Công tác tiếp nhận và ban hành các văn bản của UBND huyện

Ủy ban nhân dân huyện đã tiếp nhận 551 văn bản của Chính phủ, các bộ ngành Trung ương, UBND tỉnh, các Sở ban ngành cấp tỉnh, các phòng, ban cấp huyện, các xã, thị trấn. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành 394 văn bản các loại với nội dung nhằm thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, các kết luận và ý kiến chỉ đạo của UBND huyện, của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện.  

B. Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 11   

I. Lĩnh vực kinh tế

1. Sản xuất nông nghiệp

a) Trồng trọt:

Tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Hướng dẫn các cửa hàng bán thuốc bảo vệ thực vật mua và cung ứng thuốc đặc trị bệnh cam và chỉ đạo thu hoạch hoàn thành các loại hoa màu.

- Cây lúa: Thông báo hướng dẫn lịch thời vụ gieo trồng vụ Đông Xuân 2017-2018 trên toàn huyện. Đang chỉ đạo nạo vét kênh mương, chuẩn bị các điều kiện triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2017-2018.

- Các loại cây ngắn ngày: Trong tháng đã hướng dẫn nhân dân trồng và tiến hành thu hoạch các loại cây vụ Hè Thu, đến nay tình hình một số loại cây ngắn ngày đạt được như sau: cây Sắn trồng đến nay được 77 ha; cây Ngô đã thu hoạch xong diện tích 94,2 ha; nhân dân đã thu hoạch cơ bản hoàn thành một số loại cây, Mía đang trong thời kỳ chăm sóc.

- Kinh tế vườn: Tập trung chỉ đạo các mô hình phát triển sản xuất thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, bao gồm: Trồng Chuối đặc sản; Gấc; Dứa; Ớt tiêu; Bưởi; mô hình nuôi bò thâm canh thực hiện tại 5 xã với 83 hộ dân tham gia, quy mô 1 con/hộ; nuôi cá lóc tham gia 10 hộ; hướng dẫn chăm sóc, phòng trừ bệnh cây cam trong mùa mưa; tiếp tục đôn đốc đăng ký diện tích trồng cam năm 2018 và giai đoạn 2018-2020; tổ chức 01 lớp tập huấn phổ biến kiến thức khuyến nông, khuyến lâm liên quan đến tình hình sản xuất và đời sống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc Chương trình 135 cho 40 người ở 3 xã; hướng dẫn tại hiện trường được 21 nhóm với 78 hộ dân tham gia về kỹ thuật nuôi trồng, chăm sóc các loại cây trồng, vật nuôi phổ biến trên địa bàn huyện.

- Cây cao su: Công tác dự tính, dự báo bệnh luôn được theo dõi và hướng dẫn các biện pháp phòng trừ bệnh và tỉa cành hạn chế gẫy đổ trong mùa mưa bão.

c) Chăn nuôi - Thú y: Tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn ổn định, không có dịch bệnh xảy ra; trong tháng đã tiêm phòng LMLM lần 2 cho trâu bò được 3.000 liều; đã cấp cho các xã 400 lít hóa chất tiêu độc khử trùng trên tổng số 1.800 lít do Chi cục Chăn nuôi thú y tỉnh cấp; cấp 22 bình bơm cho thú ý các xã, thị trấn phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; đôn đốc các xã triển khai thực hiện phong trào làm chuồng trại, đã có 69 hộ thực hiện; tính đến nay số hộ chăn nuôi trên toàn huyện có chuồng kiên cố là 742 hộ, chuồng tạm 543 hộ và không có chuồng là 95 hộ; mô hình nuôi gà Ai cập lai trên đệm lót sinh học Gà đã đẻ cả 02 hộ và đang sinh trưởng, phát triển tốt.

d) Lâm nghiệp: Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và tổ chức các đợt truy quét theo Chỉ thị 12/2003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Trong tháng đã bắt giữ 01 vụ khai thác gỗ trái phép không xác định được đối tượng vi phạm với khối lượng 1,947 m3; bắt giữ 01 vụ vi phạm vận chuyển lâm sản trái phép khối lượng 0,326 m3, đã xử phạt 1 triệu đồng và tịch thu tang vật.

2. Tài nguyên và Môi trường

a) Lĩnh vực quản lý đất đai:

Trong tháng đã cấp đổi 11 giấy chứng nhận QSDĐ cho 11 hộ gia đình; Cấp giấy CNQSDĐ đất ở nông thôn và đất ở đô thị cho 5 hộ/5 giấy/3.429.2 m2 và giấy CNQSDĐ đất nông nghiệp cho 01 hộ tại xã Hương Hòa với diện tích 5.463,5m2; Chuyển từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất để trồng rừng sản xuất tại xã Hương Phú cho 02 hộ với tổng diện tích: 2.58 ha; Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở đô thị diện tích 183,6 m2 tại thị trấn Khe Tre.

Phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất cho các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Đường La Sơn - Nam Đông, Đường Cam Lộ - Túy Loan, Đường giao thông điểm định canh, định cư Tà Rị, xã Hương Hữu với tổng giá trị bồi thường là: 1.533.093.000 đồng /74 hộ gia đình, cá nhân; Thu hồi đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân để chỉnh lý biến động số lượng 28 hộ/26.493,2 m2; Xây dựng giá đất các khu quy hoạch, khu đô thị mới trên địa bàn và bổ sung danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Nam Đông.

b) Lĩnh vực Môi trường, tài nguyên Nước và Khoáng sản: Kiểm tra môi trường các cơ sở chăn nuôi, cơ sở sản xuất kinh doanh và các bãi rác tại xã Thượng Nhật, Hương Phú. Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh tổ chức tập huấn công tác bảo vệ môi trường cho đối tượng là lãnh đạo UBND, công chức phụ trách môi trường, trưởng thôn, tổ trưởng TDP và trưởng ban công tác mặt trân dân cư các xã, thị trấn và đã thành lập đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường.

3. Công nghiệp – TTCN, Thương mại – Dịch vụ và Xây dựng

a) Công nghiệp - TTCN: Giá trị sản xuất CN-TTCN (theo giá hiện hành) tháng 11 đạt: 10.950 triệu đồng (trong đó Quốc doanh: 987 triệu đồng; ngoài Quốc doanh: 9.963 triệu đồng). Kết quả sản xuất một số sản phẩm chính như sau: chế biến đá Granite 700 m2; mủ cốm cao su 75 tấn; cau sấy khô 45 tấn; may công nghiệp duy trì ổn định. Xây dựng Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2018; triển khai và hướng dẫn các cơ sở triển khai đề án khuyến công địa phương năm 2017 đã được phê duyệt; Triển khai thực hiện Thông tư số 15/2017/TT-BCT ngày 31/8/2017 của Bộ Công Thương về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

b) Thương mại, dịch vụ: Hoạt động kinh doanh, mua bán và giá cả của hầu hết các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu đều duy trì ổn định; thực hiện công tác rà soát và thống kê hiện trạng các chợ trên địa bàn; đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng chợ văn minh thương mại và Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra.

c) Xây dựng, giao thông: Xử lý các vướng mắc trong quá trình thi công Kè chống sạt lỡ bờ sông Tả Trạch, xã Hương Giang đến nay đã phê duyệt giá trị bồi thường tài sản trên đất; kiểm tra các điểm khơi thông dòng chảy theo Phương án đã cấp và phê duyệt Phương án Khơi thông dòng chảy xã Hương Sơn; Kiểm tra, nạo vét mương thoát nước thị trấn Khe Tre, xã Hương Phú; kiểm tra các tuyến đường giao thông trong mùa mưa lũ và phối hợp xử lý bùn làm hư hỏng, thiệt hại nhà cửa, hoa màu của nhân dân sau cơn bão số 12.

d) Công tác triển khai thực hiện các dự án XDCB: Các công trình chuyển tiếp nguồn vốn ngân sách tỉnh và vốn ngân sách huyện đơn vị thi công đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ, cụ thể: Trung tâm VH-TT TTN đã thi công hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ hoàn thành công trình để nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng, đã giải ngân hơn 96,4% vốn được cấp; Đập Ba Hồ đã thi công hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra công tác nghiệm thu, đã giải ngân hơn 81%; Kè chống sạt lở bờ sông Tả Trạch tiếp tục thi công hệ giằng, tường chắn mái, ước đạt 90% khối lượng, đã giải ngân 97,5% vốn bố trí; Đường Khe Tre - Hương Hòa tuyến 2 ước đạt 97% khối lượng, còn lại phần lề đường, thoát nước, đã giải ngân hơn 98%; Đường vào ngầm tràn khe Cha Moong xã Thượng Lộ thi công ước đạt 75% khối lượng, đã giải ngân 88,3%.

Các công trình khởi công năm 2017: Các công trình ngân sách tỉnh (Đường vào khu sản xuất Cha Moong xã Thượng Lộ đang tiến hành thi công nền đường và tiếp tục giải phóng mặt bằng thi công, khối lượng ước đạt 35% giá trị hợp đồng, đã chi trả tiền bồi thường GPMB; Kè chống sạt lở bờ sông Tả Trạch, xã Hương Giang thi công 17% khối lượng, tiếp tục thi công thân kè, rọ đá và bê tông cấu kiện đúc sẵn). Các công trình ngân sách huyện còn lại đang tiếp tục thi tiến độ thi công khoảng 75-95% khối lượng, giải ngân 95,96% kế hoạch vốn được bố trí, riêng công trình Nâng cấp mở rộng đường nội thị khu vực 2 tiếp tục thi công phần mương thoát nước, di dời trụ điện viễn thông, điện hạ thế, đường ống cấp nước sạch; Trường Tiểu học Hương Lộc, hạng mục nhà 07 phòng học và các phòng chức năng đang thi công ước đạt 25% khối lượng hợp đồng.

4. Tài chính ngân sách

Ước thu ngân sách tháng 11 trên địa bàn là 4.243,4 triệu đồng, lũy kế là 29.746,7 triệu đồng, đạt 107,5% kế hoạch. Trong đó, thu ngoài quốc doanh đạt 2.937,4 triệu đồng; thu cấp quyền sử dụng đất 763,6 triệu đồng; thu phí, lệ phí 100 triệu đồng.

Ước chi ngân sách huyện tháng 11 là 21.122 triệu đồng, ước lũy kế 11 tháng là 155.061 triệu đồng (Trong đó giải ngân xây dựng cơ bản là 21.149 triệu đồng), đạt 83% HĐND huyện giao.

Thực hiện công tác thẩm tra quyết toán các công trình XDCB năm 2016, tính từ đầu năm đến ngày 17/11 đã thẩm tra 21 công trình, giá trị thẩm tra 19,914 tỷ đồng, từ chối quyết toán số tiền 83,2 triệu đồng.

II. Lĩnh vực văn hoá - xã hội

1. Giáo dục: Tiếp tục chỉ đạo các Trường học trên địa bàn tăng cường các giải pháp hạn chế học sinh bỏ học giữa chừng và tăng tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần, đặc biệt buổi 2 (đến thời điểm hiện tại có 11 học sinh bỏ học giữa chừng. Trong đó: 07 THCS, 04 THPT. Tính theo địa bàn: Thượng Quảng 4 em, Thượng Nhật 3 em, Hương Giang 2 em, Hương Hữu 1 em, Hương Phú 1 em); phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.

 Chỉ đạo các trường TH, THCS kiểm tra giữa học kỳ I và tổ chức hoạt động ngoại khóa, Hội thi đố vui để học, hoạt động ngoài giờ lên lớp…; thực hiện công tác kiểm định chất lượng theo kế hoạch và kiểm tra công tác phòng chống tội phạm, ma túy tại các đơn vị trường học. Phối hợp với các cơ quan cấp tỉnh tổ chức kiểm tra, phúc tra công tác phổ cập giáo dục năm 2017 và cử các đoàn tham gia các hội thi, các hoạt động do Sở GD&ĐT tổ chức.

2. Y tế, Dân số, GĐ - Trẻ em: Công tác phòng chống, dịch bệnh tiếp tục được duy trì, các Chương trình y tế quốc gia được triển khai thực hiện đảm bảo; tổ chức khám sức khỏe sơ tuyển nghĩa vụ quân sự tại các xã. Trong tháng tổng số bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại các Trạm Y tế cơ sở và Trung tâm Y tế huyện là 4.879 lượt, trong đó có 07 cas ngộ độc thức ăn, 01 cas sốt xuất huyết và 19 trường hợp chuyển tuyến trên.

Tổng số trẻ sinh ra trong tháng 47 trẻ, trong đó trường hợp sinh con thứ thứ 3 trở lên là 09 trẻ, chiếm tỷ lệ 19,1%, tăng 8,7% so với cung kỳ (tháng 11/2016). Có 5/11 đơn vị có tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm so với cùng kỳ là: Hương Lộc, Hương Hòa, Thượng Lộ, Hương Giang, Thượng Long; có 6/11 đơn vị có tỷ lệ con thứ 3 trở lên tăng so với cùng kỳ là: Hương Phú, Thị trấn Khe Tre, Hương Sơn, Thượng Nhật, Hương Hữu, Thượng Quảng

3. Văn hóa, Thông tin, Thể dục thể thao: UBND huyện đã thông qua Đề án “Phát triển Du lịch huyện Nam Đông giai đoạn 2017- 2020 định hướng đến năm 2030” để trình xem xét tại kỳ họp thứ V, HĐND huyện khóa VI; lập hồ sơ đề nghị khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc ngành văn hóa năm 2017; làm việc với Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh về tình hình hoạt động thiết chế văn hóa, Thể thao trên địa bàn huyện đến năm 2017; Ban chỉ đạo Phong trào huyện tổ chức Lễ công bố quyết định công nhận “ Cơ quan, đơn vị, thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa năm 2017”.

4. Công tác xã hội: Thực hiện việc giải quyết chế độ chính sách có công đảm bảo đúng đối tượng; tổ chức chi trả trợ cấp cho các đối tượng có công, bệnh binh...với tổng số tiền là: 1.162.675.000 đồng. Chi trả chế độ cho 06 lượt học sinh, sinh viên với số tiền 33.645.000 đồng. Tổ chức họp xét duyệt mô hình xã, thị trấn phù hợp với trẻ em năm 2017, qua đó 11/11 đơn vị đạt xã, thị trấn được công nhận phù hợp với em năm 2017.

Chỉ đạo quyết liệt và đồng bộ các giải pháp giảm nghèo và sự nỗ lực vươn lên thoát nghèo của các hộ nghèo, qua rà soát đến nay sô hộ nghèo trên toàn huyện còn 670 hộ, chiếm tỷ lệ 10,16% (giảm 109 hộ, tỷ lệ giảm 2,01%); hộ cận nghèo còn 477 hộ, chiếm tỷ lệ 7,23% (giảm 18 hộ, tỷ lệ giảm 0,5% so với đầu năm).

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-UBND của UBND tỉnh và 59/KH-UBND của UBND huyện. Qua đó, các Sở, ngành cấp tỉnh, các cơ quan cấp huyện đã hỗ trợ giúp hộ nghèo có khả năng thoát nghèo số tiền 343,82 triệu đồng (trong đó: các cơ quan của huyện giúp 131,32 triệu đồng, nhóm cơ quan cấp tỉnh 212,5 triệu đồng), các hình thức giúp đỡ chủ yếu là phát triển sản xuất chăn nuôi và hỗ trợ hộ nghèo làm hố xí hợp vệ sinh.

Tiếp tục chỉ đạo các ngành, các địa phương triển khai thực hiện Quyết định số 2259/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 về việc phê duyệt Đề án thực Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020, với tổng kinh phí được phê duyệt là: 7,368 tỷ đồng, trong đó: Hỗ trợ để cải tạo quỹ đất sản xuất 990 triệu đồng, hỗ trợ đất ở 16 triệu đồng, hỗ trợ chuyển đổi nghề 1,425 tỷ đồng, hỗ trợ vay vốn để tạo quỹ đất và chuyển đổi nghề 4,4 tỷ đồng, hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán 537 triệu đồng.

Tiếp tục chỉ đạo 3 xã Hương Hữu, Thượng Long, Thượng Lộ thực hiện Quyết định số 2113/QĐ-UBND ngày 14/9/2017 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2017 huyện Nam Đông với tổng kinh phí 2,53 tỷ đồng (trong đó: Ngân sách Trung ương: 2,3 tỷ đồng, ngân sách huyện, xã, nhân dân đóng góp và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác: 230 triệu đồng). Hiện nay các xã đang hoàn thành các thủ tục hồ sơ để khởi công xây dựng.

ôi

 

III. Lĩnh vực Nội chính

1. Quốc phòng: Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, làm mọi công tác chuẩn bị sẵn sàng tham gia diễn tập chỉ huy tham mưu 1 bên, 2 cấp trên bản đồ theo kế hoạch của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; hoàn chỉnh hệ thống văn kiện công tác đảng, công tác chính trị trong LLVT huyện theo Quyết định số 869/QĐ-CT ngày 25/5/2017 của Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Rà soát, thẩm định hồ sơ theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ cho các xã, thị trấn.

2. An ninh chính trị, trật tự ATXH: Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên các lĩnh vực ổn định. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình trong dịp diễn ra “Tuần lễ cấp cao APEC” tại Đà Nẵng từ 06/11- 11/11/2017 và ứng phó với cơn bão số 12. Lực lượng chức năng tổ chức tuần tra kiểm soát 51 lượt, phát hiện 76 trường hợp xe ô tô, môtô vi phạm, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 25 trường hợp nộp ngân sách nhà nước 9.700.000 đồng (Còn 51 trường hợp chưa xử lý). Trong tháng đã xảy ra 03 vụ chết người trên địa bàn huyện.

3. Công tác Nội vụ, Thanh tra, Tư pháp

a) Nội vụ, cải cách hành chính

Trình UBND tỉnh, Sở Nội vụ xem xét, quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao Thanh thiếu niên huyện; xem xét, thẩm định bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện; đăng ký các danh hiệu thi đua năm học 2017-2018 đối với các tập thể, cá nhân thuộc ngành giáo dục và đào tạo; trình Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, cho ý kiến đối với 02 trường hợp khen thưởng thành tích kháng chiến để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định; trình Hội đồng nhân dân huyện miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phan Thế Xê; triển khai kế hoạch vận hành thông tin cán bộ, công chức, viên chức; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn trong việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2017.

Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường THCS - Dân tộc nội trú Nam Đông; cử phụ trách Trường Trung học cơ sở thị trấn Khe Tre; điều động và bổ nhiệm 04 Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các Trường học thuộc thẩm quyền quản lý; bổ nhiệm kế toán trưởng đối với 03 trường hợp; phê duyệt và công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các xã, thị trấn; phê duyệt nội dung ôn tập trong kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục; nâng bậc lương trước thời hạn đối với 22 viên chức, nâng bậc lương định kỳ, nâng bậc lương trước thời hạn đối với 28 cán bộ, công chức cấp xã; thẩm định nội dung đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính năm 2017 của các xã, thị trấn; kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 của huyện; trong tháng tại Trung tâm Hành chính công tiếp nhận 81 hồ sơ, đã giải quyết 59 hồ sơ, hồ sơ chưa đến hẹn đang chờ xử lý 22 hồ sơ; báo cáo tình hình thực hiện biên chế năm 2017 và kế hoạch biên chế năm 2018; quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc UBND huyện; tình hình triển khai khen thưởng thành tích kháng chiến; triển khai thực hiện kết luận 17-KL/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế; công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn.

b) Thanh Tra: Đã kết thúc và tham mưu Chủ tịch UBND huyện ban hành Kết luận thanh tra đột xuất việc quản lý cán bộ, công chức và quản lý sử dụng tài chính ngân sách tại UBND thị trấn Khe Tre, qua kết luận thanh tra, yêu cầu UBND Thị trấn Khe Tre thu hồi nộp vào ngân sách huyện số tiền 71.958.361đ bao gồm: số tiền 66.925.361đ tồn quỹ năm 2015, sử dụng không đúng mục đích; số tiền 3.833.000đ xuất toán của phòng Tài chính - Kế hoạch năm 2015; số tiền 1.200.000đ chi trùng hỗ trợ kiêm nhiệm thủ quỹ. Kiểm điểm trách nhiệm chủ tài khoản, 2 công chức Tài chính – Kế toán, 1 công chức Văn hóa – Xã hội kiêm thủ quỹ và công chức quản lý hồ sơ cán bộ, công chức.

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 13/2012/NQ-HĐND ngày 08/12/2012 của HĐND tỉnh và Quyết định 43/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh về quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước; báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2017 và kế hoạch thực hiện năm 2018 trình HĐND huyện và Thanh tra tỉnh; tổ chức tập huấn cho các đối tượng thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 trên địa huyện.

          c) Tư pháp: Thẩm định 04 hương ước, quy ước của xã Hương Sơn; tổ chức tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý tại 04 điểm với 355 lượt người tham dự; cấp phát miễn phí 1000 tờ gấp pháp luật về hình thức, nội dung, yêu cầu phản ánh kiến nghị về quy định thủ tục hành chính cho các xã, thị trấn nhằm phục công tác tuyên truyền; Tiếp nhận 26 hồ sơ chứng thực. Trong đó, đã giải quyết đúng hẹn và trước hẹn 15 hồ sơ, trả cho công dân đúng quy định, đồng thời giải quyết đúng thời gian và trình tự thủ tục theo tinh thần cải cách thủ tục hành chính. Kết thúc cuộc kiểm tra công tác tư pháp – hộ tịch năm 2017 tại các xã Thượng Long, Hương Giang và thị trấn Khe Tre.

IV. Xây dựng nông thôn mới

Trong tháng Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành giám sát công tác triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2016 đối với UBND huyện và UBND các xã; tổ chức cuộc họp của Tổ giúp việc Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện tại xã Thượng Quảng về lập kế hoạch thực hiện xây dựng nông thôn mới cấp xã và phong trào làm hàng rào xanh tại thôn 1, 4, 5; duy trì đôn đốc các xã đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các mô hình phát triển sản xuất.

V. Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ

Duy trì kiểm tra công tác triển khai PCTT và TKCN nạn tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; chỉ đạo các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị thực hiện các biện pháp ứng phó với bão số 11, 12, tình hình mưa lũ trên địa bàn và không khí lạnh; Tổ chức họp triển khai phòng chống bão số 13 và chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ khắc phục thiệt hại do mưa lũ từ ngày 3-7/11/2017 kết hợp theo dõi tình hình thời tiết. Về tình hình thiệt hại qua các đợt mưa lũ do hoàn lưu các cơn bão vừa qua, UBND huyện đã có báo cáo riêng gửi BCH PCTT-TKCN tỉnh.

C. Một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2017

I. Lĩnh vực kinh tế

1. Sản xuất nông nghiệp

Chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức tổng kết sản xuất năm 2017 và triển khai nhiệm vụ vụ Đông Xuân 2017-2018; vận động nhân dân đăng ký giống lúa xác nhận; chỉ đạo gieo trồng các loại cây đúng khung lịch thời vụ; triển khai nạo vét, sửa chữa kênh mương, đập đầu mối phục vụ gieo cấy, chỉ đạo công tác bảo vệ cây trồng trong mùa mưa; hướng dẫn cách chăm sóc cam hộ trồng đợt 1 và các năm trước; tiếp tục triển khai kiểm tra, đăng ký trồng cam năm 2018 và các năm tiếp theo; đôn đốc các xã triển khai thực hiện các hạng mục PTSX thuộc nguồn vốn Nông thôn mới do các xã làm chủ đầu tư.

Kiểm tra các điểm dự trữ lương thực; đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện phương án PCTT và TKCN năm 2017; tiếp tục tiêm phòng vụ Thu, làm chuồng trại, dữ trữ thức ăn cho đàn gia súc và thực hiện kế hoạch về quản lý nguồn lợi thủy sản theo Chỉ thị số 16/CT-UBND của UBND tỉnh.

Duy trì công tác hướng dẫn kỹ thuật khai thác mủ cao su cho nông dân để có sản lượng cao và đảm bảo tốt cho cây; tiến hành ký hợp đồng trách nhiệm các nhóm hộ, cộng đồng thực hiện các hạng mục Đề án làm giàu rừng và phát triển lâm sản ngoài gỗ; khảo sát, lập hồ sơ thiết kế trồng.

2. Công nghiệp - TTCN, TMDV và xây dựng

Nắm tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn để kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn; tiếp tục theo dõi, đôn đốc các cơ sở tổ chức triển khai thực hiện đề án khuyến công năm 2017 đã được phê duyệt; khảo sát, hướng dẫn việc đăng ký, đăng ký bổ sung đề án khuyến công năm 2018.

Tăng cường các hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường vào dịp cuối năm để kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực thương mại; kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh các hàng hóa nhà nước hạn chế kinh doanh và kinh doanh hàng hóa có điều kiện; kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất và chế biến từ bột và tinh bột, các thực phẩm khác; tổ chức đánh giá và đề nghị công nhận Chợ văn minh thương mại đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

Kiểm tra hoạt động triển khai các công trình, dự án năm 2017, đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ các công trình; duy trì quản lý về trật tự, xây dựng đô thị; kiểm tra công tác duy tu bảo dưỡng đường giao thông nông thôn, vệ sinh vỉa hè trên các tuyến đường huyện, xã, công tác nạo vét mương thoát nước thị trấn Khe Tre, xã Hương Phú và các tuyến đường giao thông trong mùa mưa lũ.

3. Tài nguyên và Môi trường: Thẩm định hồ sơ giao, thu hồi, thuê đất, chuyển quyền và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện. Thẩm định điều kiện bồi thường về đất và phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình, dự án; thực hiện công tác cấp đổi giấy CN QSDĐ; Rà soát phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh phân bổ cho huyện và chấn chỉnh, thực hiện thu hồi đất nông nghiệp do vi phạm pháp luật đất đai theo quy định của pháp luật; theo dõi các hoạt động bảo vệ môi trường, khoáng sản và kiểm tra môi trường các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện.

4. Tài chính - Ngân sách: Duy trì công tác quản lý chặt chẽ thu chi ngân sách trên địa bàn; cân đối ngân sách giải quyết các khoản chi cấp thiết cuối năm; có biện pháp đẩy nhanh công tác giải ngân nguồn vốn XDCB; xây dựng biện pháp tổ chức thực hiện ngân sách năm 2018; đôn đốc các xã, thị trấn thu phí môi trường và các khoản thu phí khác; tiếp tục thực hiện công tác thẩm tra quyết toán các công trình xây dựng cơ bản; bám sát thị trường để theo dõi biến động giá của các loại hàng hóa, nhất là giá các mặt hàng thiết yếu, thực hiện việc báo cáo giá vật liệu xây dựng để làm cơ sở cho việc lập dự toán các công trình năm 2017 và rà soát các hộ kinh doanh để cấp giấy chứng nhận đăng ký cho các hộ kinh doanh trên địa bàn theo Nghị định 02/NĐ-CP của Chính phủ.

         II. Lĩnh vực văn hóa xã hội

1. Giáo dục: Chỉ đạo các trường nắm bắt tình hình học sinh có nguy cơ bỏ học giữa chừng, có giải pháp sớm ngăn chặn tình trạng bỏ học giữa chừng ở bậc Tiểu học, THCS và THPT trong học kỳ I; ôn tập kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I. Tổ chức thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật và sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp huyện; hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp huyện ngành học mầm non.

Chỉ đạo thi IOE và giải toán qua mạng internet học sinh THCS cấp trường và tổ chức thi hùng biện tiếng Anh học sinh THCS cấp huyện; tập huấn chuyên đề về phương pháp dạy học trong các ngành học, cấp học; tổ chức kiểm tra công tác dạy và học của các đơn vị trường học. Kiểm tra công tác tăng cường Tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số, công tác giáo dục trẻ khuyết tật ở các trường mầm non.

Chỉ đạo các trường tự kiểm tra, phúc tra trường đạt chuẩn quốc gia; tiếp tục thực hiện công tác kiểm định chất lượng về việc đánh giá ngoài trường  Mầm non, Tiểu học và THCS; các trường trồng cây xanh, cây bóng mát, xây dựng cảnh quan môi trường nhà trường xanh, sạch, đẹp, an toàn; đề nghị UBND tỉnh kiểm tra công nhận lại trường Mầm non Hương Lộc đạt chuẩn quốc gia.

2. Y tế, dân số: Ban hành Kế hoạch triển khai đợt truyền thông cao điểm lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ nhân kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam 26/12 và thực hiện Tháng hành động quốc gia về Dân số. Tiếp tục triển khai các hoạt động các mô hình, đề án tại các xã, thị trấn. Triển khai đưa chính sách Dân số vào Hương ước, quy ước làng thôn văn hóa; đăng ký lại những cụm dân cư đã vỡ để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch.Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra mô hình cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên tại các xã, thị trấn.

3. Văn hóa thông tin: Tuyên truyền trực quan chào mừng kỷ niệm 71 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2017) và kỷ niệm 72 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam. Chuẩn bị công tác tổng kết hoạt động Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018; tổng kết Phòng trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2017, triển khai nhiệm vụ 2018.

4. Công tác xã hội: Tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, thị trấn hoàn thành công tác điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017; rà soát, lập hồ sơ các đối tượng có công đủ điều kiện theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; Nghị định số 31/2012/NĐ-CP; Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH và hồ sơ học sinh, sinh viên hưởng chế độ ưu đãi trong giáo dục. Tổng kết thực hiện chương trình, chính sách đầu tư hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc và miền núi năm 2017; tiếp tục xây dựng Kế hoạch tập huấn Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và triển khai tốt Chương trình theo Quyết định 54, 755 và các chương trình 133, 135; 102, Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; lập hồ sơ cho các đối tượng thuộc Nghị định 136, 28, 31 của Thủ tướng Chính phủ.

ôi

 

III. Lĩnh vực Nội chính

1. Quốc phòng, an ninh: Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu trong mùa mưa bão, bảo vệ an toàn địa bàn. Hoàn chỉnh báo cáo tổng kết tình hình, kết quả công tác Công an năm 2017. Chuẩn bị công tác tuyển quân nghĩa vụ Quân sự và Công an. Xây dựng Kế hoạch Quân sự  - Quốc phòng định hướng triển khai nhiệm vụ năm 2018 cho cơ sở; xây dựng Kế hoạch và tổ chức Hội nghị quân chính năm 2017.

2. Nội vụ, cải cách hành chính: Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức và Ban kiểm tra, sát hạch để tổ chức tuyển dụng viên chức ngành giáo dục; chuyển nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính từ Phòng Tư pháp sang Văn phòng HĐND và UBND huyện; thẩm định nội dung quyết định sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp trình UBND huyện ban hành; ban hành quy chế công tác văn thư, lưu trữ.

Ban hành kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2018; hướng dẫn các cơ quan liên quan thực hiện việc chấm điểm chỉ số cải cách hành chính theo Quyết định số 2642/QĐ-UBND ngày 07/11/2017 của UBND tỉnh; tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức của UBND tỉnh; tổ chức kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục. Tiếp nhận, tổng hợp hồ sơ thi đua khen thưởng của các cơ quan, đơn vị, địa phương, tham mưu Hội đồng Thi đua, khen thưởng huyện và UBND huyện xem xét công nhận các danh hiệu thi đua theo quy định.

3. Thanh tra: Tiếp tục tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thuế, phí và bảo vệ môi trường tại Công ty Cổ phần cao su Thừa Thiên Huế; đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2017. Ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình kế hoạch thanh tra năm 2018. Tổ chức tập huấn cho các đối tượng thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017.

          4. Tư pháp: Tiếp tục kiểm tra, rà soát các văn bản QPPL theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý theo Kế hoạch số 17/KH-UBND của UBND huyện. Báo cáo công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017; chuẩn bị các nội dung để đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật của các xã, thị trấn.

          IV. Xây dựng nông thôn mới

Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc UBND các xã đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới chưa đạt chuẩn và tập huấn, hướng dẫn kế hoạch xã, kế hoạch thôn về xây dựng nông thôn mới.

Ngoài những nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo trên, các cấp, ngành, xã, thị trấn cần tổ chức thực hiện bảo đảm các chương trình, kế hoạch, đề án và các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017 đúng kế hoạch, tiến độ và hiệu quả./.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.695.836
Truy cập hiện tại 1.773