Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2017
False 9395Ngày cập nhật 11/10/2018

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2017

 

A. Hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện

1. Hoạt động điều hành của Ủy ban nhân dân huyện

Trong tháng 10, Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch đã có 47 ý kiến chỉ đạo, đã thực hiện được 42 ý kiến, các ý kiến còn lại đang thực hiện. Tuy nhiên, qua theo dõi trên phần mềm lũy kế đến nay còn 5 ý kiến quá hạn chưa thực hiện. Nhìn chung, việc triển khai chương trình công tác tháng 10, Ủy ban nhân dân huyện giao cho các ngành, đơn vị cơ bản chuẩn bị bảo đảm, chất lượng nội dung công việc, tính chính xác được nâng lên.

2. Công tác tiếp nhận và ban hành các văn bản của UBND huyện

Ủy ban nhân dân huyện đã tiếp nhận 523 văn bản của Chính phủ, các bộ ngành Trung ương, UBND tỉnh, các Sở ban ngành cấp tỉnh, các phòng, ban cấp huyện, các xã, thị trấn. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành 298 văn bản các loại. Các văn bản được ban hành góp phần thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, các kết luận và ý kiến chỉ đạo của UBND huyện, của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện.        

B. Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 10   

I. Lĩnh vực kinh tế

1. Sản xuất nông nghiệp

a) Trồng trọt:

- Cây lúa: Đã thu hoạch hoàn thành vụ Hè Thu với tổng diện tích 323 ha, đạt 100% diện tích. Đang chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện triển khai sản xuất vụ Đông xuân 2017-2018.

- Các loại cây ngắn ngày: Trong tháng đã hướng dẫn nhân dân trồng và tiến hành thu hoạch các loại cây vụ Hè Thu, đến nay tình hình gieo trồng một số loại cây ngắn ngày đạt được như sau: cây Sắn đã trồng đến nay được 77/50 ha, đạt 154% kế hoạch, đã thu hoạch khoảng 150 ha; cây Ngô diện tích đã trồng được 94,2/75 ha, đạt 125,6% kế hoạch, đã thu hoạch được 85 ha; Khoai lang trồng 38/34 ha, đạt 111,7% kế hoạch; Khoai khác trồng được 19/19 ha, đạt 100% kế hoạch; Rau các loại đã trồng 58/58 ha, đạt 100% kế hoạch; Đậu các loại trồng 45/40 ha, đạt 112,5% kế hoạch; Mía trồng được 17,7/26 ha, đạt 68% kế hoạch; Ớt trồng được 5,4/04 ha, đạt 135% kế hoạch; Đậu lạc 2,3/02 ha, đạt 115% kế hoạch.

- Kinh tế vườn: Đến nay trồng mới được 51,7 ha, chủ yếu các loại cây như chuối, dứa và cam; cải tạo được 104,9 ha; chọn hộ và chỉ đạo xây dựng 216 vườn mẫu với diện tích 18,84 ha. Đang tiếp tục triển khai Dự án phát triển cây cam Nam Đông năm 2017, đến nay có 5 xã tham gia, tổng số 103 hộ đăng ký với diện tích 34,5 ha (trong tháng có 07 hộ đăng ký trồng mới với diện tích 02ha); các địa phương đang tiếp tục công tác quy hoạch đất, vận động đăng ký chuyển đổi đất cao su kém hiệu quả, rừng trồng trên đất nông nghiệp sang trồng cam giai đoạn 2018-2020; đã hợp đồng gieo ươm 4 vạn cây cam giống và phê duyệt danh sách các hộ trồng cam đợt 1 được 32,3 ha/96 hộ, đến nay đã tiến hành cấp giống cây cho các hộ được 21 ha. Vận động nhân dân đăng ký tham gia trồng dứa được 9,0 ha/23 hộ; diện tích đăng ký trồng chuối đặc sản được 04 ha, đã trồng được 0,6 ha.

- Cây cao su: Tổng diện tích cao su trên địa bàn hiện có 3.137 ha, giảm 39 ha do người dân chuyển đổi cây trồng và một số hộ bán cây do nhu cầu kinh tế. Qua kiểm tra, diện tích vườn cây chất lượng tốt là 2.500 ha (chiếm 78%), diện tích phát triển kém, thiếu đầu tư thâm canh là 637 ha. Đến nay diện tích đưa vào khai thác năm 2017 khoảng 2.700 ha, sản lượng khai thác ước đạt 9.000 tấn mủ nước, đạt 85,6% kế hoạch.

b) Chăn nuôi - Thú y: Tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn ổn định, không có dịch bệnh xảy ra; trong tháng đã triển khai tiêm phòng vụ Thu cho đàn gia súc với số lượng vacxin tam liên lợn được 2.300/3.200 liều; tiêm phòng LMLM lần 2 cho trâu bò được 700 liều/2.700 liều kế hoạch. Kiểm tra, đôn đốc các xã chuẩn bị thức ăn cho đàn gia súc trong mùa mưa bão và triển khai thực hiện phong trào làm chuồng trại, tính đến nay số hộ chăn nuôi trên toàn huyện có chuồng kiên cố là 722 hộ, chuồng tạm 509 hộ và không có chuồng là 149 hộ.

c) Lâm nghiệp: Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và tổ chức các đợt truy quét theo Chỉ thị 12/2003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Trong tháng đã bắt giữ 04 vụ khai thác lâm sản trái phép chưa xác định được người vi phạm với khối lượng 10,932 m3, giảm 01 vụ so với cùng kỳ.

2. Tài nguyên và Môi trường

a) Lĩnh vực quản lý đất đai:

Trong tháng đã chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở cho 07 hộ gia đình trên địa bàn với diện tích 861,1m2; công nhận QSDĐ đất trồng cây lâu năm cho 01 hộ gia đình diện tích 1.965,3 m2 tại thị trấn Khe Tre; giao đất ở nông thôn thời hạn sử dụng lâu dài cho 10 hộ gia đình, cá nhân thường trú tại thôn 3 xã Hương Lộc với tổng diện tích 3.091,8 m2; cấp đổi giấy CNQSDĐ đất ở nông thôn cho 59 hộ gia đình tại các xã Hương Sơn, Hương Hòa, Hương Lộc và thị trấn Khe Tre.

Phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất cho các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Đường La Sơn - Nam Đông, Đường Cam Lộ - Túy Loan, Đường giao thông điểm định canh, định cư Tà Rị, xã Hương Hữu với tổng giá trị bồi thường là 307.391.000 đồng/30 hộ gia đình, cá nhân; thu hồi đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân để chỉnh lý biến động 18 hộ/10.079,5 m2 của các công trình, dự án và tại thôn 10, xã Hương Hòa do cấp không đúng đối tượng sử dụng đất, sai mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân với số lượng 05 giấy/5 hộ/5.739,1 m2. Hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét, cấp Quyết định chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất cưa xẻ đá tự nhiên Thạch Phú Hưng.

b) Lĩnh vực Môi trường, tài nguyên Nước và Khoáng sản: Kiểm tra môi trường các cơ sở chăn nuôi, cơ sở sản xuất kinh doanh và các bãi rác tại xã Thượng Nhật, Hương Phú; tiếp tục giám sát về khoáng sản và Môi trường tại các xã, thị trấn; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn 2017; giám sát công tác thu gom rác và định giá khoáng sản đất trắng tại khu công nghiệp Kimsora để đấu giá lần 2.

3. Công nghiệp – TTCN, Thương mại – Dịch vụ và Xây dựng

- Công nghiệp - TTCN: Giá trị sản xuất CN-TTCN (theo giá hiện hành) tháng 10 đạt: 9.550 triệu đồng (trong đó Quốc doanh: 1.000 triệu đồng; ngoài Quốc doanh: 8.550 triệu đồng). Kết quả đạt được một số sản phẩm chính như sau: chế biến đá Granite duy trì ổn định 700 m2; mủ cao su 80 tấn; may công nghiệp sản lượng sản xuất ước đạt 120.000 sản phẩm/tháng; cau sấy khô đang vào mùa vụ, sản lượng ước đạt đến nay khoảng 55 tấn. Tổ chức tổng kết, trao giải thưởng và Giấy chứng nhận các đơn vị có sản phẩm đạt giải bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2017 cấp huyện và nộp hồ sơ tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2017 cấp tỉnh; hỗ trợ cơ sở thực hiện đề án khuyến công năm 2017 đã được phê duyệt.

- Thương mại, dịch vụ: Hoạt động thị trường trong tháng ổn định, hầu hết các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu đều duy trì trong khung giá; xây dựng kế hoạch thực hiện công tác xây dựng Chợ văn minh thương mại trên địa bàn huyện; theo dõi, đôn đốc triển khai Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra.

- Xây dựng: Rà soát, xử lý các vướng mắc trong quá trình thi công Kè chống sạt lỡ bờ sông Tả Trạch, xã Hương Giang; xây dựng phương án đổ thải tại đằm Pa Xây, xã Thượng Lộ; rà soát nhà ở nông thôn tại xã Thượng Quảng; kiểm tra các điểm khơi thông dòng chảy theo Phương án đã cấp và xây dựng Phương án Khơi thông dòng chảy xã Hương Sơn.

- Công tác triển khai thực hiện các dự án XDCB: Các công trình chuyển tiếp nguồn vốn ngân sách tỉnh và vốn ngân sách huyện có thời gian thi công dài, đơn vị thi công đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ, cụ thể: Trung tâm VH-TT TTN đang sơn tường rào, lắp đặt ghế khán đài..., đã giải ngân gần 94% vốn được cấp; Đập Ba Hồ đã thi công hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra công tác nghiệm thu, đã giải ngân hơn 81%; Kè chống sạt lở bờ sông Tả Trạch ước đạt 90% khối lượng, đã giải ngân 97,5% vốn bố trí; Đường Khe Tre - Hương Hòa tuyến 2 ước đạt 97% khối lượng, còn lại phần lề đường, thoát nước, đã giải ngân hơn 98%; Đường vào ngầm tràn khe Cha Moong xã Thượng Lộ thi công ước đạt 75% khối lượng, đã giải ngân 57,4%.

Các công trình khởi công năm 2017: Các công trình ngân sách tỉnh (Đường vào khu sản xuất Cha moong xã Thượng Lộ đã phê duyệt giá trị bồi thường, thi công 35% khối lượng; Kè chống sạt lở bờ sông Tả Trạch, xã Hương Giang thi công 17% khối lượng). Các công trình ngân sách huyện đã hoàn thành và nộp hồ sơ quyết toán, gồm có: Đường trục chính trung tâm huyện đoạn qua nhà bà Yến và Điện hạ thế thôn 6, 8 xã Thượng Long; công trình Mương thoát nước, điện chiếu sáng các khu quy hoạch đã thi công xong, đang hoàn thiện hồ sơ để trình công tác nghiệm thu; còn lại các công trình tiến độ thi công khoảng 70-90% khối lượng, giải ngân 87,2% kế hoạch vốn được bố trí, riêng công trình Nâng cấp mở rộng đường nội thị khu vực 2 đã bàn giao mặt bằng thi công, đang tiến hành thi công phần mương thoát nước; Trường Tiểu học Hương Lộc, hạng mục nhà 07 phòng học và các phòng chức năng đang thi công ước đạt 20% khối lượng hợp đồng.

4. Tài chính ngân sách

Ước thu ngân sách tháng 10 trên địa bàn là 2.433 triệu đồng, lũy kế là 25.868 triệu đồng, đạt 93,3% kế hoạch. Trong đó, thu ngoài quốc doanh đạt 1.816 triệu đồng; thu cấp quyền sử dụng đất 370,5 triệu đồng; thu phí, lệ phí 78,4 triệu đồng.

Ước chi ngân sách huyện tháng 10 là 17.470 triệu đồng, ước lũy kế 10 tháng là 151.408 triệu đồng (Trong đó chi xây dựng cơ bản là 19.086 triệu đồng), đạt 81,4% HĐND huyện giao.

Thực hiện công tác thẩm tra quyết toán các công trình XDCB năm 2016, tính từ đầu năm đến ngày 18/10 đã thẩm tra 20 công trình, giá trị thẩm tra 19,783 tỷ đồng, từ chối quyết toán số tiền 83,2 triệu đồng.

II. Lĩnh vực văn hoá - xã hội

1. Giáo dục: Tiếp tục chỉ đạo các ngành học tổ chức hội nghị CBCC,VC đầu năm học. Chỉ đạo các trường duy trì số lượng học sinh, chống bỏ học giữa chừng. Chỉ đạo các trường đẩy nhanh tiến độ xây dựng, giữ vững và nâng chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia, thư viện đạt chuẩn quốc gia, hoàn thành hồ sơ đề nghị UBND tỉnh kiểm tra vào tháng 11/2017.

Tổ chức kiểm tra phong trào "xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", kiểm tra công tác cải cách hành chính trong các trường học; chỉ đạo triển khai dạy nghề phổ thông học sinh khối 8; huy động học viên ra học các lớp xóa mù chữ, phổ cập giáo dục Tiểu học và bổ túc; kiểm tra công tác tổ chức bán trú và công tác phòng chống dịch bệnh ở các trường mầm non, tiểu học. Tiến hành kiểm định chất lượng trường mầm non, phổ thông theo kế hoạch. Kiểm tra, chỉ đạo các xã kiểm tra, phúc tra kết quả xóa mù chữ, phổ cập giáo dục Tiểu học và hoàn thành hồ sơ kiểm tra cấp huyện năm 2017.

Tổ chức hội thảo dạy tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số bậc mầm non; triển khai cuộc thi nghiên cứu khoa học cấp THCS năm 2017. Tổ chức thi giải Toán bằng Máy tính cầm tay lớp 9 cấp huyện, chọn đội tuyển tham gia hội thi cấp tỉnh tháng 11/2017.

2. Y tế, Dân số, GĐ - Trẻ em: Nhìn chung, tình hình hoạt động y tế trên địa bàn ổn định, công tác phòng chống, dịch bệnh tiếp tục được duy trì, các chương trình y tế quốc gia được triển khai thực hiện đảm bảo. Tổng số bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại các Trạm Y tế cơ sở và Trung tâm Y tế huyện là 4.714 lượt, trong đó có 07 cas ngộ độc thức ăn và 25 trường hợp chuyển tuyến trên.

Trong tháng đoàn kiểm tra liên ngành VSATTP huyện đã tiến hành kiểm tra tại 02 chợ đầu mối: Khe Tre và Hương Giang, kết quả tổng số cơ sở được kiểm tra: 52, trong đó có 5 cơ sở vi phạm đã xử lý. Tổng số trẻ sinh ra trong tháng 44 trẻ, trường hợp sinh con thứ thứ 3 trở lên là 04 trẻ, chiếm tỷ lệ 9,1% giảm 1,6% so với cung kỳ (tháng 10/2016). Tổ chức 32 buổi nói chuyện chuyên đề giảm thiểu tình trạng tảo hôn có 2.049 lượt người tham gia tại các xã triển khai mô hình.

          Đưa chính sách Dân số vào Hương ước, quy ước làng thôn văn hóa, đến nay toàn huyện có 39/60 thôn thực hiện và 30/60 cụm dân cư duy trì không sinh con thứ 3 trở lên. Trong tháng xảy ra 02 trường hợp vi phạm tảo hôn tại xã Hương Hữu 01 và Hương Hòa 01. Tính từ đầu năm đến nay xảy ra 10 trường hợp vi phạm tảo hôn (cụ thể các xã, thị trấn: Hương Hữu 4; Thượng Long 2; Thị trấn Khe Tre 2; Hương Sơn 1 và Hương Hòa 1).

3. Văn hóa, Thông tin, Thể dục thể thao: Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội nghị tập huấn Hướng dẫn đưa một số nội dung Luật Bình đẳng giới vào quy ước xây dựng thôn, tổ dân phố văn hóa năm 2017; Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện tổ chức họp xét hồ sơ các thôn, cơ quan, đơn vị đề nghị công nhận đạt chuẩn văn hóa năm 2017. Chỉ đạo kiểm tra dịch vụ Internet trên địa bàn huyện.

4. Công tác xã hội: Trong tháng đã giải quyết chế độ chính sách có công đảm bảo đúng đối tượng; tổ chức chi trả trợ cấp cho các đối tượng có công, bệnh binh...với tổng số tiền là: 1.161.164.000 đồng. Chi trả chế độ cho 11 lượt học sinh, sinh viên với số tiền 64.974.000 đồng.

Chỉ đạo hoàn thành công tác kiểm tra đối tượng đang hưởng bảo trợ xã hội trợ cấp hàng tháng. Tổ chức vui Tết Trung thu cho các cháu tại UBND xã Hương Sơn, Trường Tiểu học và Trường Mầm Non Hương Sơn, trao tặng 20 xuất quà cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 345  xuất quà cho các cháu thiêu nhi của địa bàn xã Hương Lộc với tổng kinh phí 11.500.000 đồng.

Thẩm định và phê duyệt danh sách 32 học viên đăng ký học nghề kỹ thuật về chăn nuôi phòng trừ bệnh cho lợn, gà tại xã Hương Sơn. Chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát lao động đi làm việc nước ngoài, đến nay đã có 06 đơn vị hoàn thành gồm xã Hương Hòa, Hương Giang, Thượng Nhật, Hương Sơn, Hương Hữu, Hương Phú và Thượng Quảng với 82 người đi lao động.

Chỉ đạo thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017, đến nay đã có 01 xã hoàn thành (UBND xã Hương Hòa) các xã còn lại khẩn trương hoàn thàn; công tác rà soát và cập nhật phần mềm MICSOSOP (phần mềm quản lý hộ nghèo toàn quốc) đến nay đã hoàn thành 03 xã.

Chỉ đạo các ngành, các địa phương triển khai thực hiện Quyết định số 2259/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 về việc phê duyệt Đề án thực Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020, với tổng kinh phí được phê duyệt là: 7,368 tỷ đồng, trong đó: Hỗ trợ để cải tạo quỹ đất sản xuất: 990 triệu đồng, hỗ trợ đất ở: 16 triệu đồng, hỗ trợ chuyển đổi nghề: 1,425 tỷ đồng, hỗ trợ vay vốn để tạo quỹ đất và chuyển đổi nghề: 4,4 tỷ đồng, hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán: 537 triệu đồng.

Chỉ đạo 3 xã Hương Hữu, Thượng Long, Thượng Lộ  thực hiện Quyết định số 2113/QĐ-UBND ngày 14/9/2017 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2017 huyện Nam Đông với tổng kinh phí 2,530 triệu đồng.

ôi

 

III. Lĩnh vực Nội chính

1. Quốc phòng: Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tập trung làm công tác phòng chống và ứng phó với cơn bão số 11; tổ chức kiểm tra giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự năm 2017 cho sỹ quan quân nhân chuyên nghiệp 100% đạt yêu cầu; hướng dẫn, chỉ đạo Ban CHQS xã, thị trấn tiến hành bình xét khen thưởng phong trào thi đua quyết thắng năm 2017; hoàn chỉnh kế hoạch điều chỉnh mở rộng lực lượng dân quân cơ động cho các xã nằm trong diện mở rộng theo quy định.

2. An ninh chính trị, trật tự ATXH: Tình hình an ninh, trật tự trên các lĩnh vực ổn định. Tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1635/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy. Lực lượng chức năng tổ chức tuần tra kiểm soát 48 lượt, phát hiện 81 trường hợp xe ô tô, môtô vi phạm, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 26 trường hợp nộp ngân sách nhà nước 11.700.000 đồng (Còn 55 trường hợp chưa xử lý). Đã xảy ra 01 vụ tai nạn giao thông làm 01 người chết, 02 người bị thương và xảy ra 02 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.

3. Công tác Nội vụ, Thanh tra, Tư pháp

a) Nội vụ, cải cách hành chính: Trình Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, cho chủ trương bổ nhiệm cán bộ quản lý của Trường Trung học cơ sở thị trấn Khe Tre và Trường THCS Dân tộc - Nội trú huyện. Quyết định kiện toàn Hội đồng tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác CCHC huyện; Hội đồng thẩm định việc đánh giá, xếp loại công tác CCHC cấp xã và Tổ chuyên viên giúp việc Hội đồng thẩm định; phê duyệt Điều lệ Hội người Khuyết tật xã Thượng Long; giao chỉ tiêu biên chế đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục năm học 2017-2018; bổ nhiệm lại 01 Hiệu trưởng, 01 Phó Hiệu trưởng; tặng Giấy khen đối với 08 tập thể và 11 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua; nghỉ hưu để hưởng chế độ, chính sách theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP đối với 02 cán bộ, công chức cấp xã.

Ban hành kế hoạch, thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2017-2018, đồng thời tổ chức tiếp nhận hồ sơ những người tham gia dự tuyển; ban hành kế hoạch về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn báo cáo tự đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC năm 2017; hướng dẫn các cơ quan chuyên môn về việc bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính.

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn rà soát và ban hành lại các quy trình ISO 9001: 2008 dựa trên các thủ tục hành chính được UBND tỉnh công bố áp dụng tại đơn vị và các quy định của pháp luật hiện hành. Phê duyệt Kế hoạch đánh giá nội bộ năm 2017 để duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

b) Thanh Tra: Đã kết thúc và ban hành Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật và thực hiện chức trách nhiệm vụ tại UBND xã Thượng Lộ, qua thanh tra nhận thấy UBND xã Thượng Lộ đã chấp hành khá nghiêm túc các quy định pháp luật của nhà nước trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của nhà nước về hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn, gia đình chính sách.

Tuy nhiên, bên cạnh đó UBND xã có một số hạn chế sau: Trong quản lý, sử dụng ngân sách chi chưa đúng quy định; một số hoạt động chi chưa kịp thời, chi mua sắm tài sản chưa đảm bảo theo quy định, việc chấp hành kết quả thẩm tra, quyết toán ngân sách hàng năm chưa nghiêm. Qua kết luận thanh tra, đã yêu cầu UBND xã Thượng Lộ thu hồi nộp vào ngân sách huyện số tiền 23.309.000đ, thu hồi nộp ngân sách xã; nộp các loại quỹ với tổng số tiền 28.929.681đ; yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm đối với Ông Phạm Văn Tuấn - công chức kế toán ngân sách xã, bà Trần Thị Bách – thủ quỹ xã, công chức phụ trách duyệt quyết toán tại xã Thượng Lộ.

Triển khai cuộc thanh tra đột xuất việc quản lý cán bộ, công chức và quản lý sử dụng tài chính ngân sách tại UBND thị trấn Khe Tre theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại Công văn số 583/UBND-TTr ngày 20/9/2017. Báo cáo kết quả tự rà soát tổng thể các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội năm 2016 theo yêu cầu của UBND tỉnh. Báo cáo kết quả, phối hợp làm việc với Đoàn kiểm tra liên ngành của UBND tỉnh về kiểm tra công tác kê khai, minh bạch tài sản thu nhập năm 2016 trên địa bàn huyện và Tổ kiểm tra liên ngành của Thanh tra tỉnh về việc cập nhật dữ liệu vào phần mềm tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, KNPA.

Tiếp dân định kỳ của lãnh đạo HĐND và UBND huyện: 06 lượt với 08 ý kiến tham gia, tiếp nhận 01 đơn kiến nghị, lãnh đạo HĐND và UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu giải quyết, tất cả các ý kiến, kiến nghị đã được lãnh đạo huyện, lãnh đạo các phòng, ban của huyện, lãnh đạo xã giải thích, trả lời đầy đủ tại các buổi tiếp dân. Trong tháng đã tổ chức 27 lượt tiếp dân tại trụ sở Ban Tiếp công dân huyện; qua đó đã tiếp 04 lượt người đến phản ánh, kiến nghị tiếp nhận 03 đơn kiến nghị về việc làm hư hỏng nhà, khi mưa đất đá tràn vào nhà do thi công đường La Sơn - Nam Đông, La Sơn - Túy Loan. Ban tiếp công dân đã xử lý chuyển đến UBND huyện để chỉ đạo các cơ quan liên quan giải quyết.

          c) Tư pháp: Thẩm định 02 hương ước, quy ước của xã Thượng Nhật; tổ chức tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý tại xã Thượng Long, Thượng Quảng, Hương Hữu với nội dung Luật Hôn nhân gia đình, Luật Bình đẳng giới và Luật Phòng, chống bạo lực gia đình với 450 lượt người tham dự; phối hợp với Đài truyền thanh – truyền hình huyện tổ chức ghi âm, phát thanh 02 chuyên đề về Luật Trợ giúp pháp lý, Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11; cấp phát miễn phí 350 quyển sách pháp luật cho các xã, thị trấn nhằm phục công tác tuyên truyền; tiếp nhận 15 hồ sơ chứng thực, hộ tịch, đã giải quyết đúng hẹn và trước hẹn 15 hồ sơ, trả cho công dân đúng quy định; đã rà soát và đơn giản hóa 04 thủ tục hành chính đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn. Đã tiến hành kiểm tra công tác tư pháp – hộ tịch năm 2017 tại các xã Thượng Lộ, Thượng Quảng, Hương Sơn, Hương Hòa, Hương Lộc, Thượng Nhật và Hương Phú.

IV. Xây dựng nông thôn mới

Trong tháng Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành giám sát công tác triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2016 đối với UBND huyện và UBND xã Thượng Long; thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia và thẩm định hoàn thành các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất nông thôn mới của các xã; Tổ giúp việc đã tổ chức 10 cuộc họp trong đó 7 cuộc tại 7 thôn của xã Thượng Quảng để hướng dẫn lập và triển khai các nội dung thực hiện xây dựng nông thôn mới cấp thôn. Thành lập hợp tác xã sản xuất tại xã Thượng Quảng.

V. Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ

Đã thực hiện kiểm tra công tác triển khai PCTT và TKCN tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện và các đơn vị dự trữ vật tư, lương thực, nhiên liệu phục vụ công tác phòng chống thiên tai với số lượng: gạo 30 tấn, mỳ tôm 500 thùng, xăng 2.000 lít, dầu 500 lít; triển khai công tác phòng chống bão số 11 trên toàn huyện và đôn đốc chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai các giải pháp phòng chống thiên tai.

C. Một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2017

I. Lĩnh vực kinh tế

1. Sản xuất nông nghiệp

Tổ chức tổng kết sản xuất năm 2017 và triển khai nhiệm vụ vụ Đông Xuân 2017-2018; hướng dẫn nhân dân tiếp tục thu hoạch hoa màu; tổ chức trồng cam đợt 1, triển khai kiểm tra, đăng ký trồng cam đợt 2 và chỉ đạo công tác làm vườn, bảo vệ cây trồng.

Kiểm tra các điểm dự trữ lương thực; đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện phương án PCTT và TKCN năm 2017; tiếp tục tiêm phòng vụ Thu, làm chuồng trại, dữ trữ thức ăn cho đàn gia súc và thực hiện kế hoạch về quản lý nguồn lợi thủy sản theo Chỉ thị số 16/CT-UBND của UBND tỉnh.

Duy trì công tác hướng dẫn kỹ thuật khai thác mủ cao su cho nông dân để có sản lượng cao và đảm bảo tốt cho cây; tiến hành ký hợp đồng trách nhiệm các nhóm hộ, cộng đồng thực hiện các hạng mục Đề án làm giàu rừng và phát triển lâm sản ngoài gỗ; khảo sát, lập hồ sơ thiết kế trồng.

2. Công nghiệp - TTCN, TMDV và xây dựng

Hoàn thiện Kế hoạch khuyến công năm 2018; phối hợp, theo dõi, đôn đốc các cơ sở triển khai thực hiện các Đề án khuyến công năm 2017 đã được UBND tỉnh phê duyệt; tiếp tục triển khai chính sách Khuyến công đến các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện.

Duy trì hoạt động theo dõi, kiểm tra kiểm soát thị trường, thực hiện các quy định về kinh doanh hàng hóa nhà nước; đôn đốc triển khai Phương án chuyển đổi mô hình tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ Khe Tre, chợ Nam Đông.

Kiểm tra hoạt động triển khai các công trình, dự án năm 2017, đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ các công trình; duy trì quản lý về trật tự, xây dựng đô thị; kiểm tra công tác duy tu bảo dưỡng đường giao thông nông thôn, vệ sinh vỉa hè trên các tuyến đường huyện, xã, công tác nạo vét mương thoát nước thị trấn Khe Tre, Hương Phú và các tuyến đường giao thông trong mùa mưa lũ.

3. Tài nguyên và Môi trường: Thẩm định hồ sơ giao, thu hồi, thuê đất, chuyển quyền và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện. Thẩm định điều kiện bồi thường về đất và phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình, dự án; thực hiện công tác cấp đổi giấy CN QSDĐ; tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân nâng cao ý thức đối với việc phân loại rác, đổ rác đúng nơi quy định; chuẩn bị hồ sơ đấu thầu đề án thu gom rác trên địa bàn huyện; theo dõi các hoạt động bảo vệ môi trường và khoáng sản và kiểm tra môi trường các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện.

4. Tài chính - Ngân sách: Duy trì công tác quản lý chặt chẽ thu chi ngân sách trên địa bàn; triển khai thảo luận ngân sách 2018 của các đơn vị và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; đôn đốc các xã, thị trấn thu phí môi trường và các khoản thu phí khác; tiếp tục thực hiện công tác thẩm tra quyết toán các công trình xây dựng cơ bản năm 2016; bám sát thị trường để theo dõi biến động giá của các loại hàng hóa, nhất là giá các mặt hàng thiết yếu, thực hiện việc báo cáo giá vật liệu xây dựng để làm cơ sở cho việc lập dự toán các công trình năm 2017 và rà soát các hộ kinh doanh để cấp giấy chứng nhận đăng ký cho các hộ kinh doanh trên địa bàn theo Nghị định 02/NĐ-CP của Chính phủ.

         II. Lĩnh vực văn hóa xã hội

1. Giáo dục: Chỉ đạo các trường có giải pháp hạn chế học sinh bỏ học giữa chừng, tăng tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần; phát động phong trào thi đua dạy tốt- học tốt, tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Chỉ đạo các trường Tiểu học, THCS kiểm tra giữa học kỳ I; thực hiện công tác kiểm định chất lượng; Kiểm tra công tác phòng chống tội phạm, ma túy tại các đơn vị trường học; tham gia thi giải Toán bằng máy tính cầm tay khối THCS cấp tỉnh. Tham gia ngày hội giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học; tổ chức hội thi cấp trường giải toán qua internet cấp huyện khối THCS, tổ chức thi IOE khối THCS; tỉnh kiểm tra, phúc tra công tác phổ cập giáo dục năm 2017.

2. Văn hóa thông tin: Tổ chức Lễ công bố quyết định công nhận cơ quan, đơn vị, thôn đạt chuẩn văn hóa năm 2017; tiếp tục hướng dẫn các xã, thị trấn thu thập bộ chỉ số phòng, chống bạo lực gia đình năm 2017.

3. Y tế, dân số: Tiếp tục triển khai các hoạt động các mô hình, đề án tại các xã, thị trấn. Triển khai đưa chính sách Dân số vào Hương ước, quy ước làng thôn văn hóa. Tiếp tục triển khai đăng ký lại những cụm dân cư đã vỡ để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch.Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra mô hình cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên tại các xã, thị trấn.

4. Công tác xã hội: Tiếp tục hướng dẫn các xã, thị trấn đánh giá mô hình “Xã, thị trấn phù hợp với trẻ em” năm 2017. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn hoàn thành công tác điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017. Chỉ đạo các xã, thị trấn lập hồ sơ các đối tượng có công đủ điều kiện theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; Nghị định số 31/2012/NĐ-CP; Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH và hồ sơ học sinh, sinh viên hưởng chế độ ưu đãi trong giáo dục;

Lập danh sách Đại biểu đi tham quan, học tập kinh nghiệm các tỉnh phía Nam thuộc Chương trình 135 năm 2017; xây dựng kế hoạch tập huấn Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục triển khai tốt Chương trình theo Quyết định 54, 755 và các chương trình 133, 135; 102, Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ. Chỉ đạo các xã, thị trấn lập hồ sơ cho các đối tượng thuộc Nghị định 136, 28, 31 của Thủ tướng Chính phủ.

ôi

 

III. Lĩnh vực Nội chính

1. Quốc phòng, an ninh: Tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu trong mùa mưa bão, bảo vệ an toàn địa bàn. Tham gia diễn tập chỉ huy tham mưu 1 bên 2 cấp trên bản đồ theo kế hoạch của Bộ CHQS tỉnh. Tổ chức tổng kết công tác tuyển quân năm 2017 và xây dựng kế hoạch sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2018; tổng kết các hoạt động Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ, Hội đồng giáo dục quốc phòng, an ninh, Ban chỉ đạo phòng không nhân dân, Hội đồng cung cấp quốc phòng và cụm an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu năm 2017. Tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại Trung tâm y tế huyện.

2. Nội vụ, cải cách hành chính: Phối hợp với Sở Nội vụ tuyển dụng công chức vào công tác tại Trung tâm Hành chính công huyện; trình Sở Nội vụ xem xét, quyết định nâng bậc lương 6 tháng cuối năm 2017 đối với đội ngũ cán bộ, công chức. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2017.

Quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý các trường học sau khi có thông báo của Ban Thường vụ Huyện ủy; thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức và Ban Kiểm tra, sát hạch để tổ chức tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm học 2017-2018; quyết định nâng bậc lương 6 tháng cuối năm đối với cán bộ, công chức cấp xã và đồng ý nâng bậc lương đối với viên chức theo quy định.

Tổng hợp, báo cáo tự chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của huyện; báo cáo công tác cải cách hành chính; công tác thi đua, khen thưởng và công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Tiếp nhận hồ sơ, tham mưu Hội đồng thẩm định việc đánh giá, xếp loại công tác CCHC cấp xã tổ chức đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính năm 2017 đối với các xã, thị trấn. Hoàn thành đánh giá nội bộ ISO tại các phòng ban trực thuộc UBND huyện; báo cáo việc ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn.

3. Thanh tra: Kết thúc, ban hành Kết luận thanh tra đột xuất việc quản lý cán bộ, công chức và quản lý sử dụng tài chính ngân sách tại UBND thị trấn Khe Tre, kiến nghị Chủ tịch UBND huyện các biện pháp xử lý qua thanh tra.Tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thuế, phí và bảo vệ môi trường tại Công ty Cổ phần cao su Thừa Thiên Huế. Đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2017.

          4. Tư pháp: Tiếp tục kiểm tra, rà soát các văn bản QPPL theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý theo Kế hoạch số 17/KH-UBND của UBND huyện. Báo cáo công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017; báo cáo tình hình triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi để phục cho đoàn kiểm tra của Sở Tư pháp.

          IV. Xây dựng nông thôn mới

Tiếp tục đôn đốc các xã triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới, các hạng mục sản xuất nông thôn mới do UBND xã làm chủ đầu tư; tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc UBND xã Thượng Quảng đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới chưa đạt chuẩn.

Ngoài những nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo trên, các cấp, ngành, xã, thị trấn cần tổ chức thực hiện bảo đảm các chương trình, kế hoạch, đề án và các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017 đúng kế hoạch, tiến độ và hiệu quả./.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.696.971
Truy cập hiện tại 2.456