Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

báo cáo y tế, dân số 9 tháng năm 2018
False 8695Ngày cập nhật 12/10/2018

- Tổng số sinh từ đầu năm đến nay là 352 trẻ (nữ 178) so với cùng kỳ tăng 40 trẻ, con thứ 3 trở lên 75 trẻ so với cùng kỳ tăng 31 trẻ, chiếm tỷ lệ 21,3% tăng 7,2% so với cùng kỳ (tháng 8/2017: 14,1%)

- Có 7 đơn vị có tỷ lệ sinh con thứ 3  tăng so với cùng kỳ năm 2017 là: Thị trấn Khe Tre, Hương Lộc, Hương Hòa, Thượng Lộ, Thượng Nhật, Thượng Long, Thượng Quảng.

- 3 đơn vị có tỷ lệ con thứ 3 giảm là: Hương Phú, Hương Giang và Hương Hữu

- 2 đơn vị chưa có trường hợp sinh con thứ 3 trở lên Hương Sơn, Hương Giang

* Tỷ số giới tính khi sinh toàn huyện: 174 nam/178 nữ = 98 nam/ 100 nữ

 

Tập tin đính kèm:
Phòng Y tế
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.696.061
Truy cập hiện tại 1.902