Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo y tế, dân số năm 2017
False 10680Ngày cập nhật 12/10/2018

- Phối kết hợp triển khai chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình năm 2017

- Phối hợp với các phòng ban, Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình huyện, thực hiện

- Tổng số sinh từ đầu năm đến nay 403 trẻ (nữ 196) so với cùng kỳ giảm 43 trẻ, con thứ 3 trở lên 57 giảm 02 trẻ, chiếm tỷ lệ 14,1%  tăng 0,9%  so với cùng kỳ.

Có 5/11 đơn vị có tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm so với cùng kỳ là: Hương Lộc, Hương Hòa, Thượng Lộ, Hương Giang, Thượng Long.

Có 6/11 đơn vị có tỷ lệ con thứ 3 trở lên tăng so với cùng kỳ là: Hương Phú, Thị trấn, Hương Sơn, Thượng Nhật, Hương Hữu, Thượng Quảng.

* Ước cuối năm 2017:

- Dân số trung bình: 27.038 người

- Tổng số sinh: 520 trẻ giảm 4 trẻ so với năm 2016

- Tỷ suất sinh: 19,2%o giảm 0,06%o so với năm 2016

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 1,58% giảm 0,1% so với năm 2016

- Con thứ 3 trở lên: 72 trẻ giảm 2 trẻ  chiếm tỷ lệ 13,8% giảm 0,3% so với năm 2016.

 

Tập tin đính kèm:
Phòng Y tế
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.695.951
Truy cập hiện tại 1.839