Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo công tác an toàn thực phẩm năm 2017
False 9209Ngày cập nhật 12/10/2018

Thực hiện KH 2240/KH-BCĐLNVSATTP ngày 29/08/2017 của Ban chỉ đạo LNVSATTP tỉnh Thừa Thiên Huế. Ban chỉ đạo LNVSATTP huyện ban hành KH 04/KH-BCĐLNVSATTP ngày 07 tháng 09 năm 2017 đến các thành viên Ban chỉ đạo, các đơn vị liên quan, Ban chỉ đạo LNVSATTP các xã, thị trấn.

 

Tập tin đính kèm:
Phòng Y tế
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.748.019
Truy cập hiện tại 166