Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo công tác an toàn thực phẩm quý II năm 2018
False 7283Ngày cập nhật 12/10/2018

Thực hiện Công văn số 1425/BCĐ-SYT ngày 6/6/2018 của Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh về việc báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm huyện báo cáo công tác triển khai thực hiện Chỉ thị quý II

Tập tin đính kèm:
Phòng Y tế
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.719.143
Truy cập hiện tại 2.276