Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo công tác an toàn thực phẩm quý I năm 2018
False 8985Ngày cập nhật 12/10/2018

Thực hiện Công văn số 445/BCĐ-SYT ngày 01/3/2018 của Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh về việc báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm huyện báo cáo công tác triển khai thực hiện Chỉ thị quý I 

Tập tin đính kèm:
Phòng Y tế
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.719.019
Truy cập hiện tại 2.221