Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

báo cáo Công tác an toàn thực phẩm quý IV năm 2017
False 7651Ngày cập nhật 12/10/2018

Thực hiện Công văn số 3110/UBND-VH ngày 04/12/2017 của của Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh về việc báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban nhân dân huyện báo cáo công tác triển khai thực hiện Chỉ thị quý IV

Tập tin đính kèm:
Phòng Y tế
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.747.594
Truy cập hiện tại 40