Tìm kiếm
Báo cáo công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg về an toàn thực phẩm quý III năm 2018
False 2883Ngày cập nhật 08/10/2018

Thực hiện Công văn số 2425/BCĐ-SYT ngày 4/9/2018 của Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh về việc báo cáo thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg quý III năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Tập tin đính kèm:
Phòng Y tế
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.521.023
Truy cập hiện tại 1.538