Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo An toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường quý IV năm 2019
False 7768Ngày cập nhật 08/01/2020

Thực hiện Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 13/8/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ chính quyền điện tử các cấp tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Để phục vụ cho việc đánh giá mức độ chính quyền điện tử năm 2019. Ủy ban nhân dân huyện báo cáo lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường quý IV năm 2019 với nội dung như sau:

I. Công tác triển khai thực hiện

- Thực hiện Kế hoạch 04/KH-BCĐLNVSATTP ngày 04/9/2019 của Ban Chỉ đạo LNVSATTP huyện về triển khai thanh kiểm tra liên ngành ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2019. Triển khai công tác thanh, kiểm tra tại các cơ sở thực phẩm từ ngày 12-13/9/2019 với sự tham gia của các đơn vị liên quan.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo đảm VSATTP phòng chống ngộ độc thực phẩm, bệnh lây truyền qua thực phẩm: Tiêu chảy cấp, thương hàn, ngộ độc thực phẩm… trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

- Tăng cường giám sát ngộ độc thực phẩm, các bệnh truyền qua thực phẩm và giám sát các mối nguy ô nhiễm thực phẩm trên địa bàn nhằm góp phần hạn chế ngộ độc thực phẩm trong cộng đồng.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 19/2/2019 của UBND huyện về Bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất nông nghiệp năm 2019 và Công văn số 09/NNPTNT ngày 28/2/2019 của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Nam Đông về việc rà soát các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản.

- Tiếp tục thực hiện tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm theo Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tiếp tục triển khai hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương rà soát, các cơ sở sản xuất kinh doanh, tổ chức ký cam kết sản xuất an toàn theo Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT.

II. Kết quả thực hiện

1. An toàn vệ sinh thực phẩm

1.1. Lĩnh vực Y tế

          - Tăng cường giám sát ngộ độc thực phẩm, các bệnh truyền qua thực phẩm và giám sát các mối nguy ô nhiễm thực phẩm trên địa bàn nhằm góp phần hạn chế ngộ độc thực phẩm trong cộng đồng.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo đảm VSATTP phòng chống ngộ độc thực phẩm, bệnh lây truyền qua thực phẩm: Tiêu chảy cấp, thương hàn, ngộ độc thực phẩm… trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về An toàn thực phẩm cũng như các kiến thức trong lựa chọn, bảo quản, chế biến và tiêu dùng thực phẩm đến người dân. Nhưng bên cạnh đó còn một số khó khăn trong công tác kiểm tra, giám sát đó là hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, thực phẩm sản xuất theo mùa vụ không kiểm soát được độ an toàn vẫn còn, việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm còn nhiều khó khăn, việc sử dụng thực phẩm theo thói quen của người dân vẫn còn tồn tại.

          1.2. Lĩnh vực Nông nghiệp

- Phối hợp với các ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn xây dựng và tổ chức triển khai các nội dung tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng thực hành an toàn thực phẩm (ATTP), các văn bản quy phạm pháp luật về ATTP và Áp dụng quy trình thực hành sản xuất tốt trong sản xuất rau, củ, quả và chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản và xúc tiến các hoạt động chứng nhận theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền về sử dụng an toàn hoá chất bảo vệ thực vật trong nông nghiệp, các quy định về ATTP trong sản xuất nông nghiệp sạch; ATTP trong thú y và thuỷ sản.

- Hướng dẫn sử dụng thuốc BVTV theo 4 đúng (đúng thuốc; đúng lúc; đúng liều lượng và nồng độ; đúng cách), phổ biến áp dụng phòng trị dịch hại tổng hợp trong sản xuất rau.

- Đã tổ chức 1 đợt tập huấn cho 15 cá nhân, hộ gia đình nhằm nâng cao năng lực cho các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến, quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp và một số thôn trưởng nơi có các cơ sở sản xuất, kinh doanh, gia trại, trang trại chăn nuôi trên địa bàn huyện.

1.3. Lĩnh vực Kinh tế

- Tiếp tục thực hiện tốt các thủ tục hành chính liên quan như: Thẩm định, cấp Giấy xác nhận kiến thức về ATTP; ký cam kết bảo đảm ATVSTP đối với các cơ sở sản xuất, chế biến thực thẩm; phối hợp Sở Công thương thẩm định điều kiện về ATTP đối với các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm.

2. Môi trường

- Nghiệm thu khối lượng vận chuyển rác Quý III: 1.048,248 tấn.

- Phối hợp rà soát, lựa chọn vị trí xử lý chôn hủy gia cầm, sản phẩm gia cầm bị dịch bệnh. Thống kê các hộ, cơ sở chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm.

- Thông báo về việc sử dụng bãi rác Thượng Nhật.

- Thực hiện các thủ tục thực hiện Công trình: Nâng cấp, sửa chữa đường vào bãi rác xã Hương Phú.

- Tham mưu Kế hoạch và thành lập Đoàn kiểm tra: Kiểm tra và tự kiểm tra việc triển khai tổ chức thực hiện các quy định, quy chế, kế hoạch liên quan đến vệ sinh môi trường, quảng cáo, rao vặt, trật tự đô thị, hoạt động ngày Chủ nhật xanh và phong trào chống rác thải nhựa, nói không với túi ni lông, sản phẩm nhựa dùng 01 lần: Kiểm tra 03/11 xã, thị trấn.

- Đôn đốc tình hình thực hiện xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường theo Công văn 3976.

- Theo dõi hoạt động vận chuyển, thu gom, xử lý CTRSH.

Trên đây là Báo cáo công tác An toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường quý IV của UBND huyện./.

Tập tin đính kèm:
Phan Anh Hải
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.696.144
Truy cập hiện tại 1.952