Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo Về đất đai, dân số, lao động quý IV năm 2019
False 7966Ngày cập nhật 08/01/2020

I. Công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành

Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TW ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về vấn đề dạy nghề cho lao động nông thôn và Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 về việc “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.

Ban hành Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 18/01/2019 của UBND huyện về đào tạo nghề và giải quyết việc làm năm 2019; Kế hoạch số 19/KH- UBND ngày 17/01/2019 của UBND huyện về triển khai công tác xuất khẩu lao động năm 2019; Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 21/5/2019 của UBND huyện về khảo sát cung lao động và nhu cầu học nghề năm 2019.

II. Tình hình thực hiện về đất đai, dân số, lao động quý III năm 2019

1. Đất đai

- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Thông báo kết thúc công khai lấy ý kiến nhân dân và đề nghị thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện; Đề nghị xem xét, trình UBND tỉnh phê duyệt Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2020 trên địa bàn huyện.

- Thu hồi đất để thực hiện các công trình/dự án với tổng diện tích là 170.177,6 m2.

- Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu quy hoạch dân cư tổ dân phố 1, thị trấn Khe Tre (đợt 2): 20 hộ/20 thửa.

- Quyết định phê duyệt Phương án và Kế hoạch kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn huyện.

- Tham mưu điều chỉnh một số nội dung Phương án giá đất năm 2020.

- Thẩm định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở đối với 09 hồ sơ xin phép/1.144,3 m2.

- Tăng cường phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thẩm tra hồ sơ cấp mới, cấp đổi GCN QSDĐ, QSHNO và TSKGLVĐ (gọi tắt là Giấy chứng nhận). Trong đó, cấp mới tính đến 30/11/2019 là: 96,21%, ước thực hiện đến 31/12/2019 là 96,5%; cấp đổi 60,19%, ước thực hiện đến 31/12/2019 là 60%.

- Tăng cường công tác thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất cho các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình/Dự án trên địa bàn huyện.

2. Dân số

Theo thống kê, đến nay dân số trên địa bàn huyện là 6.809 hộ, với tổng số dân là 28.267 người, trong đó dân tộc thiểu số 12.268 người (chiếm 43,40%).

3. Lao động

Lực lượng lao động của địa phương 15.226 người, trong đó: Nữ 7.308 người, chiếm 47,99%. Thành thị 2.017 lao động, nông thôn 13.209 lao động. Đã qua đào tạo 6.298 người, chiếm 41,36%. Số người đang làm việc và có nhu cầu làm việc 15.181 người. Lao động thất nghiệp (chưa có việc làm ổn định) 50 người.

Số lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế quốc dân: 15.163 người, trong đó theo lĩnh vực ngành nghề: Nông - Lâm - Thủy sản: 8.768 người chiếm 57,82%; Công nghiệp XD - GTVT: 1.820 người chiếm 12,00%; Dịch vụ: 4.575 người chiếm 30,17%.

3.1.  Công tác giải quyết việc làm

- Thực hiện Chương trình việc làm, các ban, ngành liên quan đã triển khai nhiều biện pháp thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển quy mô các doanh nghiệp, chủ yếu là công ty Kimsora, hiện nay công ty có 280 người đang làm việc ổn định, đang mở rộng sản xuất và có nhu cầu tuyển dụng thêm 200 công nhân làm việc.

- Tạo việc làm thông qua triển khai Chương trình 120: Quỹ cho vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm là một chương trình đã tham gia vào việc tạo việc làm cho lao động nông thôn thông qua cho vay hỗ trợ các dự án nhỏ nhằm tạo thêm việc làm, được quản lý thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Đối tượng vay vốn là hộ gia đình, hộ kinh doanh cá thể, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Vốn vay được sử dụng vào việc sau: Mua sắm nguyên liệu, giống cây trồng, vật nuôi, thanh toán các dịch vụ phục vụ sản xuất, kinh doanh; Từ đầu năm đến nay Chi nhánh NHCSXH đã cho vay 75 hộ, giải quyết được 75 lao động, giải ngân 3,75 tỷ đồng.

3.2.  Công tác xuất khẩu lao động

Tuyên truyền công tác xuất khẩu lao động bằng nhiều hình thức; Phối hợp các xã, thị trấn, với các Công ty được Sở Lao động- TB&XH tỉnh thẩm định đơn hàng: như công ty CPTM Tam Quy; Công ty CP đầu tư nhân lực số 01 Hà Nội; Công ty CP kết nối nhân lực Việt; Công ty CP đào tạo và phát triển công nghiệp Hà Nội tại Đà Nẵng; Công ty TNHH Đầu tư TM và DV Quinn Hà Nội; Công ty CP đầu tư TM Quốc tế Vinasem Việt Nam; Công ty CP phát triển quốc tế Nhật Việt JVJSC; Công ty TNHH MTV đào tạo và cung ứng nhân lực Haui; Công ty TNHH Thương mại và nhân lực quốc tế FLC. Trong 9 tháng đầu năm đã có 19 người lao động sang làm việc và học tập tại Nhật bản (trong đó có 06 người đi du học).

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện quản lý về đất đai, dân số, lao động quý IV năm 2019 của UBND huyện./.

Tập tin đính kèm:
Phan Anh Hải
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.695.869
Truy cập hiện tại 1.798