Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường quý III năm 2019
False 8354Ngày cập nhật 10/10/2019

BÁO CÁO

 An toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường quý III năm 2019

 

Thực hiện Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 13/8/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ chính quyền điện tử các cấp tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Để phục vụ cho việc đánh giá mức độ chính quyền điện tử năm 2019. Ủy ban nhân dân huyện báo cáo lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường quý III năm 2019 với nội dung như sau:

I. Công tác triển khai thực hiện

- Thực hiện Kế hoạch 04/KH-BCĐLNVSATTP ngày 04/9/2019 của Ban Chỉ đạo LNVSATTP huyện về triển khai thanh kiểm tra liên ngành ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2019. Triển khai công tác thanh, kiểm tra tại các cơ sở thực phẩm từ ngày 12-13/9/2019 với sự tham gia của các đơn vị liên quan.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo đảm VSATTP phòng chống ngộ độc thực phẩm, bệnh lây truyền qua thực phẩm: Tiêu chảy cấp, thương hàn, ngộ độc thực phẩm… trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

- Tăng cường giám sát ngộ độc thực phẩm, các bệnh truyền qua thực phẩm và giám sát các mối nguy ô nhiễm thực phẩm trên địa bàn nhằm góp phần hạn chế ngộ độc thực phẩm trong cộng đồng.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 19/2/2019 của UBND huyện về Bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất nông nghiệp năm 2019 và Công văn số 09/NNPTNT ngày 28/2/2019 của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Nam Đông về việc rà soát các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản.

II. Kết quả thực hiện

1. An toàn vệ sinh thực phẩm

1.1. Lĩnh vực Y tế

          - Triển khai công tác kiểm tra liên ngành vệ sinh ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2019 với tổng số cơ sở được kiểm tra 110 cơ sở, trong đó số cơ sở đạt 99 cơ sở đạt 90%, số cơ sở vi phạm 11 cơ sở chiếm 10%. Trong đó vi phạm chủ yếu là thực phẩm hết hạn sử dụng và thực phẩm kém chất lượng. Đoàn liên ngành tiến hành lập biên bản nhắc nhỡ và tiêu hủy các loại thực phẩm không đảm bảo.

- Công tác thanh tra, kiểm tra tập trung vào các cơ sở sản xuất, chế biến, dịch vụ ăn uống, kinh doanh thực phẩm, ưu tiên vào những cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết Trung thu như: Bánh, mứt, kẹo, bia, rượu, nước giải khát, thịt, các sản phẩm từ thịt, các sản phẩm được chế biến thủ công, các mặt hàng thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn. Kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Trong quá trình thanh tra lồng ghép công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm cũng như các kiến thức trong lựa chọn, bảo quản, chế biến và tiêu dùng thực phẩm đến người dân. Tuy nhiên, còn một số khó khăn trong công tác thanh tra, kiểm tra đó là hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, thực phẩm sản xuất theo mùa vụ không kiểm soát được độ an toàn vẫn còn, việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm còn nhiều khó khăn.

        1.2. Lĩnh vực Nông nghiệp

        - Tiếp tục triển khai hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương rà soát, các cơ sở sản xuất kinh doanh tổ chức ký cam kết sản xuất an toàn theo Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT.

        - Việc triển khai thực hiện Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT giúp người dân biết và thực hiện sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản theo đúng quy định của Pháp luật. Tuy nhiên còn có một số tồn tại đó là:          + Công tác truyền truyền, giáo dục phổ biến kiến thức an toàn thực phẩm trong nông nghiệp chưa được thường xuyên.

        + Các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản có quy mô nhỏ lẻ nên khó kiểm tra, giám sát và quản lý.

        + Các địa phương tổ chức rà soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm sản còn chậm.

        1.3. Lĩnh vực Kinh tế

        - Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các quy định về ATTP thuộc ngành Công thương. Phối hợp cùng đoàn liên ngành kiểm tra kiểm soát, thị trường trong Tháng hành động ATTP.

        - Tiếp tục thực hiện tốt các thủ tục hành chính liên quan như: thẩm định, cấp Giấy xác nhận kiến thức về ATTP; ký cam kết bảo đảm ATVSTP đối với các cơ sở sản xuất, chế biến thực thẩm; phối hợp Sở Công Thương thẩm định điều kiện về ATTP đối với các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm.

          2. Môi trường

- Báo cáo tổng kết, đánh giá các phong trào, mô hình bảo vệ môi trường có sự tham gia của cộng đồng giai đoạn 2016-2019.

- Xin chủ trương và nguồn vốn đầu tư Công trình: Nâng cấp đường xuống bãi rác xã Hương Phú.

- Góp ý quy định về bộ tiêu chí đánh giá doanh nghiệp thân thiện môi trường trên địa bàn tỉnh

- Báo cáo giám sát môi trường định kỳ (đợt 1 và 2 năm 2019) của BCL rác Hương Phú. 

- Xây dựng PA Khắc phục, xử lý ô nhiễm môi trường sau mưa, bão năm 2019.

- Theo dõi vận chuyển, xử lý chôn lấp rác.

- Tham gia đoàn giám sát của UBMTTQVN huyện (giám sát tình hình khai thác tài nguyên, khoáng sản) tại xã Hương Phú.

- Theo dõi hoạt động khoáng sản.

III. Nhiệm vụ Quý IV năm 2019

- Xây dựng Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2020.

- Xây dựng Kiểm kê đất đai năm 2019.

- Thẩm định hồ sơ đất đai

- Theo dõi hoạt động vận chuyển, xử lý rác thải và hoạt động khoáng sản trên địa bàn.

Trên đây là Báo cáo công tác An toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường quý III và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2019 của UBND huyện./.

 

Tập tin đính kèm:
Phan Anh Hải
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.695.056
Truy cập hiện tại 1.314