Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo về đất đai, dân số, lao động quý III năm 2019
False 16499Ngày cập nhật 10/10/2019

BÁO CÁO

  Về đất đai, dân số, lao động quý III năm 2019

 

 

Thực hiện Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 13/8/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ chính quyền điện tử các cấp tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Để phục vụ cho việc đánh giá mức độ chính quyền điện tử năm 2019. Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả thực hiện quản lý về đất đai, dân số, lao động quý III năm 2019 như sau:

I. Công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành

Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TW ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về vấn đề dạy nghề cho lao động nông thôn và Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 về việc “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.

Ban hành Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 18/01/2019 của UBND huyện về đào tạo nghề và giải quyết việc làm năm 2019; Kế hoạch số 19/KH- UBND ngày 17/01/2019 của UBND huyện về triển khai công tác xuất khẩu lao động năm 2019; Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 21/5/2019 của UBND huyện về khảo sát cung lao động và nhu cầu học nghề năm 2019.

II. Tình hình thực hiện về đất đai, dân số, lao động quý III năm 2019

1. Đất đai

- Công bố công khai bổ sung kế hoạch SDĐ năm 2019 của huyện Nam Đông.

- Phê duyệt đề cương và dự toán Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện.

- Thông báo Chủ trương thu hồi đất để thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ thi công công trình: Đường sản xuất Khe Pa Za và Khe Dâu, thôn Dỗi, xã Thượng Lộ.

- Thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất: 04 hộ tại thôn Xuân Phú xã Hương Phú.    

- Thu hồi GCN QSDĐ, QSHNO và TSKGLVĐ ông Nguyễn Huy và bà Hoàng Thị Gái, trú tại TDP5, thị trấn Khe Tre.

- Giao đất ở cho ông Đặng Xuân Nghĩa và bà Trần Thị Phượng, trú tại thôn 2, xã Hương Lộc thuộc diện hộ phụ TĐC Đường La Sơn – Nam Đông.

- Xem xét điều kiện CMĐ SDĐ sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp của các hộ gia đình, cá nhân tại thôn 11, xã Hương Hòa.

- Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở: 04 hồ sơ/539,7 m2.       

- Công nhận quyền sử dụng đất: Đất nương rẩy trồng cây hàng năm khác hộ ông Ma Ngọt và bà Lê Thị Nguyệt, trú tại TDP3, thị trấn Khe Tre (204,9 m2); Đất nuôi trồng thủy sản hộ ông Nguyễn Hào và bà Nguyễn Thị Tuyết, TDP3, thị trấn Khe Tre (430,6 m2); Đất ở và đất trồng cây lâu năm ông Hồ Dòn và bà Lê Thị Vui, trú tại TDP2, thị trấn Khe Tre.

- Cấp đổi GCN QSDĐ, QSHNO và TSKGLVĐ: 90 hộ/196 thửa.   

- Cấp giấy chứng nhận QSDĐ, QSHNO và TSKGLVĐ: 37 hộ/37 thửa. 

- Thông báo kết quả thẩm định điều kiện hỗ trợ về vật kiến trúc để thực hiện Công trình Mở rộng đường trục chính trung tâm xã Thượng Nhật.

- Thẩm định: Giá trị bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về đất và tài sản khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình đường HCM đoạn La Sơn - Túy Loan thuộc xã Hương Lộc (Hạng mục: Bổ sung đường gom dân sinh Km 21+947); Tiền bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất công trình đấu nối đường dây 35KV vào hệ thống điện Quốc gia qua địa phận xã Hương Hòa thuộc thủy điện Thượng Nhật (Đợt 1).

- Trả lời đơn thư, kiến nghị: Đơn trình (về việc ông Đặng Dung ngăn chặn không cho làm đường vào nhà) của ông Đoàn Sa, trú tại thôn 8, xã Hương Hòa; Đơn lập địa điểm thu mua gỗ rừng trồng của ông Thang Khánh Hưng, tạm trú tại thôn Vinh Sơn, xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc; Đơn xin xây dựng xưởng sơ chế gỗ của bà Hồ Thị Điệp; Đơn trình xin tạm thời sử dụng mặt bằng để thu mua các cành cây, vỏ cây để chế biến mùn, dăm cưa của bà Hoàng Thị Thu Hương, trú tại phường Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

- Báo cáo: Diện tích đất rừng thuộc dự án trồng rừng ADB trên địa bàn huyện; Xây dựng Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024;

- Đề nghị khảo sát, xác định lại diện tích của người dân 02 xã Thượng Long và Thượng Quảng đã canh tác, chưa canh tác tại tiểu khu 401; Rà soát, thống kê diện tích đất sử dụng sai mục đích, tình trạng vi phạm quy hoạch SDĐ.

- Tham gia góp ý dự thảo Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện.

- Kế hoạch Khắc phục những tồn tại theo Kết luận số 270/KL-UBND ngày 02/8/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

2. Dân số

Theo thống kê, đến nay dân số trên địa bàn huyện là 6.809 hộ, với tổng số dân là 28.267 người, trong đó dân tộc thiểu số 12.268 người (chiếm 43,40%).

3. Lao động

Lực lượng lao động của địa phương 15.226 người, trong đó: Nữ 7.308 người, chiếm 47,99%. Thành thị 2.017 lao động, nông thôn 13.209 lao động. Đã qua đào tạo 6.298 người, chiếm 41,36%. Số người đang làm việc và có nhu cầu làm việc 15.181 người. Lao động thất nghiệp (chưa có việc làm ổn định) 50 người.

Số lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế quốc dân: 15.163 người, trong đó theo lĩnh vực ngành nghề: Nông - Lâm - Thủy sản: 8.768 người chiếm 57,82%; Công nghiệp XD - GTVT: 1.820 người chiếm 12,00%; Dịch vụ: 4.575 người chiếm 30,17%.

3.1.  Công tác giải quyết việc làm

- Thực hiện Chương trình việc làm, các ban, ngành liên quan đã triển khai nhiều biện pháp thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển quy mô các doanh nghiệp, chủ yếu là công ty Kimsora, hiện nay công ty có 280 người đang làm việc ổn định, đang mở rộng sản xuất và có nhu cầu tuyển dụng thêm 200 công nhân làm việc.

- Tạo việc làm thông qua triển khai Chương trình 120: Quỹ cho vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm là một chương trình đã tham gia vào việc tạo việc làm cho lao động nông thôn thông qua cho vay hỗ trợ các dự án nhỏ nhằm tạo thêm việc làm, được quản lý thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Đối tượng vay vốn là hộ gia đình, hộ kinh doanh cá thể, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Vốn vay được sử dụng vào việc sau: Mua sắm nguyên liệu, giống cây trồng, vật nuôi, thanh toán các dịch vụ phục vụ sản xuất, kinh doanh; Từ đầu năm đến nay Chi nhánh NHCSXH đã cho vay 75 hộ, giải quyết được 75 lao động, giải ngân 3,75 tỷ đồng.

3.2.  Công tác xuất khẩu lao động

Tuyên truyền công tác xuất khẩu lao động bằng nhiều hình thức; Phối hợp các xã, thị trấn, với các Công ty được Sở Lao động- TB&XH tỉnh thẩm định đơn hàng: như công ty CPTM Tam Quy; Công ty CP đầu tư nhân lực số 01 Hà Nội; Công ty CP kết nối nhân lực Việt; Công ty CP đào tạo và phát triển công nghiệp Hà Nội tại Đà Nẵng; Công ty TNHH Đầu tư TM và DV Quinn Hà Nội; Công ty CP đầu tư TM Quốc tế Vinasem Việt Nam; Công ty CP phát triển quốc tế Nhật Việt JVJSC; Công ty TNHH MTV đào tạo và cung ứng nhân lực Haui; Công ty TNHH Thương mại và nhân lực quốc tế FLC. Trong 9 tháng đầu năm đã có 19 người lao động sang làm việc và học tập tại Nhật bản (trong đó có 06 người đi du học).

III. Nhiệm vụ Quý IV năm 2019

Tiếp tục chỉ đạo để đẩy nhanh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về môi trường, khoáng sản; quản lý chặt chẽ việc san lấp mặt bằng ở các hộ gia đình, cá nhân; thực hiện kè, chắn 2 bên sông suối, khơi thông dòng chảy ở một số vị trí xung yếu, bồi lấp để hạn chế tình trạng sạt lỡ.

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, làm tốt công tác chăm sóc cứu chữa tại chỗ, giảm chuyển viện lên tuyến trên; thường xuyên kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách kế hoạch hóa gia đình để hạn chế việc sinh con thứ 3 trở lên, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện quản lý về đất đai, dân số, lao động quý III và phương hướng nhiệm vụ Quý IV năm 2019./.

 

Tập tin đính kèm:
Phan Anh Hải
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.697.236
Truy cập hiện tại 2.621