Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phê duyệt nội dung và dự toán Nhiệm vụ KHCN năm 2021
False 9716Ngày cập nhật 24/09/2021

Phê duyệt phê duyệt nội dung và dự toán dự án KHCN cấp cơ sở năm 2021: “Xây dựng mô hình nuôi gà Ri khai thác trứng tại huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế”

Ngày 13/8/2021, UBND huyện ra quyết định số 880/QĐ-UBND về phê duyệt nội dung và dự toán dự án KHCN cấp cơ sở năm 2021: “Xây dựng mô hình nuôi gà Ri khai thác trứng tại huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế”

Nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự án: “Xây dựng mô hình nuôi gà Ri khai thác trứng tại huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế”.

2. Cấp quản lý: Cấp cơ sở

3. Đơn vị thực hiện: Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Nam Đông

4. Chủ nhiệm dự án: Trần Công Thành

5. Thời gian thực hiện: 18 tháng, từ tháng 7/2021đến tháng 12/2022

6. Mục tiêu của dự án:

- Đa dạng đối tượng vật nuôi trong gia đình và địa phương.

- Tăng giá trị sản phẩm cho ngành chăn nuôi, góp phần ổn định đời sống cho bà con nông dân và tăng thu nhập cho xã hội.

- Hướng sản xuất an toán sinh học theo chuỗi liên kết, góp phần phát triển kinh tế và ổn định đời sống cho bà con nông dân.

7. Nội dung chính của dự án:

- Khảo sát, chọn 03 hộ dân thực hiện tại xã Hương Lộc.

- Xây dựng chuồng trại quy mô và địa điểm hợp lý.

- Lựa chọn giống gà Ri đạt chuẩn.

- Xây dựng quy trình chăn nuôi gà Ri lấy trứng theo hướng an toàn sinh học và hướng dẫn kỹ thuật cho bà con nông dân.

- Thu hoạch, đóng gói sản phẩm, phát triển thị trường tiêu thị.

- Thiết kế mẫu mã, tem mác, khay đựng và bảo quản trứng.

8. Sản phẩm của dự án:

- Quy trình chăn nuôi gà Ri lấy trứng theo hướng an toàn sinh học

- Gà mái Ri và trứng gà Ri

- Phiếu kiểm định chất lượng trứng gà.

- Báo cáo khoa học tổng kết dự án.

9. Phương thức chuyển giao sản phẩm:

- Sau khi dự án được Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu, kết quả sẽ được chuyển giao cho cơ quan quản lý để lưu trữ và triển khai tuyên truyền, ứng dụng quy trình kỹ thuật nhằm nhân rộng dự án.

- Gà mái Ri và trứng gà thu được chuyển giao cho hộ gia đình thực hiện dự án để tiếp tục sản xuất sản phẩm.

- Quy trình kỹ thuật sẽ chuyển giao cho UBND các xã để phổ biến nhân rộng mô hình.

10. Tổng kinh phí thực hiện dự án: 232.364. 000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi hai triệu ba trăm sáu mươi bốn nghìn đồng.)

Nguồn kinh phí: - Ngân sách sự nghiệp KHCN: 95.000.000 đồng.

- Vốn khác: 137.364.000.000 đồng.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.714.595
Truy cập hiện tại 10.798