Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ
False 6632Ngày cập nhật 18/03/2021

Đề xuất nhiệm vụ Khao học và công nghệ năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 26/02/2021 của UBND huyện về triển khai nhiệm vụ phát triển khao học và công nghệ năm 2021, UBND huyện đã có công văn số 259/UBND-KTHT ngày 03/03/2021 về việc đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2021. Theo đó, định hướng các nhiệm vụ đề xuất năm 2021: Chú trọng hoạt động ứng dụng kết quả các đề tài, dự án nghiên cứu thử nghiệm thành công để xây dựng mô hình nhân rộng phù hợp với điều điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện; các nhiệm vụ hỗ trợ nguồn nguyên liệu, xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm cho các hàng hóa chủ lực nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

UBND huyện chỉ đạo mỗi ngành,địa phương phải có ít nhất 1 đề xuất thuộc lĩnh vực, ngành, địa phương mình gửi Hội đồng Khao học và Công nghệ huyện thẩm đinh.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.714.857
Truy cập hiện tại 95