Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội nghị đầu bờ đánh giá hiệu quả "Kết quả nhân rộng mô hình trồng nấm ăn từ nguyên liệu địa phương"
False 9727Ngày cập nhật 23/11/2019
Hội nghị đầu bờ tại xã Hương Lộc

Ngày 21/11/2019 Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã phối hợp với Trung tâm Thông tin và ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, UBND xã Hương Lộc tổ chức Hội nghị đầu bờ đánh giá hiệu quả "Kết quả nhân rộng mô hình trồng nấm ăn từ nguyên liệu địa phương"

     Quá trình tổ chức Hội nghị đã thông qua báo cáo tóm tắt về quá trình thực hiện dự án, các tham luận của các hộ dân tham gia. Kết quả nhân rộng mô hình nấm ăn tận dụng từ các nguyên liệu hiện có của địa phương, bước đầu đã đem lại hiệu quả tích cực. Thời gian tới Trung tâm Thông tin và ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tiếp tục hỗ trợ người dân nhân rộng mô hình, giống, đầu ra cho sản phẩm tạo thêm thu nhập cho cho người dân.

Phạm Tấn Quý
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.714.557
Truy cập hiện tại 10.786