Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND của UBND huyện Nam Đông: Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện
False 9065Ngày cập nhật 10/09/2021

Số/Ký hiệu

03/2020/QĐ-UBND

Ngày ban hành

29/10/2020

Ngày có hiệu lực

05/11/2020

Trích yếu

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện

Cơ quan ban hành

UBND huyện Nam Đông

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.695.748
Truy cập hiện tại 1.733