Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Triển khai Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2021 của Chính phủ
False 11020Ngày cập nhật 11/06/2021

Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh bảo vệ môi trường.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 10 tháng 7 năm 2021.

 

Tập tin đính kèm:
Võ Thị Thu Hà
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.126.186
Truy cập hiện tại 6.519