Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Vi phạm quy định về tuyển sinh: Có thể bị phạt đến 100 triệu đồng
False 14872Ngày cập nhật 28/01/2021

Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục, có hiệu lực từ ngày 10/3/2021. Theo đó, Nghị định này quy định phạt đến 100 triệu đồng đối với các vi phạm về tuyển sinh.

Cụ thể, Nghị định 04/2021/NĐ-CP nêu rõ các mức phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về tuyển sinh như sau:

Loai vi phạm

Hành vi vi phạm

Mức phạt tiền

Vi phạm quy định về tổ chức tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh, công bố đề án tuyển sinh không đúng hoặc không đầy đủ thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành

Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

Thông báo tuyển sinh không đủ thời gian theo quy định của pháp luật hiện hành

Công bố chỉ tiêu tuyển sinh vượt số lượng theo quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sin

Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

Không thực hiện đúng quy trình tuyển sinh theo quy định của pháp luật hiện hành

Không công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với ngành đào tạo có quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng

Thực hiện tuyển sinh không đúng đề án tuyển sinh đã công bố

Tổ chức tuyển sinh đối với ngành, chuyên ngành hoặc chương trình giáo dục của nước ngoài khi chưa được phép thực hiện

Từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng

Vi phạm quy định về đối tượng tuyển sinh

Tuyển sinh sai đối tượng quy định tại quy chế tuyển sinh ở cấp trung học phổ thông

Tùy vào số lượng người học tuyển sai mà mức phạt tiền sẽ từ 1.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

Tuyển sinh đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng nhóm ngành giáo viên sai đối tượng

Tùy vào số lượng người học tuyển sai mà mức phạt tiền sẽ từ 5.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

Tuyển sinh đào tạo trình độ đại học sai đối tượng quy định tại quy chế tuyển sinh

Tùy vào số lượng người học tuyển sai mà mức phạt tiền sẽ từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng

Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ sai đối tượng quy định tại quy chế tuyển sinh

Tùy vào số lượng người học tuyển sai mà mức phạt tiền sẽ từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng

Khai man, sửa chữa giấy tờ trong hồ sơ tuyển sinh để được trúng tuyển nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự

Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

Vi phạm quy định về chỉ tiêu tuyển sinh

Tuyển sinh vượt chỉ tiêu ở cấp trung học phổ thông

Tùy vào tỷ lệ vượt chỉ tiêu mà mức phạt tiền sẽ từ 1.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

Tuyển sinh để đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng nhóm ngành giáo viên vượt số lượng theo quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh

Tùy vào tỷ lệ vượt mà mức phạt tiền sẽ từ 2.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng

Tuyển sinh để đào tạo trình độ đại học vượt số lượng theo quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh

Tùy vào tỷ lệ vượt mà mức phạt tiền sẽ từ 5.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng

Tuyển sinh để đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ vượt số lượng theo quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh

Tùy vào tỷ lệ vượt mà mức phạt tiền sẽ từ 10.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng

Lưu ý: Mức phạt tại quy định này áp dụng đối với tổ chức. Riêng cá nhân thì cùng một hành vi vi phạm hành chính, mức phạt tiền bằng ½ mức phạt tiền đối với tổ chức.

Ngoài việc bị phạt tiền với các mức nêu trên, tổ chức, cá nhân vi phạm còn có thể bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và các biện pháp khắc phục hậu quả. Xem chi tiết hình thức xử phạt bổ sung và các biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm tại Nghị định 04/2021/NĐ-CP được ban hành ngày 22/01/2021, thay thế Nghị định 138/2013/NĐ-CP.

 

 

Phòng tư pháp
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.125.376
Truy cập hiện tại 6.106