Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông tư 10/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ Sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi
False 10181Ngày cập nhật 28/01/2021

Ngày 28/12/2020, Bộ Tư pháp ra Thông tư 10/2020/TT-BTP về việc ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ Sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi.

Theo đó, nếu xảy ra sai sót trên giấy tờ nuôi con nuôi trong quá trình đăng ký nuôi con nuôi thì người làm công tác đăng ký nuôi con nuôi phải hủy bỏ giấy tờ đó và ghi giấy tờ mới; không được cấp cho người dân giấy tờ nuôi con nuôi đã bị sửa chữa. Trường hợp sai sót trong việc ghi nội dung vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi thì người làm công tác đăng ký phải gạch ngang phần sai sót và ghi sang bên cạnh hoặc lên phía trên. Không sửa chữa đè lên chữ cũ hay gạch xóa, viết đè lên chỗ tẩy xóa.

Mặt khác, Thông tư cũng quy định trường hợp phát hiện ra sai sót thông tin trong Sổ hoặc giấy tờ nuôi con nuôi khi đã kết thúc quá trình đăng ký thì phải tiến hành thủ tục cải chính (cả trường hợp lỗi của người đăng ký và lỗi của cơ quan đăng ký). Việc cải chính sẽ được thực hiện theo quy định về cải chính hộ tịch của pháp luật.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 26/02/2021.

Thông tư này làm hết hiệu lực Thông tư 12/2011/TT-BTPThông tư 24/2014/TT-BTP và làm hết hiệu lực một phần Thông tư 21/2011/TT-BTP

Tập tin đính kèm:
Phòng tư pháp
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.125.023
Truy cập hiện tại 5.910