Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Triển khai Thông tư số 18/2020/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường
False 13982Ngày cập nhật 15/01/2021

Ngày 30/12/2020, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ký ban hành Thông tư số 18/2020/TT-BTNMT về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới. Mã số QCVN 68:2020/BTNMT. (văn bản được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Quy chuẩn này áp dụng đối với hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn quốc gia và các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/6/2021.

 

Trần Hoàng
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.124.973
Truy cập hiện tại 5.885