Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Triển khai Quyết định số 1957/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ
False 15788Ngày cập nhật 12/12/2020

Ngày 30/11/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1957/QĐ-TTg “Phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em”; Quyết định có hiệu lực từ ngày 30/11/2020.

 Theo đó, UBND tỉnh đã ban hành công văn số: 10969/UBND-XH ngày 04/12/2020 triển khai Nghị định này.

 

Ái Trinh
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.124.857
Truy cập hiện tại 5.827