Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

An toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen
False 22624Ngày cập nhật 23/10/2020

Ngày 02/10/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 118/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen

Tập tin đính kèm:
Phạm Tấn Quý
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.139.860
Truy cập hiện tại 4.021