Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Gọi điện quảng cáo sau 17 giờ bị phạt đến 30 triệu đồng
False 14197Ngày cập nhật 29/08/2020

Nội dung này vừa được Chính phủ quy định tại Nghị định 91/2020/NĐ-CP về việc chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác ngày 14/8/2020.

Theo đó, người quảng cáo chỉ được gửi tin nhắn trong khoảng thời gian từ 07 giờ đến 22 giờ mỗi ngày, gọi điện thoại quảng cáo từ 08 giờ đến 17 giờ mỗi ngày trừ trường hợp đã có thỏa thuận khác với người sử dụng. Nếu vi phạm quy định này, người quảng cáo có thể bị phạt từ 20 - 30 triệu đồng.

Ngoài ra, về nguyên tắc gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo, Điều 13 Nghị định này nêu rõ:

- Không được phép gửi tin nhắn quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo đến số điện thoại nằm trong Danh sách không quảng cáo hoặc người sử dụng không đồng ý nhận quảng cáo trước đó;

- Chỉ được phép gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên và duy nhất khi gửi quảng cáo đến số điện thoại ngoài Danh sách không quảng cáo. Nếu người sử dụng từ chối hoặc không trả lời sau khi nhận tin nhắn thì không được phép gửi bất kỳ tin nhắn quảng cáo nào đến số điện thoại đó;

- Ngay sau khi nhận được yêu cầu từ chối của người sử dụng, phải chấm dứt việc gửi các tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo hoặc gọi điện quảng cáo;

- Không được phép gửi quá 03 tin nhắn quảng cáo tới một số điện thoại, 03 thư điện tử quảng cáo tới một địa chỉ thư điện tử, 01 cuộc gọi điện thoại quảng cáo tới một số điện thoại trong vòng 24 giờ trừ trường hợp có thỏa thuận khác…

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/10/2020.

Phòng Tư pháp
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.342.706
Truy cập hiện tại 4.852