Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

UBND tỉnh ban hành quy định quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp sau khi thu hồi của cácBQLRPH, Công ty TNHH1TV Lâm nghiệp và đất lâm nghiệp do UBND xã đang quản lý trên địa bàn tỉnh
False 24383Ngày cập nhật 19/07/2020

Ngày  13  tháng  7 năm 2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 41 /2020/QĐ-UBND quy định quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp sau khi thu hồi của cácBQLRPH, Công ty TNHH1TV Lâm nghiệp và đất lâm nghiệp do UBND cấp xã đang quản lý trên địa bàn tỉnh.

 

Ngày  13  tháng  7 năm 2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 41 /2020/QĐ-UBND quy định quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp sau khi thu hồi của cácBQLRPH, Công ty TNHH1TV Lâm nghiệp và đất lâm nghiệp do UBND cấp xã đang quản lý trên địa bàn tỉnh

Quy định gồm có 4 chương, 18 điều.

Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp sau khi thu hồi của các Ban quản lý rừng phòng hộ, Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên Lâm nghiệp và đất lâm nghiệp do Ủy ban nhân dân cấp xã đang quản lý trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng áp dụng

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, các tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động quản lý và sử dụng quỹ đất đất lâm nghiệp sau khi thu hồi.

2. Các hộ gia đình, cá nhân thuê đất rừng sản xuất.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 7 năm 2020.

(Chi tiết theo file đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Phan Văn Lợi
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.451.653
Truy cập hiện tại 3.801