Tìm kiếm
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ
False 14504Ngày cập nhật 24/05/2020

Ngày 15/4/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 48/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2020.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.417.288
Truy cập hiện tại 4.024