Tìm kiếm
Triển khai Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính phủ.
False 14836Ngày cập nhật 12/05/2020

Ngày 15/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 48/2020/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2020.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.539.613
Truy cập hiện tại 4.787