Tìm kiếm
Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về Văn thư
False 17050Ngày cập nhật 18/03/2020

Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; UBND các xã, thị trấn nghiên cứu, triển khai thực hiện các nội dung quy định tại nghị định này đến CBCCVC./.

Tập tin đính kèm:
võ thị thanh tuyền
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.417.575
Truy cập hiện tại 4.084