Tìm kiếm
Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 09/2019/TT-BXD về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
False 14063Ngày cập nhật 10/03/2020

04 phương pháp xác định tổng mức đầu tư xây dựng

Ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 09/2019/TT-BXD về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Theo đó, tổng mức đầu tư xây dựng được xác lập dựa trên nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng, bao gồm: Thiết kế cơ sở, thuyết minh thiết kế cơ sở, quy chuẩn và tiêu chuẩn áp dụng, giải pháp công nghệ và kỹ thuật, thiết bị; Giải pháp về kiến trúc, kết cấu chính của công trình; giải pháp về xây dựng và vật liệu chủ yếu, điều kiện thi công công trình…

Tổng mức đầu tư xây dựng được xác định theo 04 phương pháp: Xác định từ khối lượng xây dựng tính theo thiết kế cơ sở, kế hoạch thực hiện dự án, biện pháp tổ chức thi công định hướng, điều kiện thực tiễn thực hiện dự án, các yêu cầu cần thiết khác của dự án và hệ thống định mức, đơn giá xây dựng…; Xác định từ dữ liệu chi phí các công trình tương tự; Xác định theo suất vốn đầu tư xây dựng công trình; Kết hợp các phương pháp trên.

Các khoản chi phí thuộc nội dung chi phí xây dựng, thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác có thể được bổ sung và dự tính đưa vào tổng mức đầu tư sau, nếu tại thời điểm lập tổng mức đầu tư chưa có quy định cụ thể hoặc cơ sở để tính toán.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/02/2020.

Thông tư này làm hết hiệu lực Thông tư 06/2016/TT-BXD.

Nguồn: luatvietnam.vn

Tập tin đính kèm:
Phạm Tấn Quý
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.417.647
Truy cập hiện tại 4.095