Tìm kiếm
Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
False 13048Ngày cập nhật 01/03/2020

Ngày 17 tháng 01 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 10/2020/NĐ-CP về việc Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị định này quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và việc cấp, thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, phù hiệu, biển hiệu; quy định về công bố bến xe.

2. Đối tượng áp dụng: Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh hoặc liên quan đến kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2020.

Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Thông tin chi tiết có văn bản điện tử đính kèm./.

 

 

Tập tin đính kèm:
TCKH
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.417.297
Truy cập hiện tại 4.028