Tìm kiếm
Nghị định 98/2019/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật
False 15074Ngày cập nhật 25/02/2020

Thời gian thẩm định nhiệm vụ quy hoạch cấp nước đô thị không quá 20 ngày

Ngày 27/12/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 98/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật.

Theo đó, sửa đổi trách nhiệm lập, thời gian và thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch cấp nước đô thị tại Nghị định 117/2007/NĐ-CP. Cụ thể, thời gian thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch cấp nước đô thị không quá 20 ngày làm việc, thời gian phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch cấp nước đô thị không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Trong việc lựa chọn đơn vị cấp nước, đối với địa bàn đã có tổ chức, cá nhân đang thực hiện dịch vụ cấp nước thì tổ chức, cá nhân đó được tiếp tục thực hiện dịch vụ cấp nước trên địa bàn.

Bên cạnh đó, đối với địa bàn chưa có đơn vị cấp nước thực hiện dịch vụ cấp nước hoặc địa bàn cần thay đổi đơn vị cấp nước do không đáp ứng yêu cầu về chất lượng dịch vụ và kế hoạch phát triển cấp nước, việc lựa chọn đơn vị cấp nước để đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước và kinh doanh nước sạch trên địa bàn được tiến hành theo các quy định của pháp luật về đấu thầu và điều kiện cụ thể của từng địa phương…

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/02/2020.

Nghị định này:

- Sửa đổi, bổ sung Nghị định 80/2014/NĐ-CP.

- Làm hết hiệu lực Nghị định 59/2007/NĐ-CP.

- Làm hết hiệu lực một phần Nghị định 117/2007/NĐ-CP, Nghị định 124/2011/NĐ-CP, Nghị định 23/2016/NĐ-CP.

Tập tin đính kèm:
Phạm Tấn Quý
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.417.601
Truy cập hiện tại 4.088