Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

HĐND huyện tổ chức giám sát chuyên đề tại xã Thượng Nhật
False 17651Ngày cập nhật 15/08/2018

     Ngày 14/8/2018, HĐND huyện tổ chức giám sát việc đền bù, giải phóng mặt bằng và bố trí hộ dân đến ở tại khu tái định cư tập trung tại xã Thượng Nhật. Thành phần đoàn gồm: Đồng chí Hồ Ngọc Hà – Phó chủ tịch HĐND huyện trưởng đoàn, các đồng chí trong Thường trực; đồng chí Trần Văn Hát – Chủ tịch UBMT huyện, Phó 2 Ban HĐND huyện; các phòng ban liên quan: Tài nguyên – Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng, Trung tâm phát triển quỹ đất và Văn phòng HĐND và UBND huyện.

 Thực hiện việc giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình đường La Sơn – Nam Đông đi qua xã và bố trí tái định cư tại thôn La Vân xã Thượng Nhật; tại khu tái định cư được bố trí 6 hộ, hiện có 01 hộ đã đến làm nhà ở. Qua đó, đoàn đánh giá công tác phối hợp, triển khai thực hiện của UBND xã Thượng Nhật với các phòng ban chuyên môn huyện trong việc tuyên tuyền vận động người dân tham gia thực hiện pháp luật về đất đai, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cho người bị thu hồi đất tương đối đồng bộ; UBND xã đã công khai thông báo thu hồi đất về thôn và các hộ gia đình liên quan được biết, đồng thời tiếp nhận và giải đáp những phản ánh của người dân. UBND xã Thượng Nhật đã tiếp nhận và xử lý 02 đơn kiến nghị, phản ánh của bà hồ Thị Hạnh, ông Đỗ Xuân Lộc.

Kết quả việc đền bù, giải phóng mặt bằng và bố trí hộ dân đến ở tại khu tái định cư thôn La Vân xã Thượng Nhật thực hiện đảm bảo đúng quy trình; UBND xã đã phối hợp các ngành thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động người dân chấp hành tốt việc di dời nhà ở đến khu tái định cư, góp phần hoàn thành việc giải phóng mặt bằng và bàn giao đất đúng tiến độ cho các đơn vị thi công./.

 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.132.171
Truy cập hiện tại 636