Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

HĐND huyện tổ chức giám sát chuyên theo kế hoạch 02/KH-HĐND ngày 31/7/2018
False 16196Ngày cập nhật 09/08/2018

           Ngày 07/8/2018 Đoàn công tác HĐND huyện tổ chức giám sát việc đền bù, giải phóng mặt bằng và bố trí hộ dân đến ở tại khu tái định cư tập trung tại xã Hương Lộc. Thành phần đoàn gồm: Đồng chí Hồ Ngọc Hà – Phó chủ tịch HĐND huyện trưởng đoàn, các đồng chí trong Thường trực, Phó 2 Ban HĐND huyện; các phòng ban liên quan và Văn phòng HĐND và UBND huyện.

 

      Thực hiện việc giải phóng mặt bằng để xây dựng dự án đường La Sơn -Túy Loan qua xã Hương Lộc có 166 hộ bị ảnh hưởng đất, tài sản trên đất, mộ với diện tích 40,62 ha. tại địa bàn có 18 hộ phải di dời nhà ở đến khu tái định cư, trong đó có 16 hộ tái định cư tại khu quy hoạch Khe Môn với diện tích 5.977,8 m2, 02 hộ tái định cư xen ghép với diện tích 906 m(hiện nay đã làm nhà ở 14 hộ).

      Sau khi làm việc với UBND xã Hương Lộc, đoàn đi kiểm tra thực tế nắm tình hình một số điểm thuộc khu vực giải phòng mặt bằng các công trình đi qua địa bàn xã và đến thăm khu quy hoạch tái định cư Khe Môn thôn 2, 3 xã Hương Lộc. Đa số các hộ chuyển đến đây nhà cửa khang trang, được hưởng chính sách hỗ trợ của xã, mỗi hộ di dời là 0,5 ha đất lâm nghiệp để sản xuất.

Hộ tái định cư

Các nhà ở tại Khu tái định cư Khe Môn xã Hương lộc

     Kết quả việc đền bù, giải phóng mặt bằng và bố trí hộ dân đến ở tại khu tái định cư tập trung tại xã Hương Lộc thực hiện tương đối tốt. Cụ thể như sau: Công tác phối hợp giữa UBND xã với mặt trận và các đoàn thể xã khá tốt trong việc tuyên truyền, vận động người dân phối hợp thực hiện việc đo đạc, kiểm đếm tài sản bị thiệt hại, chấp hành tốt việc di dời nhà ở đến khu tái định cư, góp phần hoàn thành việc giải phóng mặt bằng và bàn giao đất đúng tiến độ cho các đơn vị thi công./.

 

 

 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.131.592
Truy cập hiện tại 322