Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đoàn giám sát HĐND huyện làm việc với lãnh đạo xã Hương Xuân về kết quả thực hiện một số mô hình/dự án phát triển sản xuất giai đoạn 2016-2020
False 3041Ngày cập nhật 27/03/2022

    Chiều ngày 22/3/2022 đoàn giám sát HĐND huyện làm việc tại UBND xã Hương Xuân để nắm tình hình, kết quả thực hiện 05 mô hình/dự án phát triển sản xuất tại địa bàn xã. Thành phần tham dự bao gồm: Đồng chí Huỳnh Thị Lan– Phó Chủ tịch HĐND huyện- Phó Trưởng đoàn; các đồng chí trong Thường trực, lãnh đạo  2 Ban của HĐND huyện; đại diện lãnh đạo các Hội: Phụ nữ, Nông dân huyện; các đơn vị liên quan: Phòng Nông Nghiệp - PTNT, Trung Tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện.

 

     Qua nghe đại diện lãnh đạo UBND xã trình bày báo cáo kết quả thực hiện các mô hình/ dự án phát triển sản xuất giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn. Ý kiến tham gia của các thành viên tham dự. Phó Chủ tịch HĐND huyện có ý kiến như sau: Để thực hiện tốt hơn các mô hình/dư án trên địa bàn, cần có sự vào cuộc mạnh mẽ của cấp Ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc chỉ đạo phát triển các mô hình sản xuất.

     Lãnh đạo HĐND và UBND xã Hương Xuân tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền của các cơ quan đoàn thể cấp xã, nhằm nâng cao nhận thức của bà con, hộ gia đình có điều kiện để phát triển các mô hình sản xuất có hiệu quả. Duy trì và tiếp tục nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao như: Trồng Cam, chuối, dứa; mô hình nuôi bò sinh sản.

      Đồng thời, chỉ đạo các hợp tác xã phối hợp tổ chức tốt việc thu mua, liên kết tìm đầu ra để bao tiêu cho sản phẩm được sản xuất ra tại địa bàn giúp người dân mạnh dạng hơn trong việc thực hiện các mô hình phát triển sản xuất tăng thu nhập cho bà con nông dân./.

 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.787.703
Truy cập hiện tại 271