Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội đồng nhân dân huyện ban hành Kế hoạch giám sát kết quả thực hiện các mô hình/dự án hỗ trợ phát triển sản xuất giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện.
False 3852Ngày cập nhật 02/03/2022

     Ngày 28/2/2022 Thường trực HĐND ban hành kế hoạch số 01/KH-HĐND về việc giám sát kết quả thực hiện các mô hình/dự án hỗ trợ phát triển sản xuất giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện. Thành phần đoàn giám sát bao gồm: Đồng chí Lê Thị Thu Hương – Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng đoàn; đồng chí Huỳnh Thị Lan – Phó Chủ tịch HĐND huyện, Phó trưởng đoàn; đồng chí Trần Văn Hát - Chủ tịch UBMT huyện; các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện; các đồng chí Trưởng, Phó 2 Ban của HĐND huyện; các đồng chí Thủ trưởng các đơn vị liên quan (Nông nghiệp, Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp, Tài chính – KH huyện,...); lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện.

            Qua đó, Thường trực HĐND huyện thống nhất:

            Mốc thời gian giám sát từ năm 2016 đến 2020;

            Lịch giám sát bắt đầu từ ngày 16/3/2022 kết thúc vào ngày 31/3/2022;

Thường trực HĐND huyện, yêu cầu các cơ quan được giám sát chuẩn bị báo cáo theo nội dung nêu trên và gửi trước cho Đoàn giám sát chậm nhất 03 ngày trước ngày đoàn tổ chức giám sát./.

           

 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.787.703
Truy cập hiện tại 7.018