Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thường trực HĐND họp triển khai một số nhiệm vụ quan trọng tháng 2
False 3702Ngày cập nhật 27/02/2022

      Ngày 22/02/2022 Thường trực UBND huyện tổ chức họp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 2. Do đồng chí Lê Thị Thu Hương - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì. Thành phần tham dự bao gồm: Các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện; Trưởng, Phó các Ban của HĐND huyện; lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện.

 

      Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm Thường trực HĐND huyện cần thực hiện trong tháng 2/2022; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Thường trực HĐND huyện thống nhất như sau:

- Thường trực trực tiếp về cơ sở giám sát các địa phương đẩy mạnh các giải pháp vận động nhân dân, cán bộ quyết tâm thực hiện kế hoạch kinh tế- xã hội huyện trong tháng. Xây dựng kế hoạch giám sát kết quả thực hiện các mô hình, dự án phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện; tổ chức tiếp dân tại phòng tiếp dân của huyện và tiếp dân định kỳ theo lịch tại xã Thượng Nhật.

- Tiếp tục đôn đốc các Tổ đại biểu HĐND huyện tuyên truyền, phổ biến việc triển khai thực hiện các Nghị quyết mà HĐND huyện đã ban hành tại kỳ họp thứ 3, đến các cấp, các ngành, các Thôn, Tổ dân phố và nhân dân trên địa bàn biết để thực hiện. Đồng thời, giám sát vận động người dân tích cực tham gia lao động, sản xuất với quyết tâm cao nhất để hoàn thành Nghị quyết của huyện đề ra.

- Chỉ đạo, đôn đốc Ban Kinh tế-xã hội, Ban Pháp chế của HĐND huyện tổ chức giám sát thường xuyên nắm bắt tình hình cơ sở.

- Đôn đốc các Tổ đại biểu HĐND huyện làm tốt trách nhiệm của đại biểu dân cử: gần dân, sát dân lắng nghe ý kiến dân và phản ánh kịp thời lên các cơ quan thẩm quyền xem xét, giải quyết.

- Ban kinh tế hoàn thành giám sát chuyên đề theo kế hoạch.

    Qua đó, đồng chí Chủ tịch HĐND huyện, đề nghị các đồng chí Thường trực HĐND huyện, Trưởng, Phó Ban HĐND huyện, lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện bám chức năng nhiệm vụ được phân công, nhiệm vụ theo luật định cùng nhau thực hiện tốt các nội dung đã đề ra trong thời gian tới./.

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.787.703
Truy cập hiện tại 70