Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Nghị quyết về việc thông qua các chỉ tiêu, giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021-2025
False 5715Ngày cập nhật 04/01/2022

Nghị quyết về việc thông qua các chỉ tiêu, giải pháp nâng cao chất lượng  đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021-2025.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.787.703
Truy cập hiện tại 69