Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Nghị quyết về Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022
False 7074Ngày cập nhật 04/01/2022

Nghị quyết về Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ  dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.787.703
Truy cập hiện tại 6.987